Địa Lí 12 Cánh diều Bài 4: Thực hành: Trình bày báo cáo về sự phân hoá tự nhiên Việt Nam

Với giải bài tập Địa Lí 12 Bài 4: Thực hành: Trình bày báo cáo về sự phân hoá tự nhiên Việt Nam sách Cánh diều hay nhất, ngắn gọn giúp học sinh dễ dàng trả lời câu hỏi & làm bài tập Địa 12 Bài 4.

Giải Địa Lí 12 Cánh diều Bài 4: Thực hành: Trình bày báo cáo về sự phân hoá tự nhiên Việt Nam

Quảng cáo

I. Nội dung thực hành

Lựa chọn một trong hai nhiệm vụ sau:

- Báo cáo về sự phân hóa khí hậu Việt Nam và tác động đến phát triển kinh tế - xã hội ở nước ta.

- Báo cáo về sự phân hóa sinh vật Việt Nam và tác động đến phát triển kinh tế - xã hội ở nước ta.

II. Chuẩn bị

- Thu thập tư liệu về sự phân hóa tự nhiên Việt Nam

- Bản đồ tự nhiên của ba miền: Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ, Tây Bắc và Bắc Trung Bộ, Nam Trung Bộ và Nam Bộ.

III. Gợi ý

1. Gợi ý nội dung bài báo cáo

Quảng cáo

- Sự phân hóa khí hậu, sinh vật theo bắc – nam, theo độ cao.

- Những thuận lợi và khó khăn của sự phân hóa đó đến phát triển kinh tế - xã hội.

2. Gợi ý thu thập tài liệu

- Thu thập tư liệu từ các sách, tạp chí, báo về sự phân hóa tự nhiên Việt Nam.

- Thu thập các hình ảnh, video về khí hậu, sinh vật ở các miền tự nhiên.

Trả lời:

Báo cáo về sự phân hóa khí hậu Việt Nam và tác động đến phát triển kinh tế - xã hội ở nước ta

Sự phân hóa đa dạng của thiên nhiên Việt Nam đã có ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển kinh tế - xã hội đất nước. Điển hình như sự phân hóa khí hậu, cả phân hóa khí hậu theo chiều bắc – nam, theo chiều đông – tây và theo độ cao đều đem đến những thuận lợi và khó khăn riêng cho sự phát triển kinh tế - xã hội mỗi vùng miền.

Quảng cáo

- Sự phân hóa khí hậu theo chiều bắc – nam và chiều đông - tây đã tạo nên sự khác nhau về các đặc điểm thời tiết của mỗi vùng từ bắc vào nam, từ đông sang tây. Đây là điều kiện cho các vùng , miền của nước ta phát huy thế mạnh khác nhau, hình thành những vùng chuyên canh sản xuất khác nhau.

- Sự phân hóa khí hậu theo độ cao đã tạo ra sự đa dạng trong cơ cấu cây trồng vật nuôi từ đó tạo nên sự phân hóa lãnh thổ trong sản xuất các ngành kinh tế và đa dạng sản phẩm đặc trưng.

- Sự phân hóa khí hậu cũng tạo ra sự phân hóa về sự phân bố dân cư ở các vùng lãnh thổ, vùng có khí hậu thuận lợi và ổn định tập trung đông dân cư, vùng có điều kiện khí hậu khắc nghiệt dân cư thưa thớt hơn.

- Sự phân hóa khí hậu cũng gây không ít những khó khăn cho sản xuất và sinh hoạt. Chính sự phân hóa khí hậu khiến cho việc mở rộng sản xuất trên quy mô lớn gặp khó khăn. Sự khác nhau về khí hậu giữa các vùng, miền dẫn đến mỗi vùng, miền lại gặp những khó khăn, thiên tai khác nhau gây trở ngại trong việc khắc phục và phát triển đồng bộ.

Quảng cáo

Xem thêm lời giải bài tập Địa Lí lớp 12 Cánh diều hay nhất, ngắn gọn khác:

Săn shopee giá ưu đãi :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


Giải bài tập lớp 12 Cánh diều khác
Tài liệu giáo viên