Trắc nghiệm Công nghệ 11 Bài 9 (có đáp án): Bản vẽ cơ khí

Trắc nghiệm Công nghệ 11 Bài 9 (có đáp án): Bản vẽ cơ khí

Câu 1: Tài liệu kĩ thuật chủ yếu của sản phẩm cơ khí là:

A. Bản vẽ chi tiết

B. Bản vẽ lắp

C. Bản vẽ chi tiết và bản vẽ lắp

D. Bản vẽ chi tiết hoặc bản vẽ lắp

Quảng cáo

Đáp án: C

Câu 2: Nội dung của bản vẽ chi tiết thể hiện:

A. Hình dạng

B. Kích thước

C. Yêu cầu kĩ thuật

D. Cả 3 đáp án trên

Đáp án: D

Câu 3: Công dụng của bản vẽ chi tiết là:

A. Chế tạo chi tiết

B. Kiểm tra chi tiết

C. Chế tạo và kiểm tra chi tiết

D. Đáp án khác

Đáp án: C

Quảng cáo

Câu 4: Tại sao khi lập bản vẽ chi tiết phải nghiên cứu, đọc tài liệu có kiên quan?

A. Để hiểu công dụng chi tiết

B. Để hiểu yêu cầu kĩ thuật của chi tiết

C. Cả A và B đều đúng

D. Cả A và B đều sai

Đáp án: C

Câu 5: Lập bản vẽ chi tiết gồm mấy bước?

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

Đáp án: B

Câu 6: “Vẽ mờ” thuộc bước thứ mấy trong lập bản vẽ chi tiết?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Đáp án: B

Quảng cáo

Câu 7: Nội dung của bản vẽ lắp:

A. Trình bày hình dạng chi tiết

B. Trình bày vị trí tương quan của một nhóm chi tiết được lắp với nhau.

C. Cả A và B đều đúng

D. Đáp án khác

Đáp án: C

Câu 8: Lập bản vẽ chi tiết gồm những bước nào?

A. Bố trí hình biểu diễn và khung tên

B. Vẽ mờ

C. Tô đậm

D. Cả 3 đáp án trên

Đáp án: D

Câu 9: Trong khi lập bản vẽ chi tiết, chọn phương án biểu diễn là lựa chọn gì?

A. Chọn hình chiếu

B. Chọn hình cắt

C. Chọn mặt cắt

D. Cả 3 đáp án trên

Đáp án: D

Quảng cáo

Câu 10: Công dụng của bản vẽ lắp là:

A. Lắp ráp chi tiết

B. Chế tạo chi tiết

C. Kiểm tra chi tiết

D. Đáp án khác

Đáp án: A

Câu 11. Cách tháo các chi tiết của bộ giá đỡ như thế nào ?

A. Giá đỡ -vít -  tấm đỡ

B. Vít - giá đỡ - tấm đỡ

C. Giá đỡ - tấm đỡ- vít

D. Vít - tấm đỡ- giá đỡ

Đáp án đúng: B

Giải thích: Lắp các chi tiết bộ giá đỡ theo thứ tự: tấm đỡ - giá đỡ - vít. Như vậy, khi tháo các chi tiết sẽ tiến hành ngược lại.

Câu 12. Nội dung của bản vẽ chi tiết gồm:

A. Hình dạng, kích thước, yêu cầu kĩ thuật của chi tiết, khung tên

B. Hình dạng, kích thước, bảng kê, khung tên

C. Hình dạng, kích thước, yêu cầu kĩ thuật của chi tiết, bảng kê

D. Tất cả đều sai

Đáp án đúng: A

Giải thích:

Nội dung: Bản vẽ chi tiết thể hiện qua:

+ Hình dạng

+ Kích thước 

+ Yêu cầu kĩ thuật của chi tiết.

+ Khung tên

Mặt khác, bảng kê chỉ có ở bản vẽ lắp.

Nên A đúng.

Câu 13. Nêu các bước lập bản vẽ chi tiết sắp xếp theo thứ tự nào sau đây

A. Vẽ mờ - Tô đậm - Bố trí các hình biểu diễn và khung tên - Ghi chữ, kiểm tra và hoàn thiện bản vẽ.

B. Bố trí các hình biểu diễn và khung tên - Tô đậm - Vẽ mờ - Ghi chữ, kiểm tra và hoàn thiện bản vẽ.

C. Bố trí các hình biểu diễn và khung tên - Ghi chữ, kiểm tra và hoàn thiện bản vẽ - Vẽ mờ - Tô đậm. 

D. Bố trí các hình biểu diễn và khung tên - Vẽ mờ - Tô đậm - Ghi chữ, kiểm tra và hoàn thiện bản vẽ.

Đáp án đúng: D

Giải thích:

Cách lập bản vẽ chi tiết gồm các bước:

Bước 1: bố trí các hình biểu diễn và khung tên.

Bước 2: vẽ mờ.

Bước 3: tô đậm.

Bước 4: ghi chữ, kiểm tra và hoàn thiện bản vẽ.

Câu 14. Trong bộ giá đỡ gồm bao nhiêu giá đỡ và tấm đỡ?

A.1 giá đỡ và 1 tấm đỡ

B.1 giá đỡ và 2 tấm đỡ

C.2 giá đỡ và 1 tấm đỡ

D.2 giá đỡ và 2 tấm đỡ

Đáp án đúng: C

Giải thích:

Bộ giá đỡ gồm các chi tiết:

- Vít M6.24: 4 chiếc

- Giá đỡ: 2 chiếc

- Tấm đỡ: 1 chiếc

Câu 15. Công dụng của bản vẽ lắp :

A. chế tạo các chi tiết

B. kiểm tra các chi tiết

C. Mô tả hình dạng các chi tiết

D. lắp ráp các chi tiết.

Đáp án đúng: D

Giải thích: Công dụng chế tạo chi tiết, kiểm tra chi tiết và mô tả hình dạng chi tiết là của bản vẽ chi tiết.

Xem thêm các bài Lý thuyết và câu hỏi trắc nghiệm Công nghệ lớp 11 có đáp án hay khác:

Tủ sách VIETJACK shopee lớp 10-11 cho học sinh và giáo viên (cả 3 bộ sách):

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, SÁCH LUYỆN THI DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 11

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

bai-9-ban-ve-co-khi.jsp

Giải bài tập lớp 11 sách mới các môn học
Tài liệu giáo viên