Lý thuyết Công nghệ 12 Bài 3: Thực hành: Điện trở - tụ điện - cuộn cảm (hay, chi tiết)

Lý thuyết Công nghệ 12 Bài 3: Thực hành: Điện trở - tụ điện - cuộn cảm (hay, chi tiết)

A. Lý thuyết

I - CHUẨN BỊ

1. Dụng cụ, vật liệu (cho một nhóm học sinh)

Đồng hồ vạn năng: 1 chiếc

Các loại điện trở cố định, công suất nhỏ, công suất lớn (loại tốt và xấu): 20 chiếc

Các loại tụ điện: không có cực tính và có cực tính (tụ hóa) loại tốt và xấu: 10 chiếc

Các loại cuộn cảm: lõi không khí, lõi ferit, lõi sắt từ (loại tốt và xấu): 6 chiếc

II - NHỮNG KIẾN THỨC LIÊN QUAN

a) Ôn lại bài 2

b) Quy ước về màu để ghi và đọc trị số điện trở

Các vòng màu sơn trên điện trở (hình 1) tương ứng với các chữ số như sau:

Lý thuyết Công nghệ 12 Bài 3: Thực hành: Điện trở - tụ điện - cuộn cảm (hay, chi tiết)

Theo qui ước các vòng màu thì:

- Vòng thứ nhất chỉ chữ số thứ nhất

- Vòng thứ hai chỉ chữ số thứ hai

- Vòng thứ ba chỉ những "số không" đặt tiếp sau hai chữ số trên

- Vòng thứ tư chỉ mức sai số với các màu tương ứng như sau:

    + Không ghi vòng màu: sai số ± 20%

    + Ngân nhũ (nhũ bạc): sai số ± 10%

    + Kim nhũ (nhũ vàng): sai số ± 5%

    + Nâu: sai số ± 1%

    + Đỏ: sai số ± 2%

    + Xanh lục: sai số ± 0.5%

Ví dụ:

- Một điện trở có các vòng màu là nâu, đen, nâu, kim nhũ:

Lý thuyết Công nghệ 12 Bài 3: Thực hành: Điện trở - tụ điện - cuộn cảm (hay, chi tiết)

c) Cách đọc số liệu kĩ thuật ghi trên tụ điện

Trên tụ điện thường ghi hai số liệu kĩ thuật là:

    - Điện áp định mức, đơn vị là vôn

    - Trị số điện dung, đơn vị là micrôfara. Trên tụ gốm thường chỉ ghi con số mà không ghi đơn vị. Ví dụ: ghi 101 sẽ đọc là 100 picô fara; 102 đọc là 1000 picô fara; 103 đọc là 10 000 picô fara

II - NỘI DUNG VÀ QUY TRÌNH THỰC HÀNH

Bước 1: Quan sát, nhận biết và phân loại các linh kiện

Bước 2: Chọn ra 2 điện trở màu, lần lượt lấy ra từng điện trở để đọc trị số và đo trị số sau đó điền kết quả vào bảng 3, nhận xét kết quả đo và kết quả đọc

Bước 3: Chọn ra 3 cuộn cảm, lần lượt lấy ra từng cuộn cảm phân loại, nhận biết vật liệu lõi sau đó điền kết quả vào bảng 4, nhận xét kết quả

Bước 4: Chọn ra 1 tụ điện có cực tính và 1 tụ điện không có cực tính, để đọc và điền kết quả vào bảng 5, giải thích số liệu

III – TỔNG KẾT, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HÀNH

1. Học sinh hoàn thành báo cáo theo mẫu, thảo luận và tự đánh giá kết quả.

2. Giáo viên đánh giá kết quả dựa vào quá trình theo dõi và chấm bài báo cáo của học sinh.

MẪU BÁO CÁO THỰC HÀNH

                    ĐIỆN TRỞ - CUỘN CẢM – TỤ ĐIỆN

Họ và tên:

Lớp:

1. Tìm hiểu, đọc và đo trị số điện trở

STT Vạch màu ở trên điện trở Trị số đọc Trị số đo Nhận xét
1
2
3
4
5

2. Tìm hiểu về cuộn cảm

STT Loại cuộn cảm Kí hiệu và vật liệu lõi Nhận xét
1
2
2

3. Tìm hiểu về tụ điện

STT Loại tụ điện Số liệu kĩ thuật ghi trên tụ Giải thích số liệu
1 Tụ không cực tính
2 Tụ có cực tính

4. Đánh giá kết quả thực hành

Học sinh tự đánh giá kết quả thực hành theo sự hướng dẫn của giáo viên

Xem thêm các bài Lý thuyết và câu hỏi trắc nghiệm Công nghệ lớp 12 có đáp án hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 40% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

bai-3-thuc-hanh-dien-tro-tu-dien-cuon-cam.jsp

Các loạt bài lớp 12 khác
Khóa học 12