Chuyên đề Hóa học 10 trang 27 Kết nối tri thức

Với Chuyên đề Hóa học 10 trang 27 trong Bài 4: Entropy và biến thiên năng lượng tự do Gibbs Chuyên đề học tập Hóa học 10 Kết nối tri thức hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng trả lời các câu hỏi & làm bài tập Chuyên đề Hóa học 10 trang 27.

Chuyên đề Hóa học 10 trang 27 Kết nối tri thức

Câu hỏi 5 trang 27 Chuyên đề Hóa học 10: Phản ứng phân huỷ của potassium chlorate:

KClO3(s) → KCl(s) + 32O2(g)

Dựa vào các giá trị của ΔfH298o, S298o ở Bảng 4.1 để tính toán và cho biết ở điều kiện chuẩn phản ứng có khả năng tự xảy ra ở 25 °C không?

Quảng cáo

Lời giải:

Phương trình phản ứng:

KClO3(s) → KCl(s) + 32O2(g)

Tại 25 oC (hay 298K)

Biến thiên entropy của phản ứng là

ΔrS298o=S298o(sp)S298o(cd)

= (82,6 + 32.205,0) – (1.143,1) = 247 (J/K)

Biến thiên enthalpy của phản ứng là:

ΔrH298o=ΔH298o(sp)ΔH298o(cd)

= [1.(-436,7) + 32.0] – [1.(-397,7)]

= -39 kJ

ΔrG298o=ΔrH298o298.ΔrS298o

= –39.103 – 298. 247 = – 112 606 J < 0

⇒ Ở điều kiện 25oC, phản ứng tự xảy ra được.

Câu hỏi 6 trang 27 Chuyên đề Hóa học 10: Dựa vào các giá trị của ΔfH298o, S298o ở Bảng 4.1, hãy cho biết có thể dùng C (graphite) để khử Fe2O3 thành Fe ở điều kiện chuẩn và 25 °C theo phương trình sau được không?

3C(graphite) + 2Fe2O3(s) ⟶ 4Fe(s) + 3CO2(g)

Quảng cáo


Lời giải:

Phương trình phản ứng:

3C(graphite) + 2Fe2O3(s) ⟶ 4Fe(s) + 3CO2(g)

Tại 25 oC (hay 298K)

Biến thiên entropy của phản ứng là

ΔrS298o=S298o(sp)S298o(cd)

= (4.27,3 + 3.213,7) – (3.5,7 + 2.87,4) = 558,4 (J/K)

Biến thiên enthalpy của phản ứng là:

ΔrH298o=ΔH298o(sp)ΔH298o(cd)

= [4.0 + 3.(-393,5)] – [3.0 + 2.(-825,5)]

= 470,5 kJ

ΔrG298o=ΔrH298o298.ΔrS298o

= 470,5.103 – 298. 558,4 = 304 096,8 J > 0

⇒ Phản ứng không tự xảy ra.

⇒ Ở điều kiện 25oC, không thể dùng C (graphite) để khử Fe2O3 thành Fe được.

Em có thể trang 27 Chuyên đề Hóa học 10: Xác định được ΔrG298o từ các giá trị S298oΔfH298o và suy ra xu hướng tự xảy ra của các phản ứng hóa học.

Quảng cáo

Lời giải:

Biến thiên năng lượng tự do Gibbs: ΔrGTo=ΔrHToT.ΔrSTo

- ΔrGTo < 0 ⇒ Phản ứng tự xảy ra.

- ΔrGTo = 0 ⇒ Phản ứng đạt trạng thái cân bằng

- ΔrGTo > 0 ⇒ Phản ứng không tự xảy ra.

Lời giải bài tập Chuyên đề học tập Hóa học 10 Bài 4: Entropy và biến thiên năng lượng tự do Gibbs Kết nối tri thức hay khác:

Xem thêm lời giải bài tập Chuyên đề học tập Hóa học 10 Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

Săn SALE shopee tháng 9:

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GIA SƯ DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 10

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k6: fb.com/groups/hoctap2k6/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 10 sách mới các môn học