Câu 1 trang 57 Công nghệ 9

Bài 11: Kỹ thuật trồng cây chôm chôm

Câu 1 trang 57 Công nghệ 9: Hãy nêu giá trị dinh dưỡng và cách sử dụng quả chôm chôm

Lời giải:

Quảng cáo

- Chôm chôm là cây ăn quả nhiệt đới. Quả chôm chôm chứa nhiều đường, chất khoáng và các loại vitamin, nhất là vitamin C.

- Quả chôm chôm dùng để ăn tươi, chế biến thành xiro hoặc đóng hộp.

Các bài giải bài tập Công nghệ 9: Trồng cây ăn quả khác:

bai-11-ky-thuat-trong-cay-chom-chom.jsp

Nhóm học tập 2k7