Trắc nghiệm Địa Lí 8 Bài 8 Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo, Cánh diều

Với câu hỏi trắc nghiệm Địa Lí 8 Bài 8 có đáp án sách mới Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo, Cánh diều đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng sẽ giúp học sinh ôn tập trắc nghiệm Địa Lí 8 Bài 8.

Trắc nghiệm Địa Lí 8 Bài 8 có đáp án (sách mới)

Quảng cáo

Lời giải sgk Địa Lí 8 Bài 8:
Lưu trữ: Trắc nghiệm Địa Lí 8 Bài 8 (sách cũ)

Bài 8: Tình hình phát triển kinh tế - xã hội ở các nước châu Á

Câu 1: Cây lương thực quan trọng nhất ở các nước châu Á là

A. lúa mì.

B. ngô.

C. lúa gạo.

D. lúa mạch.

Lời giải:

Lúa là cây lương thực quan trọng nhất ở các nước châu Á.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 2: Cây lương thực nào ở châu Á được trồng ở vùng đất cao, khí hậu khô hơn?

A. Lúa gạo.

B. Lúa mì.

C. Lúa mạch.

D. Kê.

Lời giải:

Lúa mì là cây lương thực được trồng ở vùng đất cao, khí hậu khô hơn.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 3: Quốc gia xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới là

A. Thái Lan.

B. Việt Nam.

C. Trung Quốc.

D. Ấn Độ.

Lời giải:

Quốc gia xuất khẩu lúa gạo lớn nhất thế giới là Thái Lan

Đáp án cần chọn là: A

Quảng cáo

Câu 4: Quốc gia nào sau đây xuất khẩu gạo lớn thứ hai thế giới?

A. Trung Quốc.

B. Ấn Độ.

C. Thái Lan.

D. Việt Nam.

Lời giải:

Quốc gia xuất khẩu lúa gạo lớn thứ hai thế giới là Việt Nam.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 5: Vật nuôi chủ yếu ở các vùng khí hậu khô hạn của châu Á là

A. dê, cừu.

B. trâu, bò.

C. lợn, gà.

D. lợn, vịt.

Lời giải:

Vật nuôi chủ yếu ở các vùng khô hạn của châu Á là dê, cừu.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 6: Vật nuôi chủ yếu ở các vùng khí hậu ẩm ướt của châu Á là

A. dê, cừu.

B. trâu, gà.

C. lợn, cừu.

D. ngựa, bò.

Lời giải:

Vật nuôi chủ yếu ở các vùng khí hậu ẩm ướt của châu Á là trâu, bò, lợn, gà.

Đáp án cần chọn là: B

Quảng cáo

Câu 7: Công nghiệp luyện kim, cơ khí chế tạo và điện tử…phát triển mạnh ở các quốc gia nào sau đây?

A. Nhật Bản, Trung Quốc, Ấn Độ.

B. Trung Quốc, Việt Nam, Mi-an-ma.

C. Ấn Độ, Lào, Cam-pu-chia.

D. Ả- rập Xê-út, Nê-pan, Cam-pu-chia.

Lời giải:

Công nghiệp luyện kim, cơ khí chế tạo và điện tử…phát triển mạnh ở các quốc gia Nhật Bản, Trung Quốc, Ấn Độ.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 8: Ngành công nghiệp nào sau đây phát triển mạnh ở Nhật Bản, Trung Quốc, Ấn Độ, Đài Loan?

A. Sản xuất hàng tiêu dùng.

B. Điện tử - tin học.

C. Chế biến lương thực, thực phẩm.

D. Khai thác và chế biến khoáng sản.

Lời giải:

Ở các quốc gia Nhật Bản, Trung Quốc, Ấn Độ, Đài Loan phát triển mạnh ngành công nghiệp điện tử - tin học.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 9: Ngành công nghiệp phát triển ở hầu hết các nước châu Á là

A. công nghiệp khai khoáng.

B. công nghiệp luyện kim.

C. công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng.

D. công nghiệp điện tử.

Lời giải:

Công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng phát triển ở hầu hết các nước châu Á.

Đáp án cần chọn là: C

Quảng cáo

Câu 10: Công nghiệp sản xuất xuất hàng tiêu dùng phát triển ở các quốc gia, khu vực nào sau đây?

A. Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc.

B. Khu vực Tây Nam Á.

C. Hầu hết các quốc gia.

D. Khu vực Đông Nam Á.

Lời giải:

Ở hầu hết các nước châu Á đều phát triển ngành công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 11: Ngành công nghiệp nào sau đây phát triển mạnh ở Nhật Bản, Trung Quốc, Ấn Độ, Đài Loan?

A. Sản xuất hàng tiêu dùng.

B. Điện tử - tin học.

C. Chế biến lương thực, thực phẩm.

D. Khai thác và chế biến khoáng sản.

Lời giải:

Ở các quốc gia Nhật Bản, Trung Quốc, Ấn Độ, Đài Loan phát triển mạnh ngành công nghiệp điện tử - tin học.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 12: Ngành công nghiệp phát triển ở hầu hết các nước châu Á là

A. công nghiệp khai khoáng.

B. công nghiệp luyện kim.

C. công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng.

D. công nghiệp điện tử.

Lời giải:

Công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng phát triển ở hầu hết các nước châu Á.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 13: Công nghiệp sản xuất xuất hàng tiêu dùng phát triển ở các quốc gia, khu vực nào sau đây?

A. Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc.

B. Khu vực Tây Nam Á.

C. Hầu hết các quốc gia.

D. Khu vực Đông Nam Á.

Lời giải:

Ở hầu hết các nước châu Á đều phát triển ngành công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 14: Các quốc gia có ngành dịch vụ phát triển mạnh là

A. Nhật Bản, Xin-ga-po, Hàn Quốc.

B. Trung Quốc, Hàn Quốc, Ấn Độ.

C. Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản.

D. Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan.

Lời giải:

Các quốc gia có ngành dịch vụ phát triển cao là: Nhật Bản, Xin-ga-po và Hàn Quốc.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 15Thành tựu nông nghiệp quan trọng nhất của các nước Trung Quốc và Ấn Độ là

A. trở thành nước xuất khẩu gạo lớn hàng đầu thế giới.

B. sản lượng lương thực lớn nhất, nhì thế giới.

C. sản xuất lương thực đáp ứng đủ cho tiêu dùng trong nước.

D. trở thành nước trồng cây công nghiệp lớn hàng đầu thế giới.

Lời giải:

Trung Quốc và Ấn Độ là hai nước đông dân nhất thế giới, trước đây thường xuyên thiếu hụt lương thực, hiện nay sản xuất lương thực đã đáp ứng đủ cho tiêu dùng trong nước. Đây là thành tựu quan trọng nhất trong sản xuất nông nghiệp ở hai quốc gia này.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 16: Trong nông nghiệp Thái Lan và Việt Nam là hai quốc gia

A. có sản lượng lương thực lớn nhất, nhì thế giới.

B. xuất khẩu gạo lớn thứ nhất và thứ hai thế giới.

C. trồng cây công nghiệp lớn hàng đầu thế giới.

D. sản xuất lương thực đáp ứng đủ cho tiêu dùng trong nước.

Lời giải:

Trong nông nghiệp Thái Lan và Việt Nam là hai quốc gia xuất khẩu gạo lớn thứ nhất, thứ hai thế giới.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 17: Loại khoáng sản xuất khẩu quan trọng nhất của các nước Tây Nam Á và Trung Á là

A. Than đá.

B. Dầu mỏ.

C. Sắt.

D. Crôm.

Lời giải: 

Các nước Tây Nam Á và Trung Á phát triển kinh tế chủ yếu dựa vào nguồn tài nguyên dầu mỏ giàu có. Đây là nguồn hàng xuất khẩu quan trọng, mang lại nhiều lợi nhuận cho các nước này.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 18: Dầu mỏ là khoáng sản xuất khẩu quan trọng ở khu vực nào sau đây?

A. Tây Nam Á.

B. Nam Á.

C. Đông Á.

D. Bắc Á.

Lời giải:

Dầu mỏ là nguồn hàng xuất khẩu quan trọng, mang lại nhiều lợi nhuận cho các nước khu vực Tây Nam Á.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 19: Ấn Độ, Trung Quốc là những nước sản xuất nhiều lúa gạo nhưng sản lượng lương thực xuất khẩu rất ít. Nguyên nhân do

A. chất lượng nông sản còn thấp.

B. chủ yếu phục vụ cho chăn nuôi trong nước.

C. đây là hai nước đông dân nhất thế giới.

D. nhu cầu tiêu thụ gạo trên thế giới ít.

Lời giải:

Trung Quốc và Ấn Độ là hai quốc gia có dân số đông nhất thế giới, nhu cầu lương thực cho người dân ở các quốc gia này rất lớn. Do vậy sản lương thực sản xuất ra chủ yếu đáp ứng cho nhu cầu tiêu dùng trong nước, xuất khẩu chiếm tỉ trọng rất nhỏ.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 20: Ở vùng khí hậu khô hạn loài động vật được nuôi chủ yếu là dê, cừu, ngựa. Nguyên nhân vì

A. thị trường tiêu thụ rộng lớn.

B. đặc điểm sinh thái của vật nuôi.

C. tập quán sản xuất.

D. chính sách phát triển chăn nuôi.

Lời giải:

Dê, cừu, ngựa là những động vật ưu khô hạn nên phân bố chủ yếu ở những vùng khí hậu tương đối khô.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 21: Cây lúa phân bố chủ yếu ở khu vực Nam Á, Đông Nam Á và Đông Á. Nguyên nhân chính vì

A. Thị trường tiêu thụ rộng lớn.

B. Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa, đất phù sa màu mỡ.

C. Nguồn nước phong phú.

D. Chính sách phát triển của Nhà nước.

Lời giải:

Khu vực Nam Á, Đông Nam Á và Đông Á nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa (lượng mưa, độ ẩm lớn), tập trung nhiều đồng bằng châu thổ rộng lớn, đất phù sa màu mỡ (đồng bằng Hoa Bắc, Hoa Trung, Ấn – Hằng,…). Đặc điểm khí hậu và đất đai khu vực này thích hợp với điều kiện sinh thái cây lúa (thích hợp với khí hậu nóng ẩm, đất phù sa màu mỡ).

Đáp án cần chọn là: B

Câu 22: Cây lúa mì được trồng nhiều ở Bắc Trung Quốc. Nguyên nhân chính vì

A. khí hậu khô, lạnh.

B. khí hậu khô, nóng.

C. khí hậu nóng, ẩm.

D. khí hậu lạnh, ẩm.

Lời giải:

Khu vực Bắc Trung Quốc có khí hậu khô, lạnh thích hợp với điều kiện sinh thái của cây lúa mì nên lúa mì được trồng nhiều ở khu vực này.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 23: Chăn nuôi lợn không phát triển ở các nước Tây Nam Á và Trung Á do

A. đặc điểm khí hậu không thích hợp với điều kiện sinh thái của đàn lợn.

B. nguồn thức ăn cho chăn nuôi lợn không đảm bảo.

C. khu vực có các nước theo đạo Hồi

D. dịch bệnh đe dọa triền miên.

Lời giải:

Các quốc gia ở khu vực Tây Nam Á và Trung Á chủ yếu theo Hồi giáo, với quan niệm lợn là loài vật bẩn thỉu nên đạo Hồi có tục lệ không ăn thịt lợn. Do vậy đàn lợn không phát triển ở khu vực Tây Nam Á và Trung Á.

Đáp án cần chọn là: C

Bài giảng: Bài 8: Tình hình phát triển kinh tế - xã hội ở các nước châu Á - Cô Nguyễn Thị Hằng (Giáo viên VietJack)

Xem thêm bộ câu hỏi trắc nghiệm Địa Lí lớp 8 chọn lọc, có đáp án mới nhất hay khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Địa Lí 8 khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, SÁCH LUYỆN THI DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 8

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Địa Lí 8 | Để học tốt Địa Lí 8 được biên soạn bám sát nội dung sách giáo khoa Địa Lí lớp 8.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 8 sách mới các môn học
Tài liệu giáo viên