Giải thích cơ chế hình thành loài mới bằng con đường lai xa và đa bội hoáBài 30: Quá trình hình thành loài (tiếp theo)

Bài 3 (trang 132 SGK Sinh học 12): Giải thích cơ chế hình thành loài mới bằng con đường lai xa và đa bội hoá.

Lời giải:

Quảng cáo

      Cơ chế hình thành loài mới bằng lai xa và đa bội hoá là:

      - Các loài có họ hàng gần gũi có thể thụ phấn cho nhau tạo nên các con lai thường bất thụ.

      - Con lai khác loài nếu được đột biến làm nhân đôi số lượng NST (đa bội hóa hay song nhị bội) thì chúng có thể sinh sản bình thường. Chúng được xem là một loài mới so với các loài bố mẹ vì khi lai trở lại với các loài bố mẹ thì sẽ cho ra con lai bất thụ (cách li sinh sản với các loài bố mẹ).

Quảng cáo

Tham khảo lời giải các bài tập Sinh học 12 bài 30 khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


bai-30-qua-trinh-hinh-thanh-loai-tiep-theo.jsp


Các loạt bài lớp 12 khác
Tài liệu giáo viên