Động từ bất qui tắc Win trong tiếng AnhĐộng từ bất qui tắc Win trong tiếng Anh

Ý nghĩa của động từ bất qui tắc Win

  • Thắng, chiến thắng

Cách chia động từ bất qui tắc Win

Động từ nguyên thể Win
Quá khứ Won
Quá khứ phân từ Won
Ngôi thứ ba số ít Wins
Hiện tại phân từ/Danh động từ Winning
Quảng cáo

Các động từ bất qui tắc khác có mẫu tương tự

Các động từ với qui tắc giống như: Win-Won-Won (_ O O)

Động từ nguyên thể Quá khứ đơn Quá khứ phân từ
Shine Shone Shone

bang-dong-tu-bat-qui-tac-trong-tieng-anh.jsp