Trắc nghiệm Địa Lí 11 Cánh diều Bài 1 (có đáp án): Sự khác biệt về trình độ phát triển kinh tế - xã hội của các nhóm nước

Với 15 câu hỏi trắc nghiệm Địa Lí 11 Bài 1: Sự khác biệt về trình độ phát triển kinh tế - xã hội của các nhóm nước sách Cánh diều có đáp án và lời giải chi tiết đầy đủ các mức độ sẽ giúp học sinh lớp 11 ôn luyện trắc nghiệm Địa 11.

Trắc nghiệm Địa Lí 11 Cánh diều Bài 1 (có đáp án): Sự khác biệt về trình độ phát triển kinh tế - xã hội của các nhóm nước

Câu 1. Cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại không có tác động nào sau đây?

Quảng cáo

A. Làm xuất hiện nhiều ngành mới.

B. Đẩy mạnh nền kinh tế thị trường.

C. Làm xuất hiện nền kinh tế tri thức. 

D. Thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

Câu 2. Các nước phát triển tập trung chủ yếu ở khu vực nào sau đây?

A. Bắc Mĩ, Tây Âu, Ô-xtrây-li-a.

B. Nam Mĩ, Tây Âu, Ô-xtrây-li-a.

C. Bắc Mĩ, Đông Nam Á, Tây Âu. 

D. Bắc Mĩ, Đông Á, Ô-xtrây-li-a.

Quảng cáo

Câu 3. Cuộc cách mạng khoa học nghệ hiện đại làm xuất hiện nhiều ngành mới chủ yếu trong lĩnh vực nào sau đây?

A. Thương mại và du lịch.

B. Nông nghiệp và công nghiệp.

C. Công nghiệp và dịch vụ. 

D. Dịch vụ và nông nghiệp.

Câu 4. Dựa trên cơ sở nào để phân chia các quốc gia trên thế giới thành nhóm nước phát triển và đang phát triển?

A. Đặc điểm tự nhiên; dân cư, xã hội.

B. Đặc điểm tự nhiên và tài nguyên.

C. Trình độ phát triển kinh tế - xã hội. 

D. Đặc điểm tự nhiên, người lao động.

Câu 5. Các nước có thu nhập ở mức thấp hiện nay hầu hết đều ở

Quảng cáo

A. châu Âu.

B. Bắc Mĩ.

C. châu Phi. 

D. Bắc Á.

Câu 6. Phát biểu nào sau đây không đúng với các nước phát triển?

A. GNI bình quân đầu người cao.

B. Đầu tư nước ngoài (FDI) nhiều.

C. Chỉ số phát triển con người cao. 

D. Còn có nợ nước ngoài nhiều.

Câu 7. Phát biểu nào sau đây không đúng với các nước đang phát triển?

A. GNI bình quân đầu người thấp.

B. Chỉ số phát triển con người thấp.

C. Đầu tư nước ngoài (FDI) nhỏ. 

D. Các khoản nợ nước ngoài rất nhỏ.

Quảng cáo

Câu 8. Các nước phát triển có trình độ phát triển kinh tế - xã hội cao hơn hẳn các nước đang phát triển, thể hiện chủ yếu ở việc

A. chiếm phần lớn giá trị xuất khẩu của thế giới.

B. tỉ trọng của khu vực kinh tế dịch vụ chưa cao.

C. công nghiệp - xây dựng tăng trưởng nhanh. 

D. tốc độ tăng tổng thu nhập trong nước cao.

Câu 9. Các nước đang phát triển phân biệt với các nước phát triển bởi một trong những tiêu chí là

A. GNI bình quân đầu người thấp hơn nhiều.

B. tốc độ tăng GDP bình quân hàng năm thấp.

C. chỉ số chất lượng cuộc sống (HDI) cao. 

D. dịch vụ có tỉ trọng cao trong nền kinh tế.

Câu 10. Phát biểu nào sau đây đúng về sự thay đổi tỉ trọng các ngành trong cơ cấu nền kinh tế của các nước đang phát triển?

A. Nông - lâm - ngư có xu hướng giảm.

B. Công nghiệp và xây dựng tăng nhanh.

C. Tỉ trọng dịch vụ có nhiều biến động. 

D. Nông - lâm - ngư có xu hướng tăng.

Câu 11. Các quốc gia đang phát triển thường có

A. chỉ số phát triển con người thấp.

B. nền công nghiệp phát triển rất sớm.

C. thu nhập bình quân đầu người cao. 

D. tỉ suất tử vong người già rất thấp.

Câu 12. Một trong những giải pháp quan trọng để phát triển công nghiệp hoá ở các nước đang phát triển hiện nay là

A. tăng cường lực lượng lao động.

B. thu hút đầu tư nước ngoài.

C. hiện đại hoá cơ sở hạ tầng. 

D. tập trung khai thác tài nguyên.

Câu 13. Trong quá trình đẩy nhanh công nghiệp hoá, các nước đang phát triển cần chú ý vấn đề nổi cộm nào sau đây?

A. Sử dụng hợp lí tài nguyên và bảo vệ môi trường.

B. Sử dụng tốt lao động và tài nguyên ở trong nước.

C. Xây dựng cơ sở hạ tầng đồng bộ và đủ tiện nghi. 

D. Khai thác tốt nguồn lực của mỗi vùng trong nước.

Câu 14. Khoa học và công nghệ đã trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp, vì nó đã

A. thực sự trực tiếp làm ra sản phẩm.

B. tham gia vào quá trình sản xuất.

C. sinh ra nhiều ngành công nghiệp. 

D. tạo ra các dịch vụ nhiều tri thức.

Câu 15. Cách mạng khoa học và công nghệ thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu sản xuất theo hướng

A. giảm nhanh nông, lâm, ngư; tăng rất nhanh công nghiệp, dịch vụ.

B. giảm nông, lâm, ngư; giảm nhẹ công nghiệp; tăng nhanh dịch vụ.

C. tăng rất nhanh dịch vụ và công nghiệp; giảm nhẹ nông, lâm, ngư. 

D. tăng nhanh dịch vụ và công nghiệp; giảm rất nhanh nông, lâm, ngư.

Xem thêm câu hỏi trắc nghiệm Địa Lí lớp 11 Cánh diều có đáp án hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 11

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Tài liệu giáo viên