Lý thuyết, 400 câu Trắc nghiệm Địa Lí lớp 8 chọn lọc có đáp án chi tiết

Lý thuyết, 400 câu Trắc nghiệm Địa Lí lớp 8 chọn lọc có đáp án chi tiết

Loạt bài trình bày đầy đủ lý thuyết Địa Lí lớp 8 và hệ thống 400 câu hỏi trắc nghiệm theo bài học có đáp án và giải thích giúp các bạn yêu thích và học tốt môn Địa Lí lớp 8.

Quảng cáo

Kiến thức trọng tâm môn Địa Lí lớp 8

Phần 1: Thiên nhiên, con người ở các châu lục

XI: Châu Á

XII: Tổng kết địa lí tự nhiên và địa lí các châu lục

Quảng cáo

Phần 2: Địa lí Việt Nam

Địa lí tự nhiên

Lý thuyết Địa Lí 8 Bài 1: Vị trí địa lí, địa hình và khoáng sản

Sau bài học các em sẽ xác định được vị trí địa lí của châu Á và trình bày được đặc điểm địa hình và khoáng sản của châu Á.

1. Vị trí địa lí và kích thước của châu lục

- Châu Á nằm ở bán cầu Bắc, là một bộ phận cua lục địa Á –Âu.

- Diện tích phần đất liền là 41,5 triệu km2, nếu tính cả đảo phủ thuộc thì lên tới 44,4 triệu km2 → Là châu lục rộng lớn nhất thế giới.

- Tiếp giáp:

   + 2 châu lục: Châu Âu và châu Phi

   + 3 đại dương: Bắc Băng Dương, Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương.

Lý thuyết Địa Lí 8 Bài 1: Vị trí địa lí, địa hình và khoáng sản hay, chi tiết

2. Đặc điểm địa hình và khoáng sản

a) Đặc điểm địa hình

- Châu Á có nhiều hệ thống núi, sơn nguyên cao, đồ sộ và nhiều đồng bằng bậc nhất thế giới. Địa hình bị chia cắt phức tạp.

- Các dãy núi chạy theo hai hướng chính: đông – tây hoặc gần đông – tây và bắc – nam hoặc gần bắc – nam.

- Các núi và cao nguyên cao đồ sộ tập trung ở trung tâm châu lục.

- Các đồng bằng rộng: Ấn –Hằng, Tây Xi- bia, Hoa Băc, Hoa Trung, Lưỡng Hà,…

Lý thuyết Địa Lí 8 Bài 1: Vị trí địa lí, địa hình và khoáng sản hay, chi tiết

b) Khoáng sản

- Châu Á có nguồn khoáng sản rất phong phú và có trữ lượng lớn.

- Các khoáng sản tiêu biểu: dầu mỏ, khí đốt, than, sắt, kim loại màu,…

Trắc nghiệm Địa Lí 8 Bài 1 có đáp án

Câu 1: Châu Á có diện tích đứng thứ mấy trong các châu lục trên thế giới?

   A. 1      B. 2

   C. 3      D. 4

Đáp án: A. 1

Giải thích: Diện tích phần đất liền là 41,5 triệu km2, nếu tính cả đảo phủ thuộc thì lên tới 44,4 triệu km2 → Là châu lục rộng lớn nhất thế giới. (trang 6, SGK Địa lí 8).

Câu 2: Đặc điểm nào sau đây không phải là đặc điểm vị trí của châu Á

   A. Là một bộ phận của lục địa Á- Âu.

   B. Kéo dài từ cực Bắc đến vùng Xích đạo.

   C. Đại bộ phận diện tích nằm giữa chí tuyến Bắc và chí tuyến Nam.

   D. Tiếp giáp với 2 châu lục và 3 đại dương rộng lớn.

Đáp án: C. Đại bộ phận diện tích nằm giữa chí tuyến Bắc và chí tuyến Nam.

Giải thích: Lãnh thổ châu Á dài từ cực Bắc đến vùng Xích đạo, nằm chủ yếu ở Bắc bán Cầu. (trang 6, SGK Địa lí 8).

Câu 3: Chiều rộng từ bờ Tây sang bờ Đông nơi lãnh thổ châu Á mở rộng nhất là bao nhiêu km?

   A. 6200 km

   B. 7200 km

   C. 8200 km

   D. 9200 km

Đáp án: D. 9200 km

Giải thích: Chiều rộng từ bờ Tây sang bờ Đông nơi lãnh thổ châu Á mở rộng nhất là 9200 km.

Câu 4: Chiều dài từ điểm cực Bắc đến điểm cực Nam của châu Á là bao nhiêu km?

   A. 6500 km

   B. 7500 km

   C. 8500 km

   D. 9500 km

Đáp án: C. 8500 km

Giải thích: Chiều dài từ điểm cực Bắc đến điểm cực Nam của châu Á là 8500 km.

Câu 5: Các dãy núi ở châu Á có hai hướng chính là:

   A. đông – tây hoặc gần đông – tây và bắc – nam hoặc gần bắc – nam.

   B. đông bắc – tây nam và đông – tây hoặc gần đông – tây.

   C. tây bắc – đông nam và vòng cung.

   D. bắc – nam và vòng cung.

Đáp án: A. đông – tây hoặc gần đông – tây và bắc – nam hoặc gần bắc – nam.

Giải thích: Các dãy núi ở châu Á chạy theo hai hướng chính: đông – tây hoặc gần đông – tây và bắc – nam hoặc gần bắc – nam. (trang 6, SGK Địa lí 8).

Câu 6: Ý nào sau đây không phải đặc điểm địa hình của châu Á

   A. Châu Á có nhiều hệ thống núi, sơn nguyên cao, đồ sộ và nhiều đồng bằng bậc nhất thế giới.

   B. Địa hình bị chia cắt phức tạp.

   C. Các núi và cao nguyên cao đồ sộ tập trung ở trung tâm châu lục.

   D. Địa hình khá đơn giản, có thể coi toàn bộ lục địa là khối cao nguyên khổng lồ.

Đáp án: D. Địa hình khá đơn giản, có thể coi toàn bộ lục địa là khối cao nguyên khổng lồ.

Giải thích: Châu Á có nhiều hệ thống núi, sơn nguyên cao, đồ sộ và nhiều đồng bằng bậc nhất thế giới. Địa hình bị chia cắt phức tạp. (trang 6, SGK Địa lí 8)

Câu 7: Dãy núi nào sau đây là dãy núi cao và đồ sộ nhất châu Á

   A. Hi-ma-lay-a

   B. Côn Luân

   C. Thiên Sơn

   D. Cap-ca

Đáp án: A. Hi-ma-lay-a.

Giải thích: Dãy Hi-ma-lay có đỉnh E-vơ-ret cao 8848m- cao nhất thế giới

Câu 8: Đồng bằng nào sau đây không thuộc châu Á:

   A. Đồng bằng Tây Xi-bia.

   B. Đồng bằng Ấn – Hằng.

   C. Đồng bằng Trung tâm.

   D. Đồng bằng Hoa Bắc.

Đáp án: C. Đồng bằng Trung tâm

Giải thích: Đồng bằng Trung tâm thuộc Bắc Mĩ. Còn 3 đồng bằng: Tây Xi-bia, Ấn –Hằng, Hoa Bắc đều thuộc châu Á.

Câu 9: Dầu mỏ, khí đốt tập trung nhiều nhất ở khu vực nào

   A. Bắc Á

   B. Nam Á

   C. Tây Nam Á

   D. Đông Nam Á

Đáp án: C. Tây Nam Á

Giải thích: Khu vực Tây Nam Á có trữ lượng dầu mỏ lớn nhất thế giới, chiếm khoảng 50% trữ lượng dầu mỏ, khí đốt của thế giới. Tây Nam Á được gọi là rốn dầu của thế giới.

Câu 10 : Những khoáng sản quan trọng nhất của châu Á là

   A. Dầu mỏ, khí đốt.

   B. Than, sắt.

   C. Crôm và các kim loại màu như đồng, thiếc.

   D. Tất cả các ý trên.

Đáp án: D. Tất cả các ý trên.

Giải thích: Các khoáng sản tiêu biểu của châu Á: dầu mỏ, khí đốt, than, sắt, crôm và các kim loại màu như đồng, thiếc… (trang 6, SGK Địa lí 8).

Lý thuyết Địa Lí 8 Bài 2: Khí hậu châu Á

1. Khí hậu châu Á phân hóa đa dạng

Lý thuyết Địa Lí 8 Bài 2: Khí hậu châu Á hay, chi tiết

a) Khí hậu châu Á phân hóa thành nhiều đới khác nhau

Khí hậu châu Á gồm các đới:

- Đới khí hậu cực và cận cực

- Đới khí hậu ôn đới

- Đới khí hậu cận nhiệt

- Đới khí hậu nhiệt đới

- Đới khi hậu Xích đạo

b) Các đới khí hậu châu Á phân thành nhiêu kiểu khí hậu khác nhau

- Đới khí hậu ôn đới:

   + Kiểu ôn đới lục địa

   + Kiểu ôn đới gió mùa

   + Kiểu ôn đới hải dương

- Đới khí hậu cận nhiệt:

   + Kiểu cận nhiệt địa trung hải

   + Kiểu cận nhiệt gió mùa

   + Kiểu cận nhiệt lục địa

   + Kiểu núi cao

- Đới khí hậu nhiệt đới

   + Kiểu nhiệt đới khô

   + Kiểu nhiệt đới gió mùa

Như vậy, châu Á có nhiều đới khí hậu khác nhau, trong mỗi đới lại có sự phân thành các kiểu khí hậu

- Nguyên nhân:

   + Do lãnh thổ trải dải từ vùng cực bắc đến vùng Xích đạo, lãnh thổ rất rộng.

   + Do ảnh hưởng của các dãy núi.

2. Khí hậu châu Á phổ biến là các kiểu khí hậu gió mùa và các kiểu khí hậu lục địa

a) Các kiểu khí hậu gió mùa

- Khí hậu gió mùa của châu Á gồm:

   + Kiểu khí hậu nhiệt đới gió mùa phân bố ở Nam Á và Đông Nam Á.

   + Kiểu khí hậu cận nhiệt và ôn đới gió mùa phân bố ở Đông Á.

- Kiểu khí hậu gió mùa: một năm có hai mùa gió, mùa đông có gió từ nội địa thổi ra lạnh, khô và mưa không đáng kể; còn mùa hạ có gió từ đại dương thổi vào có tính chất nóng ẩm và mua nhiều.

b) Các kiểu khí hậu lục địa

- Các kiểu khí hậu lục địa ở châu Á: ôn đới lục địa, cận nhiệt lục địa, nhiệt đới khô.

- Phân bố: các vùng nội địa và khu vực Tây Nam Á.

- Đặc điểm: mùa đông lạnh và khô, mùa hạ nóng khô; lượng mưa trung bình năm 200-500mm; độ bốc hơi lớn, độ ẩm thấp; hoang mạc và bán hoang mạc phát triển.

Trắc nghiệm Địa Lí 8 Bài 2 có đáp án

Câu 1: Châu Á có bao nhiêu đới khí hậu?

   A. 4      B. 5

   C. 6      D. 7

Đáp án: B.5

Giải thích: Khí hậu châu Á gồm các đới: Đới khí hậu cực và cận cực, đới khí hậu ôn đới, đới khí hậu cận nhiệt, đới khí hậu nhiệt đới, đới khí hậu Xích đạo.

Câu 2: Nhận xét nào chưa đúng về khí hậu châu Á

   A. Khí hậu châu Á phân hóa thành nhiều đới khác nhau

   B. Các đới khí hậu châu Á phân thành nhiêu kiểu khí hậu khác nhau

   C. Khí hậu châu Á phổ biến là các kiểu khí hậu gió mùa và các kiểu khí hậu lục địa.

   D. Khí hậu châu Á phổ biết là đới khí hậu cực và cận cực.

Đáp án: D. Khí hậu châu Á phổ biết là đới khí hậu cực và cận cực.

Giải thích: Bài 2 SGK trang 7; 8 Địa lí 8.

Câu 3: Tại sao khí hậu châu Á lại chia thành nhiều đới:

   A. Do lãnh thổ trải dải từ vùng cực bắc đến vùng Xích đạo.

   B. Do Lãnh thổ trải dài theo chiều kinh tuyết.

   C. Do ảnh hưởng của các dãy núi.

   D. Do châu Á giáp với nhiều đại dương lớn.

Đáp án: A. Do lãnh thổ trải dải từ vùng cực bắc đến vùng Xích đạo.

Câu 4: Châu Á có nhiều đới khí hậu khác nhau, trong mỗi đới lại có sự phân thành các kiểu khí hậu do

   A. Do lãnh thổ trải dải từ vùng cực bắc đến vùng Xích đạo

   B. Do lãnh thổ rất rộng.

   C. Do ảnh hưởng của các dãy núi.

   D. Tất cả các ý trên.

Đáp án: D. Tất cả các ý trên.

Giải thích: Bài 2 SGK trang 8 Địa lí 8.

Câu 5: Châu Á có nhiều đới khí hậu khác nhau, trong mỗi đới lại có sự phân thành các kiểu khí hậu do

   A. Do lãnh thổ trải dải từ vùng cực bắc đến vùng Xích đạo

   B. Do lãnh thổ rất rộng.

   C. Do ảnh hưởng của các dãy núi.

   D. Tất cả các ý trên.

Đáp án: D. Tất cả các ý trên.

Giải thích: Bài 2 SGK trang 8 Địa lí 8.

Câu 6: Khí hậu châu Á phổ biến là các kiểu khí hậu nào?

   A. Các kiểu khí hậu gió mùa và các kiểu khí hậu lục địa.

   B. Các kiểu khí hậu gió mùa và các kiểu khí hậu cận nhiệt địa trung hải.

   C. Các kiểu khí hậu hải dương và các kiểu khí hậu lục địa.

   D. Các kiểu khí hậu gió mùa và các kiểu khí hải dương.

Đáp án: A. Các kiểu khí hậu gió mùa và các kiểu khí hậu lục địa.

Giải thích: Bài 2 SGK trang 8 Địa lí 8.

Câu 7: Khí hậu gió mùa châu Á không có kiểu

   A. khí hậu gió mùa nhiệt đới.

   B. khí hậu gió mùa cận nhiệt

   C. khí hậu ôn đới gió mùa.

   D. khí hậu cận cực gió mùa.

Đáp án: D. khí hậu cận cực gió mùa.

Giải thích: Khí hậu gió mùa châu Á gồm các kiểu khí hậu gió mùa nhiệt đới, khí hậu gió mùa cận nhiệt, khí hậu ôn đới gió mùa.

Câu 8: Khí hậu gió mùa châu Á phân bố ở đâu:

   A. Bắc Á, Trung Á.

   B. Đông Á, Đông Nam Á và Nam Á.

   C. Tây Nam Á, Nam Á, Đông Nam Á.

   D. Đông Á, Đông Nam Á và Trung Á.

Đáp án: B. Đông Á, Đông Nam Á và Nam Á.

Giải thích: Khí hậu gió mùa của châu Á gồm:

   + Kiểu khí hậu nhiệt đới gió mùa phân bố ở Nam Á và Đông Nam Á.

   + Kiểu khí hậu cận nhiệt và ôn đới gió mùa phân bố ở Đông Á.

Câu 9: Kiểu khí hậu lục địa ở châu Á bao gồm các kiểu:

   A. khí hậu nhiệt đới lục địa.

   B. khí hậu cận nhiệt lục địa.

   C. khí hậu ôn đới lục địa

   D. Cả 3 kiểu khí hậu trên.

Đáp án: D. Cả 3 kiểu khí hậu trên.

Giải thích: Khí hậu lục địa châu Á gồm các kiểu khí hậu nhiệt đới lục địa, khí hậu cận nhiệt lục địa, khí hậu ôn đới lục địa.

Câu 10 : Kiểu khí hậu lục địa phân bố ở đâu của châu á:

   A. Bắc Á, Trung Á.

   B. Đông Á, Đông Nam Á và Nam Á.

   C. Tây Nam Á, Trung Á.

   D. Đông Á, Đông Nam Á và Trung Á.

Đáp án: C. Tây Nam Á, Trung Á.

Giải thích: Khí hậu lục địa của châu Á phân bố ở khu vực Tây Nam Á, Trung Á.

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Địa Lí 8 khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 8 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 8 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Học tốt toán 8 - Thầy Phan Toàn

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Tiếng Anh lớp 8 - Cô Hoài Thu

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Học tốt Văn 8 - Cô Mỹ Linh

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k7: fb.com/groups/hoctap2k7/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Địa Lí 8 | Để học tốt Địa Lí 8 được biên soạn bám sát nội dung sách giáo khoa Địa Lí lớp 8.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.