Trắc nghiệm Địa Lí 8 Bài 17 có đáp án năm 2022-2023

Trắc nghiệm Địa Lí 8 Bài 17 có đáp án năm 2022-2023

Để giúp học sinh có thêm tài liệu ôn luyện trắc nghiệm Địa Lí lớp 8 năm 2022 đạt kết quả cao, chúng tôi biên soạn câu hỏi trắc nghiệm Địa Lí 8 Bài 17 có đáp án mới nhất đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng, vận dụng cao.

Quảng cáo

Bài 17: Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN)

Câu 1: Hãy cho biết 5 nước sáng lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á là?

A. Thái Lan, Malaysia, Singapore, Philippines, Brunei

B. Thái Lan, Malaysia, Singapore, Việt Nam, Indonesia

C. Indonesia, Việt Nam, Brunei, Myanmar, Thái Lan

D. Singapore, Philippines, Malaysia, Indonesia, Thái Lan

Lời giải:

Năm 1967, 5 nước thành lập ASEAN (Hiệp hội các nước Đông Nam Á) tại Băng Cốc gồm: Singapore, Philippines, Malaysia, Indonesia, Thái Lan.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 2: Tam giác tăng trưởng Xi-giô-ri là nơi phát triển kinh tế của 3 nước là:

A. Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia

B. Thái lan, Myanmar, Lào

C. Malaysia, Indonesia, Singapore

D. Thái Lan, Cam-pu-chia, Malaysia

Lời giải:

Tam giác tăng trưởng Xi-giô-ri là nơi phát triển kinh tế của 3 nước là Malaysia, Indonesia, Singapore.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 3: Cho đến năm 2015, quốc gia nào chưa gia nhập vào tổ chức ASEAN?

A. Philippines

B. Đông Timor

C. Lào

D. Campuchia

Lời giải:

Cho đến năm 2015, nước ở khu vực Đông Nam Á chưa gia nhập ASEAN là Đông Timor 

Đáp án cần chọn là: B

Quảng cáo

Câu 4: Việt Nam gia nhập ASEAN năm nào?

A. 1984

B. 1995

C. 1997

D. 1999

Lời giải:

Tháng 7 năm 1995, Việt Nam chính thức gia nhập ASEAN và trở thành thành viên thứ 7 của tổ chức này.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 5: Hiện nay, ASEAN gồm bao nhiêu thành viên?

A. 8

B. 9

C. 10

D. 11

Lời giải:

Đến năm 2009, ASEAN có tất cả 10 quốc gia thành viên.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 6: Đâu không phải là nguyên tắc hoạt động của ASEAN?

A. Nguyên tắc hợp tác ngày càng toàn diện, cùng khẳng định vị trí của mình trên trường quốc tế

B. Nguyên tắc tự nguyện, các quốc gia tự nguyện tham gia vào liên kết khu vực.

C. Nguyên tắc tôn trọng chủ quyền của mỗi quốc gia, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau.

D. Nguyên tắc tự do, các quốc gia tự do trao đổi tất cả các lĩnh vực với nhau.

Lời giải:

Nguyên tắc hoạt động của ASEAN bao gồm tự nguyên, tôn trọng chủ quyền của mỗi quốc gia thành viên và ngày càng hợp tác toàn diện hơn, cùng khẳng định vị trí của mình trên trường quốc tế.

=> “Nguyên tắc tự do, các quốc gia tự do trao đổi tất cả các lĩnh vực với nhau” không phải là nguyên tắc hoạt động của ASEAN

Đáp án cần chọn là: D

Quảng cáo

Câu 7: Điều kiện cơ bản nhất để các nước trong ASEAN tiến hành hợp tác thuận lợi là?

A. Vị trí địa lí.

B. Khí hậu gió mùa

C. Vùng biển rộng lớn

D. Thành phần dân tộc tương đồng

Lời giải:

Các nước Đông Nam Á có nhiều đặc điểm chung về vị trí địa lí: nằm ở khu vực đông nam châu Á và có vị trí gần kề nhau, khí hậu nhiệt đới gió mùa, các nước đều tiếp giáp với biển (trừ Lào)-> thuận lợi cho giao lưu, hợp tác.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 8: Sự hợp tác giữa các nước ASEAN không biểu hiện qua?

A. Nước phát triển giúp đỡ nước chậm phát triển

B. Tăng cường trao đổi hàng hóa

C. Tăng cường thu thuế đối với hàng hóa từ nước khác

D. Xây dựng các tuyến đường giao thông kết nối các quốc gia

Lời giải:

- Sự hợp tác để phát triển kinh tế - xã hội giữa các nước ASEAN biểu hiện qua: nước phát triển giúp đỡ nước chậm phát triển, tăng cường trao đổi hàng hóa, xây dựng các tuyến đường giao thông kết nối các quốc gia. => loại đáp án A, B, D

- Sự hợp tác giữa các nước ASEAN không biểu hiện qua “Tăng cường thu thuế đối với hàng hóa từ nước khác” mà ngược lại có sự ưu đãi thuế để khuyến khích trao đổi, lưu thông hàng hóa trong khối (AFTA).

Đáp án cần chọn là: C

Câu 9: Đâu không phải là thách thức khi Việt Nam gia nhập ASEAN?

A. Khó khăn trong chuyển giao vốn và công nghệ từ nước khác

B. Chênh lệch về trình độ phát triển kinh tế với các nước

C. Khác biệt về thể chế chính trị

D. Bất đồng ngôn ngữ và khác biệt về văn hóa

Lời giải:

- Những thách thức của Việt Nam khi gia nhập ASEAN là: chênh lệch về trình độ phát triển kinh tế với các nước, sự khác biệt về thể chế chính trị và bất đồng ngôn ngữ và khác biệt về văn hóa.

=> Loại đáp án B, C, D

- Thách thức khi Việt Nam gia nhập ASEAN không bao gồm “khó khăn trong chuyển giao vốn và công nghệ từ nước khác” . Ngược lại việc Việt Nam gia nhập ASEAN sẽ tạo điều kiện thuận lợi để nước ta thu hút nhiều hơn các nguồn vốn đầu tư nước ngoài, chuyển giao công nghệ từ các nước phát triển (ví dụ: Nhật, Singapo, Hàn Quốc..).

Đáp án cần chọn là: A

Quảng cáo

Câu 10: Ý nào sau đây không phải cơ sở để hình thành ASEAN?

A. Có chung mục tiêu, lợi ích phát triển kinh tế

B. Sử dụng chung 1 loại tiền tệ

C. Do sức ép cạnh tranh giữa các khu vực trên thế giới

D. Do sự tương đồng về địa lí, văn hóa xã hội giữa các nước

Lời giải:

- Các nước ASEAN có nhiều đặc điểm chung về vị trí địa lí: nằm ở khu vực đông nam châu Á và có vị trí gần kề nhau, khí hậu nhiệt đới gió mùa, các nước đều tiếp giáp với biển (trừ Lào)-> thuận lợi cho giao lưu, hợp tác.

- Đặc điểm văn hóa, xã hội có nhiều nét tương đồng: văn hóa đa dạng nhiều màu sắc, mang đậm nét văn hóa phương Đông.

=> đây là cơ sở cho sự giao lưu hợp tác đối thoại giữa các nước trong khu vực  Đông Nam Á.

=> Nhận xét D đúng => Loại D

- Mặt khác, trong xu thế toàn cầu hóa khu vực hóa hiện nay, việc liên kết giữa các quốc gia sẽ đem lại nhiều cơ hội lớn:  liên kết hỗ trợ nhau phát triển để cùng đạt mục tiêu lợi ích chung về sự phát triển kinh tế - xã hội của các nước; tăng cường sức mạnh liên kết vùng để tăng sức cạnh tranh với nhiều nền kinh tế lớn trên thế giới.

=> Nhận xét A, C đúng => Loại A, C

- Cơ sở để hình thành ASEAN không bao gồm “Sử dụng chung 1 loại tiền tệ” vì các nước trong khối có tiền tệ riêng của mình, chưa có đồng tiền chung nào được ban hành như EU.

=> Nhận xét B không đúng => Chọn đáp án B

Đáp án cần chọn là: B

Câu 11: Nhân tố ảnh hưởng xấu tới môi trường đầu tư của các nước Đông Nam Á là

A. Đói nghèo.

B. Ô nhiễm môi trường.

C. Thất nghiệp và thiếu việc làm.

D. Mức độ ổn định chính trị.

Lời giải:

Sự ổn định về chính trị là điều kiện quan trọng hàng đầu để các nhà đầu tư tiến hành đặt cơ sở sản xuất kinh doanh lâu dài ở các nước đang phát triển. Chính trị ổn định sẽ tạo nên môi trường kinh doanh thuận lợi, các hoạt động sản xuất, phát triển kinh tế diễn ra bình thường, đúng nhịp độ.

Đông Nam Á là khu vực có nền văn hóa phong phú đa dạng, nhiều màu sắc => đây chính là nguyên nhân dẫn đến sự phức tạp về tôn giáo, dân tộc ở các quốc gia thuộc khu vực này.

Ví dụ:

- Tại các quốc gia như Mi-an-ma, In-đô-nê-xi-a, Ma-lay-xi-a, Thái Lan là sự xung đột giữa những người theo Hồi giáo và những người theo Phật giáo, giữa những người theo Hồi giáo với những người theo Thiên chúa giáo.

- Vấn đề tranh chấp chủ quyền biên giới, đảo, vùng biển trên biển Đông giữa các nước Đông Nam Á với các nước láng giềng: Việt Nam – Trung Quốc, Philippin – Trung Quốc…

=> Những vấn đề mâu thuẫn về tôn giáo, dân tộc diễn ra ở khu vực Đông Nam Á đã giảm tính ổn định chính trị ở khu vực này, tác động xấu đến môi trường đầu tư của các nước Đông Nam Á.

Đáp án cần chọn là: D

Bài giảng: Bài 17: Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) - Cô Nguyễn Thị Hằng (Giáo viên VietJack)

Xem thêm bộ câu hỏi trắc nghiệm Địa Lí lớp 8 chọn lọc, có đáp án mới nhất hay khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Địa Lí 8 khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 8

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Địa Lí 8 | Để học tốt Địa Lí 8 được biên soạn bám sát nội dung sách giáo khoa Địa Lí lớp 8.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 8 sách mới các môn học
Tài liệu giáo viên