Trả lời câu hỏi Sinh 10 nâng cao Bài 28 trang 93

Bài 28: Chu kì tế bào và các hình thức phân bào

Trả lời câu hỏi Sinh 10 nâng cao Bài 28 trang 93 : Quan sát hình 28.2 và có những nhận xét gì về quá trình phân bào ở vi khuẩn?

Lời giải:

Quảng cáo

- Phân bào ở vi khuẩn là quá trình phân đôi (tạo vách ngăn ở giữa chia tế bào mẹ thành hai tế bào con).

Trả lời câu hỏi Sinh 10 nâng cao Bài 28 trang 93 : Nêu điểm khác nhau cơ bản giữa nguyên phân và giảm phân.

Lời giải:

Nguyên phân Giảm phân
Xảy ra ở tế bào sinh dưỡng. Xảy ra ở tế bào sinh dục cái.
Gồm 1 lần phân bào. Gồm 2 lần phân bào liên tiếp.
Có sự phân li đồng đều của các cặp NST kép tương đồng về hai cực tế bào. Có sự phân li độc lập và tổ hợp tự do của các cặp NST kép tương đồng về hai cực tế bào.
Từ một tế bào mẹ cho ra hai tế bào con có bộ NST giống như tế bào mẹ (2nNST). Từ một tế bào mẹ (2nNST) cho ra 4 tế bào con (nNST).
Quảng cáo

Xem tiếp các bài Giải bài tập Sinh học lớp 10 nâng cao khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Tải App cho Android hoặc Tải App cho iPhone

Loạt bài Giải bài tập Sinh học 10 nâng cao | Trả lời câu hỏi Sinh học lớp 10 nâng cao được biên soạn bám sát nội dung sgk Sinh học lớp 10 nâng cao.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

bai-28-chu-ki-te-bao-va-cac-hinh-thuc-phan-bao.jsp