Trắc nghiệm Vật lí 12 Bài 22: Sóng điện từ cực hay, có đáp án (phần 2)Bài 11: Khi nói về sóng điện từ, phát biểu nào sau đây sai?

Quảng cáo

A. Sóng điện từ chỉ truyền được trong môi trường vật chất đàn hồi

B. Sóng điện từ bị phản xạ khi gặp mặt phân cách giữa hai môi trường

C. Sóng điện từ lan truyền trong chân không với tốc độ 3.108 m/s

D. Sóng điện từ là sóng ngang và truyền được trong chân không

- Sóng điện từ không chỉ lan truyền được trong môi trường đàn hồi mà còn lan truyền được trong môi trường chân không.

Chọn đáp án A

Bài 12: Sóng điện từ và sóng âm khi truyền từ không khí vào thủy tinh thì tần số:

A. sóng điện từ giảm, còn sóng âm tăng.

B. cả hai sóng đều không đổi.

C. sóng điện từ tăng, còn sóng âm giảm.

D. cả hai sóng đều giảm.

- Khi sóng âm và sóng điện từ truyền qua các môi trường khác nhau thì tần số của cả hai sóng đều không đổi.

Chọn đáp án B

Bài 13: Mạch dao động của một máy thu vô tuyến điện, tụ điện có điện dung biến thiên từ 56 pF đến 667 pF. Muốn cho máy thu bắt được các sóng từ 40 m đến 2600 m, bộ cuộn cảm trong mạch phải có độ tự cảm nằm trong giới hạn nào?

A. Từ 8 µH trở lên.

B. Từ 2,84 mH trở xuống.

C. Từ 8 µH đến 2,84 mH.

D. Từ 8 mH đến 2,84 µH.

- Bước sóng mà mạch LC có thể bắt được:

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lí 12

→ Với dãi sóng từ 40 m đến 2600 m ta tìm được khoảng giá trị tương ứng của L từ:

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lí 12

Đến:

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lí 12

Chọn đáp án C

Bài 14: Chọn phát biểu đúng:

A. Sóng điện từ cũng giống sóng cơ và chỉ truyền được trong môi trường vật chất.

B. Trong sóng điện từ thì điện trường và từ trường tại một điểm dao động đồng pha.

C. Trong chân không, các sóng điện từ truyền đi với vận tốc khác nhau.

D. Trong sóng điện từ thì điện trường và từ trường tại một điểm dao động cùng phương.

- Trong sóng điện từ thì điện trường và từ trường tại một điểm luôn dao động cùng pha.

Chọn đáp án B

Quảng cáo

Bài 15: Phát biểu nào sau đây là sai? Sóng điện từ và sóng cơ:

A. đều tuân theo quy luật phản xạ.

B. đều mang năng lượng.

C. đều truyền được trong chân không.

D. đều tuân theo quy luật giao thoa.

Chỉ sóng điện từ truyền được trong chân không, sóng cơ không truyền được trong chân không → C sai.

Chọn đáp án C

Bài 16: Một mạch chọn sóng gồm một cuộn dây có hệ số tự cảm không đôi và một tụ điện có điện dung biến thiên . Khi điện dung của tụ là 60nF thì mạch thu được bước sóng λ = 30m. Nếu mốn thu được bước sóng λ = 60m thì giá trị điện dung của tụ khi đó là:

A. 90 nF       B. 80 nF

C. 240 nF      D. 150 nF

- Khi tụ có điện dung C1 bước sóng mà mạch thu được xác định bởi biểu thức:

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lí 12

- Khi tụ có điện dung C2 bước sóng mà mạch thu được xác định bởi biểu thức:

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lí 12

- Vậy ta có tỷ số:

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lí 12

Chọn đáp án C

Bài 17: Mạch chọn sóng của một máy thu vô tuyến điện dung của tụ điện có thể điều chỉnh từ 200pF đến 600pF và độ tự cảm của cuộn dây có thể điều chỉnh từ 0,01mH đến 0,1mH. Bước sóng điện từ trong không khí mà máy có thể thu được:

A. Từ 84,3m đến 461,7m.

B. từ 36,8m đến 146,9m.

C. từ 42,2m đến 230,9m.

D. từ 37,7m đến 113,1m.

- Ta có

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lí 12

Chọn đáp án A

Bài 18: Một sóng điện từ đang truyền từ một đài phát sóng ở Hà Nội đến máy thu. Biết cường độ điện trường cực đại là 10 (V/m) và cảm ứng từ cực đại là 0,15 (T). Tại điểm A có sóng truyền về hướng Bắc theo phương nằm ngang, ở một thời điểm nào đó khi cường độ điện trường là 4 (V/m) và đang có hướng Đông thì véc tơ cảm ứng từ có hướng và độ lớn là:

A. Hướng xuống 0,06 (T)

B. Hướng xuống 0,075 (T)

C. Hướng lên 0,075 (T)

D. Hướng lên 0,06 (T)

- Vì E và B dao động cùng pha cùng tần số nên ta có:

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lí 12

- Dùng quy tắc bàn tay phải ta xác định được chiều của B hướng xuống.

Chọn đáp án A

Quảng cáo

Bài 19: Mạch chọn sóng của máy thu vô tuyến điện gồm tụ điện C = 1 nF và cuộn cảm L = 100 µH (lấy π2 = 10). Bước sóng mà mạch thu được:

A. λ = 300 m.       B. λ = 596 m.

C. λ = 300 km.      D. λ = 1000 m.

- Bước sóng mà mạch thu được:

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lí 12

Chọn đáp án B

Bài 20: Trong chân không, tốc độ truyền sóng điện từ bằng 3.108 m/s, một máy phát sóng phát ra sóng cực ngắn có bước sóng 4 m. Sóng cực ngắn đó có tần số bằng:

A. 75 kHz       B. 75 MHz

C. 120 kHz      D. 120 MHz

- Tần số của sóng:

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lí 12

Chọn đáp án B

Xem thêm Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12 có đáp án hay khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85
Các loạt bài lớp 12 khác
2004 - Toán Lý Hóa