Câu 1 trang 112 Sinh học 8Bài 35: Ôn tập học kì 1

Câu 1 trang 112 Sinh học 8: Trong phạm vi các kiến thức đá học, hãy chứng minh tế bào là đơn vị cấu trúc và chức năng của sự sống.

Trả lời:

Quảng cáo

- Tế bào là đơn vị cấu trúc của mọi cơ thể sống hay nói cách khác, mọi cơ thể sống đều được cấu tạo từ tế bào  là đơn vị cấu tạo; với 3 thành phần: màng sinh chất, chất tế bào và nhân (hay màng nhân).

- Tế bào có chức năng hoàn thiện, nó có thể đảm nhiệm mọi chức năng như một cơ thể sống. Ví dụ như các cơ thể đơn bào (động vật nguyên sinh như trùng roi, trùng giày…) có thể đảm nhiệm mọi chức năng của cơ thể sống.

Quảng cáo

Các bài giải bài tập Sinh học 8 khác:

Loạt bài Giải bài tập Sinh học 8 (ngắn nhất) | Trả lời câu hỏi Sinh học 8 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Sinh học lớp 8.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


bai-35-on-tap-hoc-ki-1.jsp