Lý thuyết Công nghệ 12 Bài 27: Thực hành: Quan sát và mô tả cấu tạo của động cơ không đồng bộ ba pha (hay, chi tiết)

Lý thuyết Công nghệ 12 Bài 27: Thực hành: Quan sát và mô tả cấu tạo của động cơ không đồng bộ ba pha (hay, chi tiết)

A. Lý thuyết

I - CHUẨN BỊ

1. Thiết bị, dụng cụ (cho một nhóm học sinh)

Động cơ không đồng bộ ba pha roto lồng sóc đã tháo rời sắp xếp có thứ tự: 1 cái.

Động cơ không đồng bộ ba pha roto lồng sóc còn nguyên vẹn: 1 cái

Thước cặp: 2 cái

Thước lá: 2 cái

2. Những kiến thức liên quan

Ôn lại bài 26

II - NỘI DUNG VÀ QUY TRÌNH THỰC HÀNH

Bước 1. Quan sát và mô tả hình dạng bên ngoài của động cơ, đọc các số liệu kĩ thuật trên nhãn động cơ, ghi và nêu ý nghĩa các số liệu kĩ thuật vào Bảng 1 mẫu báo cáo thực hành.

Bước 2. Quan sát, đo đếm các bộ phận của động cơ, ghi kết quả vào Bảng 2 mẫu báo cáo thực hành.

III – TỔNG KẾT, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HÀNH

1. Học sinh hoàn thành báo cáo theo mẫu, thảo luận và tự đánh giá kết quả.

2. Giáo viên đánh giá kết quả dựa vào quá trình theo dõi và chấm bài báo cáo của học sinh.

MẪU BÁO CÁO THỰC HÀNH

         QUAN SÁT VÀ MÔ TẢ CẤU TẠO CỦA ĐỘNG

         CƠ KHÔNG ĐỘNG BỘ BA PHA

Họ và tên:

Lớp:

1. Kết quả quan sát hình dạng bên ngoài của động cơ không đồng bộ ba pha

Lý thuyết Công nghệ 12 Bài 27: Thực hành: Quan sát và mô tả cấu tạo của động cơ không đồng bộ ba pha (hay, chi tiết)

2. Kết quả quan sát, đo, đếm các bộ phận của động cơ không đồng bộ ba pha

Lý thuyết Công nghệ 12 Bài 27: Thực hành: Quan sát và mô tả cấu tạo của động cơ không đồng bộ ba pha (hay, chi tiết)

3. Đánh giá kết quả thực hành

Học sinh tự đánh giá kết quả thực hành theo sự hướng dẫn của giáo viên

Xem thêm các bài Lý thuyết và câu hỏi trắc nghiệm Công nghệ lớp 12 có đáp án hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 40% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

bai-27-thuc-hanh-quan-sat-mo-ta-cau-tao-cua-dong-co.jsp

Các loạt bài lớp 12 khác
Khóa học 12