Động từ bất qui tắc Get trong tiếng AnhĐộng từ bất qui tắc Get trong tiếng Anh

Ý nghĩa của động từ bất qui tắc Get

  • Nhận được, kiếm được, ...

Cách chia động từ bất qui tắc Get

Động từ nguyên thể Get
Quá khứ Got
Quá khứ phân từ Got/Gotten
Ngôi thứ ba số ít Gets
Hiện tại phân từ/Danh động từ Getting
Quảng cáo

Các động từ bất qui tắc khác có mẫu tương tự

Các động từ với qui tắc giống như: Forget-Forgot-Forgotten (ET OT OTTEN)

Động từ nguyên thể Quá khứ đơn Quá khứ phân từ
Forget Forgot Forgotten

bang-dong-tu-bat-qui-tac-trong-tieng-anh.jsp