Địa Lí 12 Cánh diều Bài 28: Phát triển kinh tế và đảm bảo an ninh quốc phòng ở Biển Đông và các đảo, quần đảo

Với giải bài tập Địa Lí 12 Bài 28: Phát triển kinh tế và đảm bảo an ninh quốc phòng ở Biển Đông và các đảo, quần đảo sách Cánh diều hay nhất, ngắn gọn giúp học sinh dễ dàng trả lời câu hỏi & làm bài tập Địa 12 Bài 28.

Giải Địa Lí 12 Cánh diều Bài 28: Phát triển kinh tế và đảm bảo an ninh quốc phòng ở Biển Đông và các đảo, quần đảo

Quảng cáo

Giải Địa Lí 12 trang 158

I. Khái quát về Biển Đông

II. Vùng biển Việt Nam, các đảo và quần đảo

III. Tài nguyên thiên nhiên ở vùng biển, các đảo và quần đảo

Quảng cáo

IV. Khai thác tổng hợp tài nguyên biển - đảo và bảo vệ môi trường biển

Giải Địa Lí 12 trang 164

V. Ý nghĩa chiến lược của Biển Đông và hướng chung trong giải quyết tranh chấp vùng biển đảo

Giải Địa Lí 12 trang 165

Quảng cáo

Luyện tập & Vận dụng (trang 165)

Quảng cáo

Xem thêm lời giải bài tập Địa Lí lớp 12 Cánh diều hay nhất, ngắn gọn khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


Giải bài tập lớp 12 Cánh diều khác
Tài liệu giáo viên