30 câu trắc nghiệm Sinh trưởng ở thực vật có đáp án30 câu trắc nghiệm Sinh trưởng ở thực vật có đáp án

Trắc nghiệm Sinh trưởng ở thực vật (phần 1)

Câu 1: Cây nào dưới đây không có mô phân sinh bên ?

   A. Ổi

   B. Bàng

   C. Mít

   D. Dừa

Câu 2: Cây nào dưới đây có mô phân sinh lóng ?

   A. Lúa

   B. Tất cả các phương án còn lại

   C. Ngô

   D. Mía

Câu 3: Loại mô phân sinh nào dưới đây có ở mọi loài thực vật ?

   A. Tất cả các phương án còn lại

   B. Mô phân sinh bên

   C. Mô phân sinh đỉnh

   D. Mô phân sinh lóng

Câu 4: Khi cắt ngang thân cây gỗ lâu năm thì trong các thành phần dưới đây, thành phần nào sẽ nằm trong cùng (sát với phần tủy) ?

   A. Mạch gỗ sơ cấp

   B. Mạch gỗ thứ cấp

   C. Mạch rây sơ cấp

   D. Mạch rây thứ cấp

Câu 5: Bạch đàn thường có tốc độ tăng trưởng chiều dài thân nhanh hơn so với lim. Điều này phản ánh vai trò của nhân tố nào đối với sự sinh trưởng của thực vật ?

   A. Nhiệt độ

   B. Đặc điểm di truyền

   C. Thời kì sinh trưởng

   D. Ánh sáng

Câu 6: Sinh trưởng thứ cấp không có ở loài thực vật nào dưới đây ?

   A. Hồng xiêm

   B. Mít

   C. Ngô

   D. Chanh

Câu 7: Trong cấu tạo của cây thân gỗ lâu năm, thành phần nào dưới đây nằm gần với phần biểu bì nhất ?

   A. Mạch gỗ sơ cấp

   B. Mạch gỗ thứ cấp

   C. Mạch rây thứ cấp

   D. Mạch rây sơ cấp

Câu 8: Vòng năm được biểu hiện rõ nét nhất trong cấu tạo cắt ngang của cây thân gỗ sống ở vùng

   A. nhiệt đới.

   B. á nhiệt đới.

   C. ôn đới.

   D. hàn đới.

Câu 9: Ánh sáng tác động lên sự sinh trưởng thông qua mấy phương diện ?

   A. 2

   B. 3

   C. 4

   D. 5

Câu 10: Tế bào thực vật chỉ có thể sinh trưởng trong điều kiện độ no nước của chúng không thấp hơn bao nhiêu phần trăm ?

   A. 90%

   B. 95%

   C. 99%

   D. 87%

Đáp án và hướng dẫn giải

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 910
Đáp án D B C A B C D A A B

Trắc nghiệm Sinh trưởng ở thực vật (phần 2)

Câu 1: Hiện tượng ưu thế đỉnh ở thực vật có mối liên quan mật thiết với loại hoocmôn nào ?

   A. Xitôkinin

   B. Axit abxixic

   C. Auxin

   D. Gibêrelin

Câu 2: Hoocmôn nào dưới đây có vai trò kích thích sự phát triển của chồi bên ?

   A. Gibêrelin

   B. Auxin

   C. Êtilen

   D. Xitôkinin

Câu 3: Để tạo quả không hạt, người ta không sử dụng hoocmôn nào dưới đây ?

   A. Gibêrelin

   B. Auxin

   C. Axit abxixic

   D. Tất cả các phương án còn lại

Câu 4: Trong nuôi cấy mô thực vật, tương quan giữa hai loại hoocmôn nào sẽ điều tiết sự phát triển của mô callus ?

   A. Auxin và axit abxixic

   B. Gibêrelin và auxin

   C. Xitôkinin và gibêrelin

   D. Auxin và xitôkinin

Câu 5: Đối với việc điều tiết trạng thái sinh lí của hạt, cặp hoocmôn nào dưới đây có tác dụng trái ngược nhau ?

   A. Êtilen và axit abxixic

   B. Xitôkinin và auxin

   C. Gibêrelin và axit abxixic

   D. Êtilen và auxin

Câu 6: Hoocmôn nào dưới đây tham gia vào hoạt động hướng động, ứng động ở thực vật ?

   A. Êtilen

   B. Xitôkinin

   C. Gibêrelin

   D. Auxin

Câu 7: Hoocmôn thực vật có đặc điểm nào sau đây ?

   A. Được tạo ra một nơi nhưng gây ra phản ứng ở nơi khác trong cây

   B. Tất cả các phương án còn lại

   C. Có hoạt tính cao

   D. Có tính chuyên hoá thấp hơn hoocmôn của động vật bậc cao

Câu 8: Loại hoocmôn nào sản sinh trong hầu hết các bộ phận của cơ thể thực vật ?

   A. Axit abxixic

   B. Auxin

   C. Xitôkinin

   D. Êtilen

Câu 9: Gibêrelin không có tác dụng sinh lí nào dưới đây ?

   A. Tăng số lần nguyên phân của tế bào

   B. Kích thích nảy mầm ở củ khoai tây

   C. Tăng cường phân giải tinh bột thành mạch nha

   D. Thúc quả chóng chín

Câu 10: Hoocmôn thực vật nào được viết tắt là GA ?

   A. Axit abxixic

   B. Xitôkinin

   C. Gibêrelin

   D. Auxin

Đáp án và hướng dẫn giải

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 910
Đáp án C D C D C D B D D C

Trắc nghiệm Sinh trưởng ở thực vật (phần 3)

Câu 1: Cây nào dưới đây ra hoa không phụ thuộc vào quang chu kì ?

   A. Sen cạn

   B. Mía

   C. Ngô

   D. Cà phê

Câu 2: Dựa vào quang chu kì, em hãy cho biết cây nào dưới đây không cùng nhóm với những cây còn lại ?

   A. Đậu tương

   B. Rau bina

   C. Vừng

   D. Cà tím

Câu 3: Đối với thực vật, ánh sáng đỏ xa có tác dụng sinh lí nào dưới đây ?

   A. Thúc hạt nảy mầm

   B. Kích thích nở hoa

   C. Làm mở khí khổng

   D. Tất cả các phương án còn lại

Câu 4: Khi bị chiếu sáng vào lúc nửa đêm, cây nào dưới đây vẫn có thể ra hoa bình thường ?

   A. Thược dược

   B. Mía

   C. Cà phê

   D. Lúa mì

Câu 5: Để thúc củ khoai tây nảy mầm, người ta thường sử dụng loại hoocmôn nào ?

   A. Gibêrelin

   B. Auxin

   C. Xitôkinin

   D. Êtilen

Câu 6: Dựa vào sự phụ thuộc quang chu kì, thực vật được phân chia thành mấy nhóm chính ?

   A. 4

   B. 3

   C. 2

   D. 5

Câu 7: Phitôcrôm có bản chất là

   A. axit nuclêic.

   B. saccarit.

   C. lipit.

   D. prôtêin.

Câu 8: Ánh sáng đỏ xa có bước sóng bằng bao nhiêu ?

   A. 730 nm

   B. 660 nm

   C. 700 nm

   D. 630 nm

Câu 9: Cây nào dưới đây là cây ngày dài ?

   A. Cúc

   B. Thanh Long

   C. Lạc

   D. Mía

Câu 10: Dựa vào quang chu kì, em hãy cho biết cây nào dưới đây không được xếp cùng nhóm với cây thược dược ?

   A. Gai dầu

   B. Vừng

   C. Dâu tây

   D. Cà tím

Đáp án và hướng dẫn giải

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 910
Đáp án C B D D A B D A B C

Xem thêm lý thuyết trọng tâm Sinh học 11 và các dạng bài tập có đáp án hay khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Đăng ký khóa học tốt 11 dành cho teen 2k4 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k5: fb.com/groups/hoctap2k5/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


chuyen-de-cam-ung-o-dong-vat.jsp