Trả lời câu hỏi Sinh 8 Bài 38 trang 123Bài 38: Bài tiết và cấu tạo hệ bài tiết nước tiểu

Trả lời câu hỏi Sinh 8 Bài 38 trang 123: Chọn câu trả lời đúng nhất:

1. Hệ bài tiết nước tiểu gồm các cơ quan:

a) Thận, cầu thận, bóng đái.

b) Thận, ống đái, bóng đái.

c) Thận, bóng đái, ống đái.

d) Thận, ống dẫn nước tiểu, bóng đái, ống đái.

2. Cơ quan quan trọng nhất của hệ bài tiết nước tiểu là:

a) Thận.

b) Ống dẫn nước tiểu.

c) Bóng đái.

c) Ống đái.

3. Cấu tạo của thận gồm:

a) Phần vỏ, phần tủy, bể thận, ống dẫn nước tiểu.

b) Phần vỏ, phần tủy, bể thận.

c) Phần vỏ, phần tủy với các đơn vị chức năng, bể thận.

d) Phần vỏ và phần tủy với các đơn vị chức năng của thận cùng các ống góp, bể thận.

4. Một đơn vị chức năng của thận gồm:

a) Cầu thận, nang cầu thận.

b) Nang cầu thận, ống thận.

c) Cầu thận, ống thận.

d) Cầu thận, nang cầu thận, ống thận.

Trả lời:

Quảng cáo

1-d; 2-a; 3-a; 4-d.

Quảng cáo

Các bài giải bài tập Sinh học 8 khác:

Loạt bài Giải bài tập Sinh học 8 (ngắn nhất) | Trả lời câu hỏi Sinh học 8 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Sinh học lớp 8.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


bai-38-bai-tiet-va-cau-tao-he-bai-tiet-nuoc-tieu.jsp