1000 câu hỏi trắc nghiệm Địa Lí lớp 8 có đáp án chi tiết

1000 câu hỏi trắc nghiệm Địa Lí lớp 8 có đáp án chi tiết

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Địa Lí lớp 8 có đáp án và giải thích chi tiết được các Giáo viên hàng đầu biên soạn bám sát theo nội dung từng bài học giúp học sinh ôn luyện trắc nghiệm để đạt điểm cao trong bài thi môn Địa Lí lớp 8.

Quảng cáo

Thi online trắc nghiệm Địa Lí lớp 8

Phần 1: Thiên nhiên, con người ở các châu lục

XI: Châu Á

XII: Tổng kết địa lí tự nhiên và địa lí các châu lục

Quảng cáo

Phần 2: Địa lí Việt Nam

Địa lí tự nhiên

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Địa lí 8 năm 2021
Trắc nghiệm Địa Lí 8 Bài 1 có đáp án năm 2021 mới nhất

Bài 1: Vị trí địa lí, địa hình và khoáng sản

Câu 1: Châu Á không tiếp giáp đại dương nào sau đây?

A. Thái Bình Dương.

B. Đại Tây Dương.

C. Ấn Độ Dương.

D. Bắc Băng Dương.

Lời giải:

Châu Á tiếp giáp 3 đại dương lớn: Thái Bình Dương, Ấn Độ Tây Dương và Bắc Băng Dương, không giáp Đại Tây Dương.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 2: Đại dương nào sau đây không tiếp giáp châu Á?

A. Ấn Độ Dương.

B. Bắc Băng Dương.

C. Thái Bình Dương.

D. Đại Tây Dương.

Lời giải:

Châu Á tiếp giáp 3 đại dương lớn: Thái Bình Dương, Ấn Độ Tây Dương và Bắc Băng Dương, không giáp Đại Tây Dương.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 3: Đặc điểm vị trí địa lí châu Á

A. Là một bộ phận của lục địa Á – Âu.

B. Tiếp giáp Thái Bình Dương và Đại Tây Dương.

C. Nằm hoàn toàn ở bán cầu Nam.

D. Phía Tây tiếp giáp châu Mĩ.

Lời giải:

Đặc điểm vị trí địa lí châu Á:

- Phần lục địa châu Á nằm ở bán cầu bắc và phần hải đảo kéo dài xuống bán cầu nam (100N).

=> nhận xét C. nằm hoàn toàn ở bán cầu Bắc không đúng.

- Là một bộ phận của lục địa Á – Âu. => nhận xét A đúng.

- Tiếp giáp 3 đại dương lớn (Thái Bình Dương, Ấn Độ Tây Dương và Bắc Băng Dương), không giáp Đại Tây Dương. => nhận xét B. tiếp giáp Thái Bình Dương và Đại Tây Dương không đúng.

- Phía Tây giáp châu Âu và châu Phi, không tiếp giáp châu Mĩ => nhận xét D. phía tây giáp châu Mĩ không đúng.

=> Loại đáp án B, C, D. Đáp án A đúng

Đáp án cần chọn là: A

Câu 4: Vị trí địa lí của châu Á không mang đặc điểm nào sau đây?

A. Kéo dài từ vùng cực Bắc đến vùng Xích đạo. 

B. Tiếp giáp Ấn Độ Dương và Đại Tây Dương.

C. Tiếp giáp hai châu lục.

D. Phía Tây giáp châu Âu.

Lời giải:

Đặc điểm của vị trí địa lí châu Á:

- Kéo dài từ vùng cực Bắc đến vùng Xích đạo.

=> Nhận xét A không đúng với yêu cầu câu hỏi.

- Tiếp giáp 3 đại dương lớn (Thái Bình Dương, Ấn Độ Tây Dương và Bắc Băng Dương), không giáp Đại Tây Dương. => nhận xét B. tiếp giáp Ấn Độ Dương và Đại Tây Dương đúng với yêu cầu câu hỏi.

- Tiếp giáp hai châu lục và ba đại dương rộng lớn => nhận xét C không đúng với yêu cầu câu hỏi.

- Phía Tây giáp châu Âu và châu Phi => nhận xét D không đúng với yêu cầu câu hỏi.

=> Loại A, C, D. Đáp án B đúng.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 5: Đặc điểm nào thể hiện châu Á là một châu lục rộng lớn?

A. Tiếp giáp hai châu lục.

B. Tiếp giáp ba đại dương rộng lớn.

C. Lãnh thổ có dạng hình khối.

D. Kéo dài từ vùng cực Bắc đến vùng Xích Đạo.

Lời giải:

Lãnh thổ châu Á là một vùng rộng lớn, kéo dài từ vùng cực Bắc đến vùng Xích Đạo.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 6: Kéo dài từ vùng cực Bắc đến vùng Xích đạo là đặc điểm thể hiện

A. châu Á là một châu lục rộng lớn.

B. châu Á là một bộ phận của lục địa Á - Âu.

C. châu Á là một châu lục có điều kiện tự nhiên phức tạp.

D. châu Á là một châu lục giáp nhiều biển và đại dương.

Lời giải:

Lãnh thổ châu Á là một vùng rộng lớn, kéo dài từ vùng cực Bắc đến vùng Xích Đạo.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 7: Kéo dài từ vùng cực Bắc đến vùng Xích đạo là đặc điểm thể hiện

A. châu Á là một châu lục rộng lớn.

B. châu Á là một bộ phận của lục địa Á - Âu.

C. châu Á là một châu lục có điều kiện tự nhiên phức tạp.

D. châu Á là một châu lục giáp nhiều biển và đại dương.

Lời giải:

Lãnh thổ châu Á là một vùng rộng lớn, kéo dài từ vùng cực Bắc đến vùng Xích Đạo.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 8: Hướng chủ yếu của các dãy núi châu Á là

A. Đông – Tây hoặc gần Đông – Tây và Bắc – Nam hoặc gần Bắc - Nam.

B. Tây Bắc – Đông Nam và Bắc – Nam hoặc gần Bắc - Nam.

C. Đông – Tây và vòng cung.

D. Vòng cung và Tây Bắc – Đông Nam.

Lời giải:

Hướng chủ yếu của các dãy núi châu Á là Đông – Tây hoặc gần Đông – Tây và Bắc – Nam hoặc gần Bắc - Nam.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 9: Đâu không phải là hướng núi chủ yếu của châu Á?

A. Đông - Tây hoặc gần Đông - Tây.

B. Bắc - Nam hoặc gần Bắc - Nam.

C. Vòng cung và Tây Bắc - Đông Nam.

D. Đông - Tây và Bắc - Nam.

Lời giải:

Hướng chủ yếu của các dãy núi châu Á là Đông – Tây hoặc gần Đông – Tây và Bắc – Nam hoặc gần Bắc - Nam.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 10: Vùng trung tâm châu Á có địa hình chủ yếu là 

A. núi và sơn nguyên cao.

B. vùng đồi núi thấp.

C. các đồng bằng châu thổ rộng lớn.

D. đồng bằng nhỏ hẹp.

Lời giải:

Vùng trung tâm châu Á có địa hình chủ yếu là núi và sơn nguyên cao (sơn nguyên Tây Tạng).

Đáp án cần chọn là: A

Câu 11: Các núi và sơn nguyên cao tập trung chủ yếu ở vùng nào sau đây ở châu Á?

A. phía đông.

B. phía tây.

C. trung tâm.

D. phía bắc.

 Lời giải:

Vùng trung tâm châu Á  tập trung chủ yếu các núi và sơn nguyên cao.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 12: Châu Á có nhiều dầu mỏ, khí đốt tập trung nhiều nhất ở khu vực nào? 

A. Đông Nam Á

B. Tây Nam Á

C. Trung Á

D. Nam Á

Lời giải:

Châu Á có nhiều dầu mỏ, khí đốt tập trung nhiều nhất ở khu vực Tây Nam Á

Đáp án cần chọn là: B

Câu 13: Khu vực Tây Nam Á tập trung chủ yếu loại khoáng sản nào sau đây?

A. Dầu mỏ, khí đốt.

B. Than, sắt.

C. Vàng, crôm.

D. Đồng, kẽm.

Lời giải:

Tây Nam Á là khu vực tập trung nhiều dầu mỏ, khí đốt nhất châu Á.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 14: Sơn nguyên đồ sộ nhất thế giới nằm ở châu Á là sơn nguyên nào?

A. Sơn nguyên Đê-can.

B. Sơn nguyên Trung Xi-bia.

C. Sơn nguyên Tây Tạng.

D. Sơn nguyên Iran.

Lời giải:

Sơn nguyên đồ sộ nhất thế giới nằm ở châu Á là sơn nguyên Tây Tạng

Đáp án cần chọn là: C

Câu 15: Các khoáng sản chủ yếu của châu Á là

A. dầu mỏ, khí đốt, kim cương, vàng, chì, kẽm.

B. kim cương, vàng, chì, kẽm, thạch anh.

C. dầu mỏ, khí đốt, than, sắt, crôm, đồng, thiếc.

D. khoáng sản vật liệu xây dựng (sét, cao lanh, đá vôi..).

Lời giải:

Các khoáng sản chủ yếu của châu Á là dầu mỏ, khí đốt, than, sắt, crôm, đồng, thiếc.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 16: Loại khoáng sản nào sau đây không phân bố chủ yếu ở Châu Á?

A. Kim cương.

B. Dầu mỏ, khí đốt.

C. Than.

D. Sắt.

Lời giải:

Các khoáng sản phân bố chủ yếu ở châu Á là dầu mỏ, khí đốt, than, sắt, crôm, đồng, thiếc.

 Đáp án cần chọn là: A

Câu 17: Đỉnh núi Everest (8848 m) cao nhất thế giới nằm trên dãy núi nào sau đây của châu Á?

A. Dãy Hi-ma-lay –a.

B. Dãy Côn Luân.

C. Dãy U-ran.

D. Dãy Đại Hùng An.

Lời giải:

Đỉnh núi Everest (8848 m) cao nhất thế giới nằm trên dãy Hi-ma-lay-a thuộc châu Á

Đáp án cần chọn là: A

Câu 18: 8848m là độ cao của đỉnh núi nào sau đây?

A. Everest.

B. Fansipan.

C. Thái Sơn.

D. Phú Sĩ.

Lời giải:

Đỉnh núi Everest (8848 m) cao nhất thế giới nằm trên dãy Hi-ma-lay-a thuộc châu Á.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 19: Các đồng bằng lớn ở châu Á có đặc điểm chung là gì?

A. do phù sa biển hình thành .

B. do quá trình băng hà tạo thành.

C. do phù sa các con sông lớn tạo thành.

D. do vận động kiến tạo làm hạ thấp địa hình miền núi.

Lời giải:

Các đồng bằng ven biển châu Á có diện tích rộng lớn và bằng phẳng, đất đai màu mỡ, được bồi đắp bởi phù sa của các con sông lớn.

Ví dụ: sông Hoàng Hà bồi đắp nên đồng bằng Hoa Bắc, sông Ô-bi bồi đắp nên đồng bằng Tây Xi-bia.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 20: Các đồng bằng lớn ở châu Á chủ yếu được hình thành do

A. phù sa các con sông lớn.

B. quá trình băng hà. 

C. phù sa biển.

D. sự nâng lên của thềm lục địa.

Lời giải:

Các đồng bằng ven biển châu Á rộng lớn và bằng phẳng, đất đai màu mỡ, được bồi đắp bởi phù sa của các con sông lớn.

Ví dụ: sông Hoàng Hà bồi đắp nên đồng bằng Hoa Bắc, sông Mekong bồi đắp nên đồng bằng sông Cửu Long.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 21: Ranh giới tự nhiên giữa châu Á với châu Âu là

A. Sông Ô-bi.

B. Dãy U-ran.

C. Biển Địa Trung Hải.

D. Dãy Cap-ca.

Lời giải:

Dãy U-ran, nằm ở phía Tây châu Á (trên đường kinh tuyến 60 độ Đông), là ranh giới tự nhiên giữa châu Á và châu Âu.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 22: Dãy núi Uran là

A. ranh giới tự nhiên giữa châu Á và châu Âu. 

B. ranh giới tự nhiên giữa châu Á và châu Phi.

C. ranh giới tự nhiên giữa Đông Á và Tây Á.

D. ranh  giới tự nhiên giữa Bắc Á và Nam Á.

Lời giải:

Dãy uran là ranh giới tự nhiên giữa châu Á và châu Âu.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 23: Khó khăn lớn nhất của địa hình châu Á đối với sự phát triển kinh tế - xã hội là

A. bị chia cắt mạnh mẽ và phức tạp.

B. gồm các khối núi và cao nguyên đồ sộ.

C. vùng núi cao tuyết bao phủ trắng xóa quanh năm.

D. chịu tác động mạnh mẽ của vận động tạo núi.

Lời giời:

Địa hình châu Á gồm nhiều hệ thống núi, sơn nguyên cao, đồ sộ kết hợp các đồng bằng nằm xen kẽ làm cho địa hình bị chia cát phức tạp. Đây là khó khăn lớn nhất của địa hình châu Á, làm cản trở hoạt động giao lưu trao đổi giữa các vùng, lãnh thổ, các quốc gia.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 24: Thuận lợi của tự nhiên châu Á đối với sự phát triển kinh tế - xã hội

A. địa hình bị chia cắt mạnh mẽ, phức tạp.

B. giàu tài nguyên khoáng sản.

C. chịu ảnh hưởng của các thiên tai như động đất, núi lửa.

D. núi và cao nguyên chiếm diện tích lớn.

Lời giải:

Châu Á giàu tài nguyên khoáng sản (than đá, sắt,…) thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội đặc biệt là ngành công nghiệp khai khoáng.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 25: Khu vực Trung Á tập trung nhiều hoang mạc, bán hoang mạc. Nguyên nhân chủ yếu do

A. vị trí nằm sâu trong nội địa kết hợp bức chắn địa hình.

B. ảnh hưởng của gió Tín phong khô nóng.

C. có dòng biển lạnh chảy ven bờ.

D. sự thống trị của khối áp cao cận chí tuyến.

Lời giải:

Khu vực Trung Á có vị trí nằm sâu trong nội địa kết hợp với các dãy núi cao bao bọc phía nam tạo nên bức chắn địa hình lớn ngăn cản các luồng gió ẩm từ biển thổi vào. Khí hậu của vùng khô hạn, ít mưa, hình thành các dạng địa hình hoang mạc và  bán hoang mạc.

Đáp án cần chọn là: A

....................................

....................................

....................................

Trắc nghiệm Địa Lí 8 Bài 2 có đáp án năm 2021 mới nhất

Bài 2: Khí hậu châu Á

Câu 1: Kiểu khí hậu gió mùa phân bố ở khu vực nào của châu Á?

A. Đông Á, Đông Nam Á, Tây Nam Á

B. Đông Bắc Á, Tây Nam Á, Nam Á

C. Đông Nam Á, Bắc Á, Đông Á

D. Đông Nam Á, Đông Á, Nam Á

Lời giải:

Khí hậu gió mùa phân bố chủ yếu ở khu vực Đông Nam Á, Đông Á, Nam Á

Đáp án cần chọn là: D

Câu 2: Ở các khu vực Đông Nam Á, Đông Á, Nam Á phổ biến kiểu khí hậu nào sau đây?

A. Khí hậu lục địa.

B. Khí hậu gió mùa.

C. Khí hậu hải dương.

D. Khí hậu nhiệt đới khô.

Lời giải:

Ở các khu vực Đông Nam Á, Đông Á, Nam Á phổ biến kiểu khí hậu gió mùa. Trong đó, khu vực Nam Á và Đông Nam Á là kiểu khí hậu nhiệt đới gió mùa, khu vực Đông Á là kiểu khí hậu ôn đới gió mùa.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 3: Kiểu khí hậu lục địa phân bố chủ yếu ở khu vực nào của châu Á?

A. Đông Á

B. Đông Nam Á

C. Tây Nam Á   

D. Nam Á

Lời giải:

Kiểu khí hậu lục địa phân bố chủ yếu ở khu vực Tây Nam Á

Đáp án cần chọn là: C

Câu 4: Trong các vùng nội địa và khu vực Tây Nam Á phổ biến kiểu khí hậu nào?

A. Khí hậu hải dương.

B. Khí hậu gió mùa.

C. Khí hậu lục địa.

D. Khí hậu núi cao.

Lời giải:

Các vùng nội địa và Tây Nam Á phổ biến kiểu khí hậu lục địa. Trong đó các vùng nội địa kiểu khí hậu cận nhiệt lục địa hoặc ôn đới lục địa, khu vực Tây Nam Á là kiểu khí hậu nhiệt đới lục địa.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 5: Đặc trưng của gió mùa mùa hạ là

A. nóng ẩm, mưa nhiều.

B. nóng, khô hạn.

C. lạnh khô, ít mưa.

D. lạnh ẩm, mưa nhiều.

Lời giải:

Mùa hạ gió thổi từ đại dương lục địa, mang lại thời tiết nóng ẩm và mưa nhiều => Đây là đặc trưng của gió mùa mùa hạ.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 6: Nguyên nhân nào sau đây gây ra đặc trưng của gió mùa mùa đông là không khí khô, lạnh và mưa không đáng kể?

A. Do gió từ biển thổi vào.

B. Do lượng bốc hơi cao.

C. Do gió từ nội địa thổi ra.

D. Do ảnh hưởng của yếu tố địa hình.

Lời giải:

Vào mùa đông có gió từ nội địa thổi ra làm cho không khí khô, lạnh và mưa ít.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 7: Cảnh quan hoang mạc và bán hoang mạc phổ biến ở

A. vùng nội địa và Tây Nam Á.

B. khu vực Đông Á.

C. khu vực Đông Nam Á.

D. khu vực Nam Á.

Lời giải:

Khu vực nội địa và Tây Nam Á có khí hậu khô lạnh vào mùa đông và mùa hạ khô nóng, độ ẩm không khí thấp, mưa ít => do vậy phổ biến cảnh quan hoang mạc và bán hoang mạc.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 8: Vùng nội địa và Tây Nam Á phổ biến cảnh quan nào?

A. Cảnh quan rừng lá kim.

B. Cảnh quan thảo nguyên.

C. Cảnh quan rừng nhiệt đới thường xanh.

D. Cảnh quan hoang mạc và bán hoang mạc.

Lời giải:

Khu vực nội địa và Tây Nam Á có khí hậu khô lạnh vào mùa đông và mùa hạ khô nóng, độ ẩm không khí thấp, mưa ít => do vậy phổ biến cảnh quan hoang mạc và bán hoang mạc.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 9: Xếp theo thứ tự các đới khí hậu châu Á từ cực Bắc đến vùng Xích đạo là

A. Đới khí hậu cực và cận cực, ôn đới, cận nhiệt, xích đạo, nhiệt đới.

B. Đới khí hậu cực và cận cực, cận nhiệt, ôn đới, nhiệt đới, xích đạo.

C. Đới khí hậu xích đạo, nhiệt đới, cận nhiệt, ôn đới, cực và cận cực.

D. Đới khí hậu cực và cận cực, ôn đới, cận nhiệt, nhiệt đới, xích đạo.

Lời giải:

Xếp theo thứ tự các đới khí hậu châu Á từ cực Bắc đến vùng Xích đạo là đới khí hậu cực và cận cực, ôn đới, cận nhiệt, nhiệt đới, xích đạo.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 10: Xếp theo thứ tự các kiểu khí hậu cận nhiệt ở Châu Á từ Đông sang Tây là

A. cận nhiệt gió mùa, cận nhiệt địa trung hải, cận nhiệt núi cao, cận nhiệt lục địa.

B. cận nhiệt địa trung hải, cận nhiệt lục địa, cận nhiệt núi cao, cận nhiệt gió mùa.

C. cận nhiệt gió mùa, cận nhiệt núi cao, cận nhiệt lục địa, cận nhiệt địa trung hải.

D. cận nhiệt núi cao, cận nhiệt lục địa, cận nhiệt địa trung hải, cận nhiệt gió mùa.

Lời giải:

Xếp theo thứ tự các khí hậu cận nhiệt ở Châu Á từ đông sang tây là cận nhiệt gió mùa, cận nhiệt núi cao, cận nhiệt lục địa, cận nhiệt địa trung hải.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 11: Các kiểu khí hậu phổ biến ở châu Á là

A. gió mùa và lục địa.

B. hải dương và lục địa.

C. núi cao và lục địa.

D. gió mùa và hải dương.

Lời giải:

Các kiểu khí hậu phổ biến ở châu Á là kiểu khí hậu gió mùa và kiểu khí hậu lục địa.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 12: Đới khí hậu nhiệt đới phân bố ở những khu vực nào của Châu Á?

A. Khu vực Bắc Á, Đông Bắc Á, Đông Á.

B. Khu vực Đông Nam Á, Nam Á, Tây Nam Á.

C. Khu vực Đông Á, Đông Nam Á, Tây Nam Á.

D. Khu vực Tây Nam Á, Đông Á, Đông Bắc Á.

Lời giải:

Đới khí hậu nhiệt đới phân bố ở khu vực Đông Nam Á, Nam Á, Tây Nam Á.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 13: Khí hậu châu Á được chia thành  nhiều đới khí hậu, nguyên nhân do

A. địa hình da dạng gồm núi, sơn nguyên, cao nguyên, đồi thấp, đồng bằng.

B. lãnh thổ rộng lớn, trải dài từ vùng cực Bắc đến vùng Xích đạo.

C. hoạt động của hoàn lưu gió mùa.

D. hoạt động của các dòng biển nóng, lạnh.

Lời giải:

Châu Á có lãnh thổ rộng lớn, lãnh thổ trải dài từ vùng cực Bắc đến vùng Xích đạo

-> do vậy hình thành  nhiều đới khí hậu: cực và cận cực, ôn đới, cận nhiệt, nhiệt đới, xích đạo.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 14: Lãnh thổ châu Á rộng lớn, trải dài từ vùng cực Bắc, địa hình đa dạng về xích đạo nên

A. khí hậu có sự phân hóa đa dạng.

B. chịu nhiều thiên tai.

C. tài nguyên khoáng sản đa dạng.

D. tài nguyên sinh vật phong phú.

Lời giải:

Châu Á có lãnh thổ rộng lớn, lãnh thổ trải dài từ vùng cực Bắc đến vùng Xích đạo

=> do vậy hình thành  nhiều đới khí hậu: cực và cận cực, ôn đới, cận nhiệt, nhiệt đới, xích đạo.

Ngoài ra địa hình châu Á đa dạng gồm núi, sơn nguyên, cao nguyên, đồi thấp, đồng bằng => do vậy đã tạo ra sự phân hóa các kiểu khí hậu từ đông sang tây.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 16: Đâu không phải là nguyên nhân khiến một số đới khí hậu châu Á phân chia thành nhiều kiểu khác nhau?

A. Lãnh thổ rộng lớn.

B. Ảnh hưởng của bức chắn địa hình.

C. Địa hình núi cao.

D. Mạng lưới sông ngòi dày đặc

Lời giải:

Một số đới, khí hậu phân hóa thành nhiều kiểu khác nhau, nguyên nhân là do:

- Lãnh thổ rộng lớn, vị trí nằm sâu trong lục địa, kết hợp với các dãy núi và sơn nguyên cao nguyên ngăn ảnh hưởng của biển xâm nhập sâu vào nội địa.

Ví dụ: Vùng trung tâm châu Á có vị trí nằm sâu trong nội địa, cách xa đại dương, mặt khác do ảnh hưởng của bức chắn địa hình dãy Himaylaya  cao đồ sộ ngăn cản ảnh hưởng của gió từ biển vào nên khí hậu khô hạn, hình thành nhiều sa mạc.

- Mặt khác, trên các núi và sơn nguyên cao khí hậu còn thay đổi theo chiều cao.

Ví dụ: trên sơn nguyên Tây Tạng với độ cao trung bình  trên 4500m -> hình thành kiểu núi cao.

=> Loại các đáp án A, B, C                                         

- Mạng lưới sông ngòi dày đặc không phải là nguyên nhân dẫn đến sự phân hóa các kiểu khí hậu ở châu Á.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 17: Đâu không phải là nguyên nhân tạo sự phân hóa khí hậu theo chiều Đông – Tây ở châu Á?

A. Do bức chắn là các dãy núi.

B. Do hoàn lưu khí quyển.

C. Do sự phân hóa khí hậu theo mùa.

D. Do sự ảnh hướng của biển và đại dương.

Lời giải:

Trong một đới khí hậu có sự phân hóa thành các kiểu khác nhau theo chiều kinh tuyến, nguyên nhân là do:

+ Bức chắn địa hình: Hướng của các dãy núi ở châu Á chạy chủ yếu theo hướng tây bắc – đông nam, hướng bắc – nam hoặc gần bắc nam, vì vậy đã ngăn cản sự ảnh hưởng của biển vào sâu trong nội địa lảm cho càng vào sâu trong nội địa tính chất lục địa càng gia tăng. Điều này đã tạo ra sự phân hóa khác biệt giữa hai bên phí đông và phía tây của châu lục.

+ Hoàn lưu khí quyển: do ảnh hưởng từ dại dương mà các khối khí di chuyển qua nó được cung cấp thêm một lượng ẩm lớn làm gia tăng tính chất hải hương cho khu vực phía đông của lục địa. Ngược lại, càng di chuyển vào sâu trong lục địa các khối khí bị biến tính, trở nên khô và nóng hơn, gia tăng tính chất lục địa cho các khối khí.

=> Loại các đáp án A, B, D

+ Khí hậu châu Á nói chung chỉ có sự phân hóa ở một số khu vực có khí hậu gió mùa như Đông Nam Á, Nam Á và Đông Á. Ngoài ra, các khu vực khác ít có sự phân hóa theo mùa => Sự phân hóa này không ảnh hưởng đến sự phân hóa theo chiều kinh tuyến của khí hậu châu Á mà chỉ ảnh hưởng đến sự phân mùa vào các thời điểm trong năm.  

=> C đúng.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 18: Khí hậu châu Á không có đặc điểm nào?

A. Phân hóa thành nhiều đới khí hậu khác nhau.

B. Không có đới khí hậu cận nhiệt.

C. Mỗi đới khí hậu lại phân hóa thành nhiều kiểu khác nhau.

D. Phổ biến là các kiểu khí hậu gió mùa và lục địa.

Lời giải:

Khí hậu Châu Á có đặc điểm:

- Phân hóa thành nhiều đới khí hậu: gồm 5 đới khí hậu (cực và cận cực, ôn đới, cận nhiệt, nhiệt đới và xích đạo).

- Trong mỗi đới khí hậu lại phân hóa thành nhiều kiểu khác nhau.

- Phổ biến kiểu khí hậu gió mùa và khí hậu lục địa.

=> Loại đáp án A, C, D

- Nhận xét không có đới khí hậu cận nhiệt là không đúng

Đáp án cần chọn là: B

Câu 19: Khí hậu của châu Á mang đặc điểm nào sau đây?

A. Không có đới khí hậu cực và cận cực.

B. Không có đới khí hậu cận nhiệt.

C. Phân hóa theo chiều đông – tây.

D. Không phân hóa theo chiều bắc - nam.

Lời giải:

Các đới khí hậu của châu Á có các đặc điểm:

+ Phân hóa theo chiều bắc – nam: Phân chia thành 5 đới khí hậu là đới khí hậu xích đạo, đới gió mùa, đới cận nhiệt, đới ôn đới, đới cực và cận cực. => A,B,D sai

+ Phân hóa theo chiều đông – tây: do cảnh hưởng của biển và đại dương cùng với bức chắn địa hình đã tạo ra sự phân hóa theo chiều đông – tây (chiều kinh tuyến) thành các kiểu khí hậu lục địa và hải dương.

=> Loại đáp án A, B, D

Đáp án cần chọn là: C

Câu 20: Cho biểu đồ:

Nhiệt độ và lượng mưa của trạm khí hậu Y – an –gun (Mi-an-ma)

Hãy cho biết địa điểm trên nằm trong kiểu khí hậu nào?

A. cận nhiệt lục gió mùa.

B. ôn đới lục địa.

C. nhiệt đới gió mùa.

D. ôn đới hải dương.

Lời giải:

Phân tích trạm khí hậu Y-an-gun:

- Nhiệt độ trung bình năm trên 250C, không có tháng nào nhiệt độ dưới 250C, biên độ  nhiệt năm khá nhỏ (70C).

- Lượng mưa lớn (2750 mm),  phân mùa rõ rệt: mùa mưa từ tháng 5 -10 chiếm khoảng 80% lượng mưa cả năm, mùa khô từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau.

=> Địa điểm này có đặc điểm nhiệt độ cao, độ ẩm lớn, lượng mưa lớn và mưa theo mùa. Đây là đặc điểm của khí hậu nhiệt đới gió mùa.

Đáp án cần chọn là: C

....................................

....................................

....................................

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Địa Lí 8 khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 8 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 8 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Học tốt toán 8 - Thầy Phan Toàn

4.5 (243)

799,000đs

399,000 VNĐ

Tiếng Anh lớp 8 - Cô Hoài Thu

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Học tốt Văn 8 - Cô Mỹ Linh

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k8: fb.com/groups/hoctap2k8/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Địa Lí 8 | Để học tốt Địa Lí 8 được biên soạn bám sát nội dung sách giáo khoa Địa Lí lớp 8.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.