Động từ bất qui tắc Alight trong tiếng AnhĐộng từ bất qui tắc Alight trong tiếng Anh

Ý nghĩa của động từ bất qui tắc Alight

  • Xuống, bước xuống (xe buýt, tàu điện, ...)

Cách chia động từ bất qui tắc Alight

Động từ nguyên thể Alight
Quá khứ Alit/Alighted
Quá khứ phân từ Alit/Alighted
Ngôi thứ ba số ít Alights
Hiện tại phân từ/Danh động từ Alighting
Quảng cáo

Các động từ bất qui tắc khác có mẫu tương tự

Các động từ với qui tắc giống như: Light-Lit-Lit (IGHT IT IT)

Động từ nguyên thể Quá khứ đơn Quá khứ phân từ
Light Lit Lit

bang-dong-tu-bat-qui-tac-trong-tieng-anh.jsp