Nêu những đặc trưng về hình thái, số lượng của bộ NST của loài. Cho ví dụ chứng minh số lượng NST không phản

Bài 5: Nhiễm sắc thể

Bài 1 trang 28 sgk Sinh học 12 nâng cao: Nêu những đặc trưng về hình thái, số lượng của bộ NST của loài. Cho ví dụ chứng minh số lượng NST không phản ánh mức độ tiến hóa.

Lời giải:

Quảng cáo

- Mỗi loài có bộ NST khác nhau về hình thái, số lượng và cấu trúc gen trên NST.

- Số lượng NST nhiều hay ít không phản ánh mức độ tiến hóa thấp hay cao của loài. Sinh vật có số lượng NST nhiều nhưng không tiến hóa hơn sinh vật có số lượng ít. VD: tinh tinh 2n = 48 kém tiến hóa hơn người 2n = 46, dương xỉ 2n = 116 kém tiến hóa hơn lúa 2n = 24. Sinh vật có số lượng NST ít có thể kém tiến hóa: ví dụ: ruồi giấm 2n = 8 kém hơn gà 2n = 78.

Quảng cáo

Xem tiếp các bài Giải bài tập Sinh học lớp 12 nâng cao khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

bai-5-nhiem-sac-the.jsp

Các loạt bài lớp 12 khác
Tài liệu giáo viên