Sinh học 11 Bài 48 ngắn nhất: Ôn tập chương 2, 3 và 4Sinh học 11 Bài 48 ngắn nhất: Ôn tập chương 2, 3 và 4

Với loạt bài soạn, giải bài tập sách giáo khoa Sinh học lớp 11 Bài 48 ngắn nhất: Ôn tập chương 2, 3 và 4 ngắn nhất, chi tiết trả lời câu hỏi lệnh và giải các bài tập trong sgk sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập về nhà môn Sinh học lớp 11 Bài 48 ngắn nhất: Ôn tập chương 2, 3 và 4.

Sinh học lớp 11 Bài 48 ngắn nhất: Ôn tập chương 2, 3 và 4
Quảng cáo

1. So sánh cảm ứng ở thực vật và động vật

Giống nhau:

Cơ thể thực vật và động vật đều có khả năng tiếp nhận kích thích từ các tác nhân của môi trường và phản ứng với các kích thích đó.

Khác nhau:

Ôn tập chương II, III, IV - Sinh học 11

2. Điền tên các giai đoạn của điện thế hoạt động vào các ô chữ nhật trên sơ đồ hình 48 sgk Sinh học 11 trang 186

Ôn tập chương II, III, IV - Sinh học 11

3. Phân biệt tập tính bẩm sinh và tập tính học được

Ôn tập chương II, III, IV - Sinh học 11

Ôn tập chương III (trang 186 - 187 SGK Sinh 11): Sinh trưởng và phát triển

1. Phân biệt sinh trưởng và phát triển:

- Sinh trưởng là quá trình tăng kích thước của cơ thể do tăng số lượng và kích thước tế bào.

- Phát triển là quá trình bao gồm: sinh trưởng, phân hoá tế bào và phát sinh hình thái (hình thành các mô, cơ quan khác nhau trong chu trình sống của cá thể).

2. Nêu những điểm giống nhau và khác nhau giữa sinh trưởng và phát triển ở thực vật và động vật

+ Giống nhau:

- Đều gồm các giai đoạn phân bào, lớn lên của tế bào, phân hóa tế bào và phát sinh hình thái các cơ quan và cơ thể.

- Đều chịu tác động của hoocmon

+ Khác nhau:

- Ở thực vật: quá trình sinh trưởng chỉ diễn ra ở những nơi có tế bào phân sinh. Quá trình sinh trưởng và phát triển diễn ra suốt chu trình sống của cây.

- Ở động vật: quá trình phân hóa, biệt hóa tế bào chủ yếu xảy ra ở giai đoạn trước khi con non được sinh ra. Sau khi được sinh ra chúng chủ yếu là sinh trưởng.

3. Kể tên các hoocmôn ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở thực vật và động vật

+ Hooc môn thực vật:

- Kích thích sinh trưởng: AIA, GA, Xitôkinin

- Ức chế sinh trưởng: êtilen, axit abxixic

+ Hooc môn động vật:

- Hoocmôn ảnh hưởng lên sinh trưởng và phát triển của động vật không xương sống là: ecđisơn và juvenin.

- Hoocmôn ảnh hưởng lên sinh trưởng và phát triển của động vật có xương sống là: hoocmôn sinh trưởng (của tuyến yên), tirôxin (của tuyến giáp), testôstêrôn của tinh hoàn, ơstrôgen của buồng trứng.

4. Hooc môn và ứng dụng

Ôn tập chương II, III, IV - Sinh học 11

5. Phân biệt sinh trưởng và phát triển qua biên thái hoàn toàn, biến thái không hoàn toàn và không qua biến thái

Qua biến thái hoàn toàn Qua biến thái không hoàn toàn Không qua biến thái

Nhóm động vật

Đa số côn trùng và lưỡng cư

Một số côn trùng

Đa số động vật

Đặc điểm

Ấu trùng có đặc điểm cấu tạo, sinh lí và hình dạng khác hoàn toàn con trưởng thành, chúng cần qua giai đoạn trung gian để trở thành con trưởng thành.

Ấu trùng phát triển chưa hoàn thiện, trải qua nhiều lần lột xác để trở thành con trưởng thành.

Con non sinh ra có đặc điểm cấu tạo và hình thái tương tự con trưởng thành.

Các giai đoạn phát triển của cá thể

Phôi và hậu phôi

Phôi và hậu phôi

Phôi thai và sau sinh.

Ví dụ

Bướm, ếch,…

Châu chấu, cào cào, ong,…

Hổ, báo, chó, mèo, người,…

Ôn tập chương IV (trang 187 SGK Sinh 11): Sinh sản

1. Nêu những điểm giống nhau và khác nhau giữa sinh sản ở thực vật và động vật

Giống nhau:

- Đều có sinh sản vô tính và sinh sản hữu tính.

- Sinh sản vô tính: đều không có sự kết hợp của giao tử đực và giao tử cái, cơ thể mới sinh ra dựa theo cơ chế nguyên phân.

- Sinh sản hữu tính: có quá trình hình thành giao tử, sự kết hợp của giao tử thành hợp tử, hợp tử phát triển thành cơ thể mới.

Khác nhau:

Sinh sản ở thực vật Sinh sản ở động vật

Hình thức sinh sản vô tính

Bằng bào tử và bằng cơ quan sinh dưỡng

Phân đôi, nảy chồi, trinh sinh, phân mảnh

Hình thức sinh sản hữu tính

Tạo giao tử

Hạt phấn chứa giao tử đực được hình thành trong bao phấn, noãn chứa giao tử cái hình thành trong bầu.

Giao tử đực được tạo thành từ cơ quan sinh dục đực, giao tử cái được tạo thành từ cơ quan sinh dục cái.

Thụ tinh tạo hợp tử

Quá trình thụ tinh kép xảy ra ở thực vật có hoa.

Thụ tinh trong hoặc thụ tinh ngoài

Phát triển hợp tử

Phôi phát triển trong bầu

Phôi phát triển trong trứng, tử cung con cái hoặc túi trước ngực của con đực (cá ngựa).

2. Kể tên các hoocmôn điều hòa sinh sản ở thực vật và động vật

+ Thực vật: florigen (hooc môn ra hoa) và phitôcrôm (cảm nhận quang chu kì).

+ Động vật: GnRH, FSH, LH, ơstrôgen, prôgestêrôn (điều hòa quá trình sinh trứng) và Gn RH, FSH, LH, testostêrôn (điều hòa quá trình sinh tinh).

Quảng cáo

Xem thêm các bài giải bài tập sách giáo khoa Sinh học lớp 11 ngắn nhất, hay khác:

Tủ sách VIETJACK shopee lớp 10-11 cho học sinh và giáo viên (cả 3 bộ sách):

Săn shopee giá ưu đãi :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, SÁCH LUYỆN THI DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 11

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.
Giải bài tập lớp 11 sách mới các môn học
Tài liệu giáo viên