Lý thuyết GDCD 11 Bài 8: Chủ nghĩa xã hội hay, ngắn gọn

Lý thuyết GDCD 11 Bài 8: Chủ nghĩa xã hội hay, ngắn gọn

I. Kiến thức cơ bản

1. Chủ nghĩa xã hội và những đặc trưng cơ bản của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

a. Chủ nghĩa xã hội là giai đoạn đầu của xã hội cộng sản chủ nghĩa

Quảng cáo

- Giai đoạn đầu:

   + Kinh tế phát triển

   + Lực lượng sản xuất phát triển tới giới hạn

   + Nguyên tắc phân phối “ làm theo năng lực, hưởng theo lao động”.

- Giai đoạn sau:

   + Kinh tế phát triển mạnh mẽ

   + Lực lượng sản xuất phát triển, năng suất lao động tăng

   + Của cải dồi dào

   + Nguyên tắc phân phối” làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu”.

⇒ XHCSCN là quá trình phát triển lâu dài qua 2 giai đoạn cơ bản, trong đó CNXH là giai đoạn đầu của XHCNCS.

Quảng cáo

b. Những đặc trưng cơ bản của CNXH ở Việt Nam.

- Là một xã hội dân giàu, nước mạnh, xh công bằng, dân chủ, văn minh

- Do nhân dân lao động làm chủ

- KT phát triển cao, lực lượng sản xuất hiện đại, quan hệ sản xuất phù hợp với sự phát triển của lực lượng sản xuất.

- Có nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc

- Con người sống tự do hạnh phúc, phát triển toàn diện.

- Các dân tộc trong cộng đồng Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, giúp đỡ lần nhau.

- Nhà nước pháp quyền của dân, do dân, vì dân dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản.

- Có quan hệ hữu nghị và hợp tác với nhân dân các nước trên thế giới.

Quảng cáo

2. Quá độ lên CNXH ở nước ta

a. Tính tất yếu khách quan đi lên CNXH ở Việt Nam

- Hai hình thức quá độ:

   + Qúa độ trực tiếp từ CNTB lên CNXH

   + Qúa độ từ XH tiền TB lên CNXH bỏ qua giai đoạn TBCN.

- Tính tất yếu đi lên CNXH:

   + Việc làm đúng đắn

   + Phù hợp với điều kiện lịch sử

   + Phù hợp với nguyện vọng của nhân dân

   + Phù hợp với xu thế của thời đại.

b. Đặc điểm thời kì quá độ lên CNXH ở nước ta

- Chính trị: Vai trò lãnh đạo của ĐCS, nhà nước của dân, do dân và vì dân.

- Kinh tế: Lực lượng sản xuất phát triển ở trình độ thấp. Nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, trong đó kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo.

Quảng cáo

- Văn hóa: Tồn tại nhiều loại, khuynh hướng khác nhau, tồn tại tư tưởng lạc hậu, phản động.

- Xã hội: Có nhiều giai cấp, nhiều tầng lớp, đời sống các vùng chưa đều, tệ nạn xã hội…

⇒ Những đặc điểm trên hiện nay đang tồn tại những có những cái tốt ta nên phát huy, những yếu tố cổ, lạc hậu không phù hợp ta cần loại bỏ, để sớm đưa đất nước ta lên CNXH.

Xem thêm các bài Lý thuyết và câu hỏi trắc nghiệm GDCD lớp 11 có đáp án hay khác:

Săn SALE shopee tháng 9:

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GIA SƯ DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 11

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k5: fb.com/groups/hoctap2k5/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

bai-8-chu-nghia-xa-hoi.jsp

Giải bài tập lớp 11 sách mới các môn học