Bài 3 trang 18 sgk Sinh học 10 nâng cao

Bài 4: Giới Thực vật

Bài 3 trang 18 sgk Sinh học 10 nâng cao: Hãy chọn đáp án đúng.

3.1. Rêu là thực vật:

a) Chưa có hệ mạch

b) Thụ tinh nhờ gió

c) Thụ tinh nhờ côn trùng

d) Tinh trùng không roi

3.2. Quyết là thực vật:

a) Chưa có hệ mạch

b) Tinh trùng không roi

c) Thụ tinh nhờ nước

3.3. Hạt trần là thực vật:

a) Chưa có hệ mạch

b) Tinh trùng không roi

c) Thụ tinh nhờ nước

d) Hạt được bảo vệ trong quả

3.4. Hạt kín là thực vật:

a) Chưa có hệ mạch

b) Tinh trùng có roi

c) Thụ phấn nhờ gió

d) Hạt không được bảo vệ trong quả

Lời giải:

Quảng cáo

3.1. Rêu là thực vật:

a) Chưa có hệ mạch

b) Thụ tinh nhờ gió

c) Thụ tinh nhờ côn trùng

d) Tinh trùng không roi

3.2. Quyết là thực vật:

a) Chưa có hệ mạch

b) Tinh trùng không roi

c) Thụ tinh nhờ nước

3.3. Hạt trần là thực vật:

a) Chưa có hệ mạch

b) Tinh trùng không roi

c) Thụ tinh nhờ nước

d) Hạt được bảo vệ trong quả

3.4. Hạt kín là thực vật:

a) Chưa có hệ mạch

b) Tinh trùng có roi

c) Thụ phấn nhờ gió

d) Hạt không được bảo vệ trong quả

Quảng cáo

Xem tiếp các bài Giải bài tập Sinh học lớp 10 nâng cao khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 10 tại khoahoc.vietjack.com

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

bai-4-gioi-thuc-vat.jsp