Trắc nghiệm Địa Lí 7 Bài 27 có đáp án năm 2021 mới nhất

Trắc nghiệm Địa Lí 7 Bài 27 có đáp án năm 2021 mới nhất

Tải xuống

Để giúp học sinh có thêm tài liệu tự luyện môn Địa Lí lớp 7 năm 2021 đạt kết quả cao, chúng tôi biên soạn Trắc nghiệm Địa Lí 7 Bài 27 có đáp án năm 2021 mới nhất gồm các câu hỏi trắc nghiệm đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng, vận dung cao.

Bài 27: Thiên nhiên châu Phi (tiếp theo)

Câu 1: Lượng mưa trung bình năm dưới 200mm phân bố ở:

A. Bắc Phi và rìa phía Tây Nam của châu Phi

B. Cực Nam của châu Phi và phía Bắc của vịnh Ghi-nê.

C. Hoang mạc Xa-ha-ra và hoang mạc Na-mip.

D. Tây Phi, Trung Phi và rìa phía đông của châu Phi.

Lời giải:

Xem chú giải ở góc bên trái phía dưới của lược đồ phân bố lượng mưa châu Phi (màu vàng), ta thấy lượng mưa phân bố dưới 200mm phân bố chủ yếu ở hoang mạc Xa-ha-ra và hoang mạc Na-míp

Đáp án cần chọn là: C

Câu 2: Đặc điểm khí hậu của châu Phi là:

A. Nóng và khô bậc nhất thế giới.

B. Nóng và ẩm bậc nhất thế giới,

C. Khô và lạnh bậc nhất thế giới.

D. Lạnh và ẩm bậc nhất thế giới.

Lời giải:

Châu Phi có khí hậu nóng, nhiệt độ trung bình trên 200C. Nguyên nhân châu Phi có khí hậu nóng là do đại bộ phận lãnh thổ châu Phi nằm giữa hai đường chí tuyến Bắc và Nam.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 3: Hoang mạc Xa-ha-ra là hoang mạc có diện tích rộng:

A. Lớn nhất thế giới

B. Lớn thứ hai thế giới

C. Lớn thứ 3 thế giới

D. Lớn thứ 4 thế giới

Lời giải:

Ba hoang mạc, sa mạc lớn nhất thế giới là hoang mạc Xa-ha-ra (8,6 triệu km2), sa mạc Ả-rập (2,3 triệu km2) và đứng thứ 3 là sa mạc Gô-bi (1,3 triệu km2).

Đáp án cần chọn là: A

Câu 4: Môi trường xích đạo ở châu Phi có đặc điểm là:

A. Rừng thưa và cây bụi chiếm diện tích lớn.

B. Có nhiều động vật ăn cỏ và động vật ăn thịt,

C. Thảm thực vật rừng rậm xanh quanh năm.

D. Mùa đông mát mẻ, mùa hạ nóng và khô.

Lời giải:

Môi trường xích đạo ẩm ở châu Phi phân bố ở miền duyên hải phía Bắc vịnh Ghi – nê và khu vực bồn địa Công – Gô. Thảm thực vật rừng rậm xanh quanh năm.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 5: Biên độ nhiệt ngày đêm lớn; thực, động vật nghèo nàn là đặc điểm của môi trường:

A. Nhiệt đới.

B. Địa trung hải.

C. Hoang mạc.

D. Xích đạo.

Lời giải:

Hai môi trường hoang mạc (Xa-ha-ra ở phía Bắc và Ca-la-ha-ri, Na-mip ở phía Nam) có khí hậu khắc nghiêt, mưa rất hiếm, biên độ nhiệt giữa ngày và đêm lớn. Thực vật, động vật nghèo nàn.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 6: Càng xa xích đạo lượng mưa càng giảm, rừng rậm nhường chỗ cho rừng thưa và xavan cây bụi là đặc điểm của môi trường:

A. Xích đạo ẩm

B. Nhiệt đới

C. Hoang mạc

D. Địa Trung Hải

Lời giải:

Hai môi trường nhiệt đới, càng xa xích đạo lượng mưa càng giảm, rừng rậm nhường chỗ cho rừng thưa và xavan cây bụi. Nhờ nguồn thức ăn phong phú là nơi tập trung nhiều động vật ăn cỏ (sơn dương, ngựa vằn,…) và động vật ăn thịt (sư tử, báo gấm,…).

Đáp án cần chọn là: B

Câu 7: Hai môi trường địa trung hải có đặc điểm:

A. Mùa đông mát mẻ và có mưa, mùa hạ nóng và khô.

B. Khí hậu khắc nghiệt, mưa rất hiếm, biên độ nhiệt ngày và đêm lớn.

C. Càng xa xích đạo nhiệt độ và lượng mưa càng lớn.

D. Thảm thực vật rừng rậm xanh tốt quanh năm.

Lời giải:

Hai môi trường địa trung hải ở phần cực Bắc và phần cực Nam châu Phi. Mùa đông mát mẻ và có mưa, mùa hạ nóng và khô. Thảm thực vật là rừng cây bụi lá cứng.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 8: Châu Phi không có hoang mạc, sa mạc nào sau đây?

A. Hoang mạc Xa-ha-ra.

B. Hoang mạc Na-míp.

C. Hoang mạc Ca-la-ha-ri.

D. Sa mạc Gô-bi.

Lời giải:

Các hoang mạc ở châu Phi là: hoang mạc Xa-ha-ra, hoang mạc Na-míp và hoang mạc Ca-la-ha-ri. Còn hoang mạc (sa mạc) Gô-bi là sa mạc thuộc khu vực châu Á.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 9: Lượng mưa trung bình năm trên 2000mm phân bố ở:

Trắc nghiệm Địa Lí 7 Bài 27 có đáp án năm 2021 mới nhất

A. Phía Đông bán đảo Ma-đa-ga-xca và phía bắc vịnh Ghi-nê.

B. Trung Phi và rìa phía Bắc ở châu Phi.

C. Bắc Phi và rìa phía Tây Nam của châu Phi.

D. Cực Nam của châu Phi và phía Bắc của vịnh Ghi-nê.

Lời giải:

Xem chú giải ở góc bên trái phía dưới của lược đồ phân bố lượng mưa châu Phi (màu xanh lá cây đậm), ta thấy lượng mưa phân bố trên 2000mm phân bố chủ yếu ở rìa phía đông của bán đảo Ma-đa-ga-xca và phía bắc vịnh Ghi-nê. Những khu vực này chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của dòng biển nóng kết hợp với địa hình.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 10: Đâu không phải là đặc điểm của môi trường nhiệt đới?

A. Tập trung nhiều động vật ăn cỏ và động vật ăn thịt.

B. Càng xa xích đạo lượng mưa càng giảm.

C. Phân bố thành hai dải nằm trên đường chí tuyến Bắc và Nam.

D. Cảnh quan tiêu biểu là xa- van, cây bụi.

Lời giải:

Môi trường nhiệt đới có đặc điểm: càng xa xích đạo lượng mưa càng giảm, nhiệt độ cao, cảnh quan tiêu biểu là xa-van cây bụi và tập trung nhiều động vật ăn thịt, ăn cỏ => nhận xét A, B, D đúng => loại A, B, D

Môi trường nhiệt đới phân bố hai bên môi trường xích đạo ẩm cho tới gần chí tuyến. => nhận xét môi trường nhiệt đới phân bố thành hai dải nằm trên đường chí tuyến Bắc – Nam là không đúng.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 11: Mưa rất ít (dưới 200mm) ở khu vực hoang mạc Xa-ha-ra và Na-Míp là do:

A. Ảnh hưởng của dòng biển lạnh.

B. Ảnh hưởng của dòng biển nóng.

C.  Ảnh hưởng của khí hậu.

D. Ảnh hưởng của vị trí địa lí.

Lời giải:

Nguyên nhân mưa rất ít (dưới 200mm) ở khu vực hoang mạc Xa-ha-ra và Na-Míp là do hai khu vực này chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của dòng biển lạnh Ca-na-ri (hoang mạc Xa-ha-ra), dòng biển lạnh Ben-gê-la (hoang mạc Na-míp) kết hợp với địa hình bờ biển.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 12: Châu Phi có khí hậu nóng và khô bậc nhất thế giới là do:

A. Có nhiều dạng địa hình đa dạng (núi, đồng bằng,…).

B. Đại bộ phận lãnh thổ nằm trong khu vực nội chí tuyến.

C. Có nhiều hoang mạc rộng bậc nhất thế giới (Xa-ha-ra, Na-míp,…).

D. Chịu ảnh hưởng của nhiều loại gió.

Lời giải:

Nguyên nhân khiến châu Phi có khí hậu nóng và khô bậc nhất thế giới chủ yếu là do châu Phi có khí hậu nóng là do đại bộ phận lãnh thổ châu Phi nằm giữa hai đường chí tuyến Bắc và Nam, chịu ảnh hưởng của các dòng biển lạnh chạy sát ven bờ và các khối khí lạnh, khô ở lục địa Á-Âu thổi sang.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 13: Tại sao miền duyên hải phía Bắc vịnh Ghi-nê và khu vực bồn địa Công-gô có lượng mưa rất lớn?

A. Nằm trong vòng nội chí tuyến, có đường xích đạo chạy qua.

B. Chịu ảnh hưởng của dòng biển nóng Ghi-nê.

C. Chịu ảnh hưởng của dòng biển lạnh Ca-na-ri và Ben-ge-la.

D. Nằm ở phía Tây châu Phi, có nhiều dạng địa hình.

Lời giải:

Nguyên nhân chủ yếu mưa lớn trung bình năm trên 2000mm tập trung chủ yếu ở vùng phía bắc vịnh Ghi-nê, phía đông bán đảo Ma-đa-ga-xca là do tác động của dòng biển nóng Ghi-nê (phía bắc vịnh Ghi-nê), dòng biển nóng Mô-Dăm-Bích, Mũi Kim kết hợp với địa hình ven bờ của châu Phi.

Đáp án cần chọn là: B

Tải xuống

Xem thêm bộ câu hỏi trắc nghiệm Địa Lí lớp 7 chọn lọc, có đáp án mới nhất hay khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Địa Lí 7 khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 7 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 7 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Học tốt toán 7 - Thầy Lê Tuấn Anh

4.5 (243)

799,000đs

399,000 VNĐ

Học tốt tiếng Anh 7 - Cô Hoài Thu

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Học tốt Văn 7 - Cô Lan Anh

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k8: fb.com/groups/hoctap2k8/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Địa Lí 7 | Để học tốt Địa Lí 7 được biên soạn bám sát nội dung sách giáo khoa Địa Lí lớp 7.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.