Sinh 10 nâng cao Bài 27: Thực hành: Một số thí nghiệm về enzim

Bài 27: Thực hành: Một số thí nghiệm về enzim

Trả lời câu hỏi Sinh 10 nâng cao Bài 27 trang 90 : Thí nghiệm về ảnh hưởng của nhiệt độ, pH đối với hoạt tính của enzim

Ống 1 Ống 2 Ống 3 Ống 4
Điều kiện thí nghiệm
Kết quả (màu)
Giải thích

Lời giải:

Quảng cáo
Ống 1 Ống 2 Ống 3 Ống 4
Điều kiện thí nghiệm

- Cho vào mỗi ống 2 ml dung dịch tinh bột 1%.

- Đặt trong nồi cách thủy đang sôi.

- Sau 5 phút, cho vào mỗi ống 1ml dung dịch amilaza, để ở nhiệt độ phòng thí nghiệm 15’.

- Dùng dung dịch iốt 0,3% để xác định mức độ thủy phân tinh bột ở 4 ống.

- Cho vào mỗi ống 2 ml dung dịch tinh bột 1%.

- Đặt ống thứ 2 vào tủ ấm ở 400C

- Sau 5 phút, cho vào mỗi ống 1ml dung dịch amilaza, để ở nhiệt độ phòng thí nghiệm 15’.

- Dùng dung dịch iốt 0,3% để xác định mức độ thủy phân tinh bột ở 4 ống.

- Cho vào mỗi ống 2 ml dung dịch tinh bột 1%.

- Đặt ống thứ 3 vào nước đá.

- Sau 5 phút, cho vào mỗi ống 1ml dung dịch amilaza, để ở nhiệt độ phòng thí nghiệm 15’.

- Dùng dung dịch iốt 0,3% để xác định mức độ thủy phân tinh bột ở 4 ống.

- Cho vào mỗi ống 2 ml dung dịch tinh bột 1%.

- Ống thứ 4 nhỏ vào 1ml dung dịch HCl 5%.

- Sau 5 phút, cho vào mỗi ống 1ml dung dịch amilaza, để ở nhiệt độ phòng thí nghiệm 15’.

- Dùng dung dịch iốt 0,3% để xác định mức độ thủy phân tinh bột ở 4 ống.

Kết quả (màu) Màu xanh Không thay đổi Màu xanh Màu xanh
Giải thích Enzim bị biến tính bởi nhiệt độ nên không có khả năng phân giải tinh bột. Vì vậy tinh bột tác dụng với iốt tạo màu xanh. Tinh bột đã bị enzim amilaza phân giải hết nên khi cho thuốc thử iốt vào không thấy màu xanh. Enzim bị biến tính bởi nhiệt độ nên tinh bột không bị phân giải thành đường đã tác dụng với iốt tạo màu xanh. Enzim bị biến tính bởi axít nên tinh bột không bị phân giải thành đường đã tác dụng với iốt tạo màu xanh.

Trả lời câu hỏi Sinh 10 nâng cao Bài 27 trang 90 : Thí nghiệm về tính đặc hiệu của enzim.

Ống 1 Ống 2 Ống 3 Ống 4
Cơ chất
Enzim
Thuốc thử
Kết quả (màu)

Lời giải:

Ống 1 Ống 2 Ống 3 Ống 4
Cơ chất 1ml dung dịch tinh bột 1% 1ml dung dịch tinh bột 1% 1ml saccarôzơ 4% 1ml saccarôzơ 4%
Enzim 1ml nước bọt pha loãng 2 – 3 lần 1ml dung dịch saccaraza nấm men 1ml nước bọt pha loãng 2 – 3 lần 1ml dung dịch saccaraza nấm men
Thuốc thử 3 giọt thuốc thử Lugol 3 giọt thuốc thử Lugol 1ml thuốc thử Phêlinh 1ml thuốc thử Phêlinh
Kết quả (màu) Ống 1 và 4: Enzim đã tác dụng phân hủy cơ chất nên khi cho thuốc thử thì không có màu. Ống 2 và 3: Enzim và cơ chất không phù hợp nên khi cho thuốc thử vào thì xuất hiện màu. Ống 2 và 3: Enzim và cơ chất không phù hợp nên khi cho thuốc thử vào thì xuất hiện màu. Ống 1 và 4: Enzim đã tác dụng phân hủy cơ chất nên khi cho thuốc thử thì không có màu
Quảng cáo

Xem tiếp các bài Giải bài tập Sinh học lớp 10 nâng cao khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 10 tại khoahoc.vietjack.com

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.