Trả lời câu hỏi Công nghệ 9 Bài 2 trang 11

Bài 2: Một số vấn đề chung về cây ăn quả

Trả lời câu hỏi Công nghệ 9 Bài 2 trang 11: Hãy điền các loại cây ăn quả mà em biết theo mẫu bảng sau

Lời giải:

STT Nhóm cây ăn quả Các loại cây ăn quả
1 Cây ăn quả nhiệt đới Sầu riêng, cóc, chuối, chôm chôm, khế…
2 Cây ăn quả á nhiệt đới Chanh đào, xoài Thái Lan, nhãn, lựu…
3 Cây ăn quả ôn đới Dâu tây, nho, cherry, táo tây…

Các bài giải bài tập Công nghệ 9: Trồng cây ăn quả khác:

bai-2-mot-so-van-de-chung-ve-cay-an-qua.jsp

Nhóm học tập 2k7