Tại sao NST được coi là cơ sở vật chất của tính di truyền ở cấp độ tế bào

Bài 5: Nhiễm sắc thể

Bài 3 trang 28 sgk Sinh học 12 nâng cao: Tại sao NST được coi là cơ sở vật chất của tính di truyền ở cấp độ tế bào?

Lời giải:

Quảng cáo

NST được coi là cơ sở vật chất của tính di truyền ở cấp độ tế bào vì:

- NST có chức năng lưu trữ, bảo quản và truyền đạt thông tin di truyền.

   + NST là cấu trúc mang gen.

   + Gen trên NST được bảo quản nhờ liên kết với pr ô t ê in hist ôn.

   + Bộ NST đặc trưng cho loài sinh sản hữu tính được duy trì, ổn định nhờ cơ chế: nguyên phân, giảm phân, thụ tinh.

- Điều hòa hoạt động của gen thông qua các mức cuộn xoắn của NST.

- Giúp tế bào phân chia đều vật chất di truyền vào các tế bào con ở pha phân bào.

Quảng cáo

Xem tiếp các bài Giải bài tập Sinh học lớp 12 nâng cao khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

bai-5-nhiem-sac-the.jsp

Giải bài tập lớp 12 sách mới các môn học
Tài liệu giáo viên