Nguồn gốc sự sống và nguồn gốc loài người

Bài 66: Tổng kết toàn cấp

Bài 1 trang 274-275 sgk Sinh học 12 nâng cao: Di truyền và tiến hóa

- Nguồn gốc sự sống và nguồn gốc loài người.

Hoàn thành bảng thể hiện nội dung của 3 giai đoạn phát sinh và tiến hóa của sự sống và 3 giai đoạn phát sinh và tiến hóa loài người.

Bảng 66.9: Các giai đoạn phát sinh, tiến hóa của sự sống và loài người

Sự phát sinh Các giai đoạn Đặc điểm cơ bản
Sự sống

- Tiến hóa hóa học

- Tiến hóa tiền sinh học

- Tiến hóa sinh học

Loài người

- Người tối cổ

- Người cổ

- Người hiện đại

- Tiến hóa của sự sống. Các học thuyết tiến hóa.

Hoàn thành bảng sau.

Bảng 66.10: So sánh các học thuyết tiến hóa

Chỉ tiêu Thuyết Lamac Thuyết Đacuyn Thuyết hiện đại
Các nhân tố tiến hóa
Hình thành đặc điểm thích nghi
Hình thành loài mới
Chiều hướng tiến hóa

- Cơ sở di truyền của tiến hóa

Hoàn thành bảng thể hiện nội dung cơ sở di truyền của tiến hóa.

Bảng 66.11: Nội dung cơ sở di truyền của tiến hóa

Cơ sở Nội dung Kết quả
Di truyền phân tử
Di truyền tế bào
Di truyền Menđen, các quy luật di truyền
Di truyền quần thể

- Cho một số ví dụ về ứng dụng công nghệ di truyền trong sản xuất và đời sống.

Lời giải:

Quảng cáo

- Nguồn gốc sự sống và nguồn gốc loài người.

Sự phát sinh Các giai đoạn Đặc điểm cơ bản
Sự sống

- Tiến hóa hóa học

- Tiến hóa tiền sinh học

- Tiến hóa sinh học

- Hình thành các chất hữu cơ đơn giản từ các chất vô cơ dưới tác động của tác nhân tự nhiên.

- Hình thành các đại phân tử (protêin, axit nuclêic) từ các đơn phân hữu cơ đơn giản (axit amin, nuclêôtit).

- Hình thành tế bào nguyên thủy từ các đại phân tử và màng sinh học.

Loài người

- Người tối cổ

- Người cổ

- Người hiện đại

- Chuyển đời sống từ trên cây xuống mặt đất. Đã đứng thẳng, đi bằng 2 chân nhưng vẫn khom về phía trước. Não bộ lớn hơn vượn người. Chưa biết chế tạo công cụ.

- Đã có tư thế đứng thẳng, đi bằng 2 chân. Não bộ lớn. Đã biết chế tạo công cụ. Có tiếng nói. Biết dùng lửa. Bắt đầu có nền văn hóa.

- Đã có đầy đủ đặc điểm như người hiện nay. Thuộc một loài homo sapiens. Phân hóa thành nhiều chủng tộc phân bố khắp các châu lục.

- Tiến hóa của sự sống. Các học thuyết tiến hóa.

Bảng 66.10: So sánh các học thuyết tiến hóa

Chỉ tiêu Thuyết Lamac Thuyết Đacuyn Thuyết hiện đại
Các nhân tố tiến hóa

- Thay đổi điều kiện môi trường.

- Thay đổi chức năng hoạt động cơ quan.

- Biến dị cá thể trong quần thể.

- Chọn lọc tự nhiên.

- Quá trình đột biến

- Di nhập gen

- Phiêu bạt gen

- Giao phối

- Chọn lọc tự nhiên

- Cơ chế cách li.

Hình thành đặc điểm thích nghiCác cá thể phản ứng giống nhau trước thay đổi của ngoại cảnh. Các đặc điểm thích nghi có thể di truyền.Các biến dị có lợi được bảo tồn, các biến dị bất lợi bị đào thải do tác động của chọn lọc tự nhiên.Do tác động của 3 nhân tố tiến hóa chủ yếu: đột biến, quá trình giao phối, CLTN.
Hình thành loài mớiDưới tác động của ngoại cảnh, loài biến đổi từ từ qua nhiều dạng trung gian.Loài mới được hình thành dần qua nhiều dạng trung gian dưới tác động của chọn lọc tự nhiên theo con đường phân li tính trạng từ một gốc chung.Hình thành loài mới là quá trình biến đổi kiểu gen của quần thể gốc tạo nên quần thể mới cách li sinh sản với quần thể gốc.
Chiều hướng tiến hóaNâng cao trình độ tổ chức từ đơn giản đến phức tạp.

- Ngày càng đa dạng

- Tổ chức càng cao

- Thích nghi càng hợp lí.

Tiến hóa là kết quả của mối tương tác giữa cơ thể với môi trường và kết quả là tạo nên đa dạng sinh học.

- Cơ sở di truyền của tiến hóa.

Bảng 66.11: Nội dung cơ sở di truyền của tiến hóa

Cơ sở Nội dung Kết quả
Di truyền phân tửĐột biến gen.- Nguyên liệu của CLTN.
Di truyền tế bào Đột biến nhiễm sắc thể.- Nguyên liệu của CLTN.
Di truyền Menđen, các quy luật di truyền Biến dị tổ hợp trong kiểu gen của cá thể.- Nguyên liệu của CLTN.
Di truyền quần thể Biến dị trong vốn gen của quần thể.- Hình thành loài mới.

- Ví dụ: Ứng dụng công nghệ gen di truyền trong sản xuất các chất dược phẩm như: insulin, hoocmôn sinh trưởng, kháng sinh…

Quảng cáo

Xem tiếp các bài Giải bài tập Sinh học lớp 12 nâng cao khác:

Săn SALE shopee tháng 5:

CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

bai-66-tong-ket-toan-cap.jsp

Các loạt bài lớp 12 khác