Chuyên đề Hóa học 10 trang 25 Kết nối tri thức

Với Chuyên đề Hóa học 10 trang 25 trong Bài 4: Entropy và biến thiên năng lượng tự do Gibbs Chuyên đề học tập Hóa học 10 Kết nối tri thức hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng trả lời các câu hỏi & làm bài tập Chuyên đề Hóa học 10 trang 25.

Chuyên đề Hóa học 10 trang 25 Kết nối tri thức

Câu hỏi 1 trang 25 Chuyên đề Hóa học 10: Dãy nào dưới đây các chất sắp xếp theo chiều tăng giá trị entropy chuẩn?

A. CO2(s) < CO2(l) < CO2(g).

B. CO2(g) < CO2(l) < CO2(s).

C. CO2(s) < CO2(g) < CO2(l)

D. CO2(g) < CO2(s) < CO2(l).

Quảng cáo

Lời giải:

Đáp án đúng là: A

Đối với một chất, entropy ở thể khí lớn hơn thể lỏng, ở thể lỏng sẽ lớn hơn ở thể rắn.

⇒ Chiều tăng dần giá trị entropy chuẩn của CO2 là CO2(s) < CO2(l) < CO2(g).

Câu hỏi 2 trang 25 Chuyên đề Hóa học 10: Phản ứng nào dưới đây xảy ra kèm theo sự giảm entropy?

A. N2(g) + O2(g) → 2NO(g).

B. N2O4(g) → 2NO2(g).

C. 2CO(g) → C(s) + CO2(g).

D. 2HCl(aq) + Fe(s) → FeCl2(aq) + H2(g).

Quảng cáo


Lời giải:

Đáp án đúng là: C

Phản ứng C làm giảm số mol khí nên biến thiên entropy âm (∆S < O) nên phản ứng xảy ra kèm theo sự giảm entropy.

Câu hỏi 3 trang 25 Chuyên đề Hóa học 10: Biến thiên entropy chuẩn của phản ứng nào dưới đây có giá trị dương?

A. Ag+ (aq) + Br-(aq) → AgBr(s).

B. 2C2H6(g) + 3O2(g) → 4CO2(g) + 6H2O(l).

C. N2(g) + 2H2(g) → N2H4(g).

D. 2H2O2(l) → 2H2O(1) + O2(g).

Quảng cáo

Lời giải:

Đáp án D

Phản ứng D làm tăng số mol khí nên biến thiên entropy dương (∆S > O).

Câu hỏi 4 trang 25 Chuyên đề Hóa học 10: Dựa vào dữ liệu ở Bảng 4.1, tính biến thiên entropy chuẩn của các phản ứng:

a) 4Fe(s) + 3O2(g) → 2Fe2O3(s)

b) SO2(g) + 12O2(g) → SO3(g)

Quảng cáo

Lời giải:

Ta có: ΔrS298o=S298o(sp)S298o(cd)

a) Biến thiên entropy chuẩn của phản ứng là

ΔrS298o = (2.87,4) – (4.27,3 + 3.205) = - 549,4 (J/K)

b) Biến thiên entropy chuẩn của phản ứng là

ΔrS298o = 256,7 – (248,1 + 12.205,0) = – 93,9 (J/K)

Lời giải bài tập Chuyên đề học tập Hóa học 10 Bài 4: Entropy và biến thiên năng lượng tự do Gibbs Kết nối tri thức hay khác:

Xem thêm lời giải bài tập Chuyên đề học tập Hóa học 10 Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

Săn SALE shopee tháng 9:

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GIA SƯ DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 10

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k6: fb.com/groups/hoctap2k6/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 10 sách mới các môn học