Bài 4 trang 38 sgk Sinh học 10 nâng cao

Bài 10: Axit nuclêic

Bài 4 trang 38 sgk Sinh học 10 nâng cao: Chọn câu trả lời đúng. Đơn phân của phân tử ADN khác nhau ở:

a) Số nhóm – OH trong đường ribôzơ

b) Bazơ nitơ

c) Đường ribôzơ

d) Phôtphat

Lời giải:

Quảng cáo

Đơn phân của phân tử ADN khác nhau ở:

a) Số nhóm – OH trong đường ribôzơ

b) Bazơ nitơ

c) Đường ribôzơ

d) Phôtphat

Quảng cáo

Xem tiếp các bài Giải bài tập Sinh học lớp 10 nâng cao khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Tải App cho Android hoặc Tải App cho iPhone

Loạt bài Giải bài tập Sinh học 10 nâng cao | Trả lời câu hỏi Sinh học lớp 10 nâng cao được biên soạn bám sát nội dung sgk Sinh học lớp 10 nâng cao.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

bai-10-axit-nucleic.jsp