Trắc nghiệm Lịch Sử 7 Bài 25 phấn 3 có đáp án năm 2021 mới nhất

Trắc nghiệm Lịch Sử 7 Bài 25 phấn 3 có đáp án năm 2021 mới nhất

Tải xuống

Để giúp học sinh có thêm tài liệu tự luyện môn Lịch Sử lớp 7 năm 2021 đạt kết quả cao, chúng tôi biên soạn Trắc nghiệm Lịch Sử 7 Bài 25 phấn 3 có đáp án mới nhất gồm các câu hỏi trắc nghiệm đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng, vận dung cao.

Bài 25 phần 3: Phong trào Tây Sơn

Câu 1: Khi Nguyễn Huệ đem quân tấn công ra Bắc, ông đã nêu khẩu hiệu gì?

A. “Phù Lê diệt Mạc”.

B. “Phù Lê diệt Trịnh”.

C. “Phù Lê diệt Nguyễn”.

D. “Phù Lê diệt Trịnh, Nguyễn”.

Lời giải:

Mùa hè năm 1786, Nguyễn Huệ vượt đèo Hải Vân đánh thành Phú Xuân. Quân Trịnh bị tiêu diệt nhanh chóng. Khi giải phóng toàn bộ đất Đàng Trong, Nguyễn Huệ quyết định tiến quân ra bắc, nêu danh nghĩa “phù Lê diệt Trịnh” và được nhân dân hưởng ứng.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 2:

“Đường trời mở rộng thênh thênh 

Ta đây cũng một triều đình kém ai” 

Hai câu thơ trên phản ánh tham vọng của nhân vật lịch sử nào?

A. Vũ Văn Nhậm

B. Nguyễn Hữu Chỉnh

C. Trương Phúc Loan

D. Ngô Thì Nhậm

Lời giải:

Sau khi tiêu diệt được họ Trịnh, trao lại thực quyền cho vua Lê. Tuy nhiên Lê Chiêu Thống không đủ khả năng ổn định tình hình đất nước phải mời Nguyễn Hữu Chỉnh ra giúp. Nhân cơ hội đó, Chỉnh lại lộng quyền, muốn xây dựng lực lượng riêng và ra mặt chống Tây Sơn

Đáp án cần chọn là: B

Câu 3: Sau khi đánh tan quân Xiêm, các thủ lĩnh Tây Sơn đã tính đến việc

A. phá bỏ ranh giới sông Gianh, Lũy Thầy

B. tiêu diệt họ Trịnh ở Đàng Ngoài

C. tiêu diệt họ Lê ở Đàng Ngoài

D. tiêu diệt tàn quân của Nguyễn Ánh

Lời giải:

Sau khi đánh tan 5 vạn quân Xiêm, các thủ lĩnh Tây Sơn tính việc tiêu diệt nốt họ Trịnh ở Đàng Ngoài

Đáp án cần chọn là: B

Câu 4: Nguyễn Huệ đã cử ai ra Bắc để trị tội Nguyễn Hữu Chỉnh?

A. Phan Huy Ích

B. Vũ Văn Nhậm

C. Ngô Thì Nhậm

D. Nguyễn Thiếp

Lời giải:

Trước mưu đồ của Nguyễn Hữu Chỉnh, Nguyễn Huệ đã cử Vũ Văn Nhậm ra Bắc Hà trị tội Chỉnh. Diệt được Chỉnh lại đến lượt Nhậm kiêu căng, có mưu đồ riêng.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 5: Đông Định Vương là tên hiệu của nhân vật lịch sử nào?

A. Nguyễn Nhạc

B. Nguyễn Lữ

C. Nguyễn Huệ

D. Nguyễn Ánh

Lời giải:

Sau khi lật đổ chúa Nguyễn ở Đàng Trong, ba anh em Tây Sơn chia nhau giữ 3 vùng:

- Nguyễn Nhạc - Trung ương Hoàng đế đóng ở Quy Nhơn

- Nguyễn Huệ - Bắc Bình Vương đóng ở Phú Xuân

- Nguyễn Lữ - Đông Định Vương ở Gia Định

Đáp án cần chọn là: B

Câu 6: Đâu không phải lý do quân Tây Sơn nhanh chóng giành thắng lợi trong trận giao tranh với quân Trịnh ở Phú Xuân?

A. Dân chúng căm ghét quân Trịnh, ủng hộ Tây Sơn

B. Nhờ tận dụng tốt yếu tố tự nhiên

C. Quân Trịnh bạc nhược

D. Nhờ sự giúp đỡ của Lê Chiêu Thống

Lời giải:

Quân Tây Sơn nhanh chóng giành thắng lợi trong trận giao tranh với quân Trịnh ở Phú Xuân vì:

- Nhận được sự ủng hộ của nhân dân do quân Trịnh có thái độ kiêu căng, sách nhiễu

- Nhờ tận dụng yếu tố tự nhiên: nước sông dâng cao giúp thuyền của Tây Sơn tiến sát thành, cùng bộ binh giáp chiến với quân Trịnh

- Quân Trịnh bạc nhược.

=> Loại trừ đáp án: D

Đáp án cần chọn là: D

Câu 7: Vì sao Nguyễn Huệ lại sử dụng khẩu hiệu “phù Lê diệt Trịnh” khi tiến quân ra Bắc?

A. Uy tín của nhà Lê đối với dân Đàng Ngoài lớn

B. Do nhà Lê ủng hộ Tây Sơn lật đổ chúa Trịnh

C. Do nhà Lê ủng hộ Tây Sơn lật đổ chúa Nguyễn

D. Do nhà Lê ủng hộ Tây Sơn kháng chiến chống Xiêm

Lời giải:

Sở dĩ Nguyễn Huệ lại sử dụng khẩu hiệu “phù Lê diệt Trịnh” khi tiến quân ra Bắc vì nhà Lê là vương triều phong kiến thịnh trị nhất trong lịch sử Việt Nam, uy tín của nhà Lê với dân Đàng Ngoài rất lớn, trong khi vua Lê lại bị chúa Trịnh tiếm quyền => “Phù Lê diệt Trịnh” thực chất là khẩu hiệu để tập hợp lực lượng lật đổ chúa Trịnh dễ dàng

Đáp án cần chọn là: A

Câu 8: Chính quyền họ Trịnh và Nguyễn bị tiệt diệt có ý nghĩa như thế nào đối với lịch sử dân tộc?

A. Tạo điều kiện cơ bản thống nhất đất nước.

B. Hoàn thành sự nghiệp thống nhất đất nước

C. Xây dựng 1 đất nước thống nhất dưới sự cai quản của nhà Lê

D. Phá bỏ ranh giới chia cắt, bước đầu thống nhất đất nước

Lời giải:

Cùng với việc tiêu diệt chính quyền họ Nguyễn ở Đàng Trong, việc quân Tây Sơn lật đổ chính quyền họ Trịnh ở Đàng Ngoài đã phá bỏ ranh giới sông Gianh, Lũy Thầy, tạo ra những điều kiện cơ bản cho sự thống nhất đất nước, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân cả nước

Đáp án cần chọn là: A

Câu 9: Nguyên nhân chính nào giúp Nguyễn Huệ có thể thu phục được những trí sĩ Bắc Hà có tài?

A. Vua Lê Chiêu Thống bất tài

B. Sự lộng quyền của Nguyễn Hữu Chỉnh

C. Sự lộng quyền của Vũ Văn Nhậm

D. Do Lê Chiêu Thống không có người nối dõi

Lời giải:

- Sau khi họ Trịnh bị lật đổ, Nguyễn Huệ trao lại quyền lực cho vua Lê Chiêu Thống. Tuy nhiên Lê Chiêu Thống bất tài không thể ổn định được tình hình chính trị mà còn bị tiếm quyền.

- Trong khi đó Nguyễn Huệ lại có công bảo vệ độc lập dân tộc, bước đầu thống nhất đất nước

=> Nguyễn Huệ có thể thu phục được những trí sĩ Bắc Hà có tài như Ngô Thì Nhậm, Phan Huy Ích, Nguyễn Thiếp...

Đáp án cần chọn là: A

Câu 10: Ý nào sau đây không phản ánh đúng vai trò của phong trào nông dân Tây Sơn đối với lịch sử dân tộc?

A. Tiêu diệt các tập đoàn phong kiến, bước đầu thống nhất đất nước

B. Đánh thắng các cuộc chiến tranh xâm lược của các thế lực ngoại bang, bảo vệ độc lập dân tộc

C. Xóa bỏ ranh giới sông Gianh - Lũy Thầy, thống nhất hoàn toàn đất nước

D. Xây dựng một vương triều tiến bộ, mở ra cơ hội phát triển cho đất nước

Lời giải:

Vai trò của phong trào nông dân Tây Sơn đối với lịch sử dân tộc gồm:

- Lật đổ các tập đoàn phong kiến Nguyễn - Trịnh - Lê đã xoá bỏ ranh giới chia cắt đất nước, đặt nền tảng cho việc thống nhất quốc gia.

- Thắng lợi của phong trào Tây Sơn trong việc chống quân xâm lược Xiêm và Thanh đã giữ vững nền độc lập của dân tộc

- Sự ra đời của vương triều Tây Sơn với những chính sách tiến bộ đã mở ra một cơ hội phát triển mới cho đất nước.

=> Đáp án C: Đất nước hoàn toàn được thống nhất khi nhà Nguyễn được thành lập năm 1802

Đáp án cần chọn là: C

Tải xuống

Xem thêm bộ câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử lớp 7 chọn lọc, có đáp án mới nhất hay khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 7 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 7 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Học tốt toán 7 - Thầy Lê Tuấn Anh

4.5 (243)

799,000đs

399,000 VNĐ

Học tốt tiếng Anh 7 - Cô Hoài Thu

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Học tốt Văn 7 - Cô Lan Anh

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k9: fb.com/groups/hoctap2k9/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Lịch Sử 7 | Để học tốt Lịch Sử 7 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Để học tốt Lịch Sử 7Giải bài tập Lịch Sử 7 và bám sát nội dung sgk Lịch Sử lớp 7.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 7 sách mới các môn học