Trắc nghiệm Địa Lí 11 Cánh diều Bài 12 (có đáp án): Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á

Với 15 câu hỏi trắc nghiệm Địa Lí 11 Bài 12: Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á sách Cánh diều có đáp án và lời giải chi tiết đầy đủ các mức độ sẽ giúp học sinh lớp 11 ôn luyện trắc nghiệm Địa 11.

Trắc nghiệm Địa Lí 11 Cánh diều Bài 12 (có đáp án): Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á

Câu 1. Mục tiêu tổng quát của ASEAN là

Quảng cáo

A. đoàn kết và hợp tác vì một ASEAN hòa bình, ổn định, cùng phát triển.

B. phát triển kinh tế, giáo dục và tiến bộ xã hội của các quốc gia thành viên.

C. xây dựng ASEAN thành khu vực có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao nhất. 

D. giải quyết sự khác biệt trong nội bộ liên quan đến mối quan hệ từng nước.

Câu 2. Cơ chế hợp tác của ASEAN rất phong phú và đa dạng là nhằm đích chủ yếu nào sau đây?

A. Đa dạng hóa các mặt về đời sống xã hội.

B. Phát triển kinh tế - xã hội của khu vực.

C. Đảm bảo thực hiện các mục tiêu ASEAN. 

D. Tập trung phát triển kinh tế của khu vực.

Quảng cáo

Câu 3. Cho đến năm 2020, quốc gia nào sau đây trong khu vực Đông Nam Á chưa gia nhập ASEAN?

A. Đông Ti-mo.

B. Lào.

C. Mi-an-ma. 

D. Bru-nây.

Câu 4. Cơ chế hợp tác về phát triển kinh tế trong khối ASEAN không phải là

A. thông qua các diễn đàn, hội nghị.

B. thông qua các hiệp ước, hiệp định.

C. thông qua các dự án, chương trình. 

D. các chuyến thăm nguyên thủ quốc gia.

Câu 5. Cơ sở vững chắc cho sự phát triển kinh tế - xã hội ở mỗi quốc gia và toàn khu vực Đông Nam Á là

Quảng cáo

A. tạo dựng môi trường hòa bình, ổn định trong khu vực.

B. khai thác hợp lí nguồn tài nguyên (khoáng sản, đất đai).

C. tăng cường các dự án và đầu tư trong nội bộ khu vực. 

D. thu hút các nguồn vốn đầu tư lớn từ các nước châu Âu.

Câu 6. Đoàn kết và hợp tác vì một ASEAN hòa bình, ổn định, cùng phát triển là

A. mục tiêu cụ thể của từng quốc gia.

B. mục tiêu của ASEAN và các nước.

C. mục tiêu tổng quát của ASEAN. 

D. mục tiêu chính sách của ASEAN.

Câu 7. Nhận định nào sau đây không đúng khi nói về những vấn đề xã hội, môi trường đòi hỏi các nước ASEAN phải giải quyết?

A. Sự đa dạng tôn giáo và sự hòa hợp các dân tộc ở mỗi quốc gia.

B. Thất nghiệp và sự phát triển nguồn nhân lực, đào tạo nhân tài.

C. Sử dụng tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường chưa hợp lí. 

D. Sự đa dạng về truyền thống, phong tục và tập quán ở mỗi nước.

Quảng cáo

Câu 8. Biểu hiện nào sau đây chứng tỏ Việt Nam ngày càng có vai trò tích cực trong ASEAN?

A. Là quốc gia gia nhập ASEAN sớm nhất, có nhiều đóng góp trong việc mở rộng ASEAN.

B. Buôn bán giữa Việt Nam và ASEAN hơn 50% giao dịch thương mại quốc tế của nước ta.

C. Tích cực tham gia các hoạt động của tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội ASEAN. 

D. Khách du lịch từ các nước ASEAN đến Việt Nam du lịch ngày càng nhiều và tăng nhanh.

Câu 9. Việt Nam đã tích cực tham gia vào các hoạt động trên lĩnh vực nào của ASEAN?

A. Kinh tế và văn hóa.

B. Trật tự - an toàn xã hội.

C. Khoa học - công nghệ. 

D. Tất cả các lĩnh vực.

Câu 10. Quốc gia nào có GDP bình quân đầu người cao nhất trong các nước dưới đây?

A. Xin-ga-po.

B. Việt Nam.

C. Mi-an-ma. 

D. Thái Lan.

Câu 11. Nhận định nào sau đây đúng với thành tựu về kinh tế của các nước ASEAN?

A. Đời sống nhân dân được cải thiện và y tế, giáo dục được nâng lên.

B. GDP của khu vực không ngừng tăng, hợp tác ngoài khối phát triển.

C. Đa số các nước trong khu vực là thành viên, HDI nhiều nước cao. 

D. Nhiều vấn đề về tài nguyên nước, đa dạng sinh học được chú trọng.

Câu 12. Cán cân xuất - nhập khẩu của khối ASEAN đạt giá trị dương (xuất siêu) là thành tựu về mặt

A. văn hóa.

B. xã hội.

C. kinh tế. 

D. chính trị.

Câu 13. Cơ chế hợp tác của ASEAN không có biểu hiện nào sau đây?

A. Thông qua các diễn đàn.

B. Tổ chức sản xuất vũ khí.

C. Tổ chức các hội nghị. 

D. Các dự án, chương trình.

Câu 14. Quốc gia nào sau đây là thành viên chính thức cuối cùng của ASEAN đến thời điểm này?

A. Đông Ti-mo.

B. Lào.

C. Cam-pu-chia. 

D. Việt Nam.

Câu 15. Thách thức nào sau đây thường không xuất hiện ở các nước ASEAN hiện nay?

A. Các nước có trình độ phát triển chênh lệch.

B. Vấn đề người nhập cư, chảy máu chất xám.

C. Tình trạng đói nghèo, thiếu việc làm ở đô thị.

D. Sử dụng tài nguyên thiên nhiên chưa hợp lí.

Xem thêm câu hỏi trắc nghiệm Địa Lí lớp 11 Cánh diều có đáp án hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, SÁCH LUYỆN THI DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 11

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Tài liệu giáo viên