Công nghệ 9 Bài 6: Thực hành: Ghép

Giải Công nghệ 9 Bài 6: Thực hành: Ghép

Với giải bài tập Công nghệ 9 Bài 6: Thực hành: Ghép hay nhất, ngắn gọn sẽ giúp học sinh lớp 9 dễ dàng soạn, trả lời câu hỏi Công nghệ 9 Bài 6.

Quảng cáo

I - DỤNG CỤ VÀ VẬT LIỆU

Dao con sắc.

Kéo cắt cành.

Cây làm gốc ghép: chanh, bưởi hoặc táo gieo từ hạt được 6 – 8 tháng tuổi.

Đường kính thân khoảng 0,6 – 1,0cm.

Cành để lấy mắt ghép: là những giống tốt của các loại cây cam, táo…

Dây buộc bằng nilong rộng 1 – 2cm, dài 20 – 30 cm...

Túi PE trong để bọc ngoài

II - QUY TRÌNH THỰC HÀNH

1. Ghép đoạn cành

Bài 6: Thực hành: Ghép | Giải bài tập Công nghệ 9

Bước 1. Chọn và cắt cành ghép

Chọn cành bánh tẻ, có lá, mầm ngủ to, không sâu bệnh.

Đường kính của cành ghép phải tương đương với gốc ghép.

Cắt vát đầu gốc của cành ghép (có 2 - 3 mầm ngủ) một vết dài từ 1,5 - 2cm.

Bài 6: Thực hành: Ghép | Giải bài tập Công nghệ 9

Bước 2. Chọn vị trí ghép và cắt gốc ghép

Chọn vị trí ghép trên thân gốc ghép, cách mặt đất 10-15cm.

Cắt các cành phụ, gai ở gốc ghép và ngọn gốc ghép.

Cắt vát gốc ghép tương tự như ở cành ghép bằng dao sắc.

Bài 6: Thực hành: Ghép | Giải bài tập Công nghệ 9

Bước 3. Ghép đoạn cành

Đặt cành ghép lên gốc ghép sao cho chồng khít lên nhau.

Buộc dây ni lông cố định vết ghép.

Chụp kín vết ghép và đầu cành ghép bằng túi PE trong.

Bài 6: Thực hành: Ghép | Giải bài tập Công nghệ 9

Bước 4. Kiểm tra sau khi ghép

Sau khi ghép từ 30 - 35 ngày, mở dây buộc kiểm tra, nếu thấy vết ghép liền nhau và đoạn cành ghép xanh tươi là được.

2. Ghép mắt nhỏ có gỗ 

Bài 6: Thực hành: Ghép | Giải bài tập Công nghệ 9

Bước 1. Chọn vị trí ghép và tạo miệng ghép

Chọn chỗ thân thẳng, nhẵn, cách mặt đất khoảng 15 đến 20 cm.

Cắt một lát lưỡi gà từ trên xuống, dài 1,5 – 2cm, có độ dày gỗ bằng 1/5 đường kính gốc ghép; sau đó cắt một lát ngang bên dưới tạo miếng ghép.

Bài 6: Thực hành: Ghép | Giải bài tập Công nghệ 9

Bước 2. Cắt mắt ghép

Cắt một miếng vỏ cùng một lớp gỗ mỏng trên cành ghép, có mầm ngủ, tương đương với miệng mở ở gốc ghép.

Bài 6: Thực hành: Ghép | Giải bài tập Công nghệ 9

Bước 3: Ghép mắt

Đặt mắt ghép vào miệng mở ở gốc ghép.

Quấn nilon cố định vết ghép.

Chú ý khi quấn dây nilon không đè lên mắt ghép và cuống lá

Bài 6: Thực hành: Ghép | Giải bài tập Công nghệ 9

Bước 4: Kiểm tra sau khi ghép

Sau khi ghép từ 15 đến 20 ngày, kiểm tra thấy mắt ghép xanh tươi là được.

Sau 18 – 30 ngày, tháo dây buộc và cắt phần ngọn của gốc ghép phía trên mát ghép khoảng 1,5 đến 2cm. 

3. Ghép chữ T

Bài 6: Thực hành: Ghép | Giải bài tập Công nghệ 9

Bước 1. Chọn vị tri ghép và tạo miệng ghép 

Chọn chỗ thân thẳng, nhẵn, cách mặt đất 15 - 20cm.

Dùng dao sắc rạch một đường ngang dài 1cm, rồi rạch tiếp một đường (vuông góc với đường rạch trên) dài 2cm ở giữa, tạo thành hình chữ T, dùng mũi dao tách vỏ theo chiều dọc chữ T, mở một cửa vừa đủ để đưa mắt ghép vào.

Bài 6: Thực hành: Ghép | Giải bài tập Công nghệ 9

Bước 2. Cắt mắt ghép 

Cắt một miếng vỏ hình thoi dài 1,5 - 2cm, có một ít gỗ và mầm ngủ.

Bài 6: Thực hành: Ghép | Giải bài tập Công nghệ 9

Bước 3. Ghép mắt

 

Gài mắt ghép vào khe dọc chữ T đã mở trên gốc ghép rồi đẩy nhẹ cuống lá trên mắt ghép xuống cho chặt.

Quấn dây ni lông cố định vết ghép.

Chú ý : Dây quấn không đè lên mắt ghép và cuống lá.

Bài 6: Thực hành: Ghép | Giải bài tập Công nghệ 9

Bước 4. Kiểm tra sau khi ghép

Sau khi ghép 15-20 ngày, mở dây buộc kiếm tra, thấy mắt ghép xanh tươi là được.

Tháo dây buộc được 7-10 ngày thì cắt phần ngọn của gốc ghép ở phía trên mắt ghép khoảng 1,5 - 2cm.

III – ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ

Học sinh tự đánh giá kết quả thực hành theo nội dung:

- Sự chuẩn bị thực hành.

- Thực hiện quy trình thực hành.

- Số mắt ghép, đoạn cành ghép được.

- Đảm bảo vệ sinh, an toàn lao động.

Xem thêm các bài soạn, giải bài tập Công nghệ lớp 9 Trồng cây ăn quả khác:


Tài liệu giáo viên