GiảiTừ quần thể cây 2n, người ta tạo ra được quần thể cây 4n. Quần thể cây 4n có thể xem là một loài mới vìBài 30: Quá trình hình thành loài (tiếp theo)

Bài 5 (trang 132 SGK Sinh học 12): Hãy chọn phương án trả lời đúng nhất.

Từ quần thể cây 2n, người ta tạo ra được quần thể cây 4n. Quần thể cây 4n có thể xem là một loài mới vì:

Quảng cáo

    a) Quần thể cây 4n có sự khác biệt với quần thể cây 2n về số lượng NST.

    b) Quần thể cây 4n không thể giao phấn được với các cây của quần thể cây 2n.

    c) Quần thể cây 4n giao phấn được với các cây của quần thể cây 2n cho ra cây lai 3n bị bất thụ.

    d) Quần thể cây 4n có các đặc điểm hình thái như kích thước các cơ quan sinh dưỡng lớn hơn hẳn các cây của quần thể 2n.

Lời giải:

Đáp án: c.

Quảng cáo

Tham khảo lời giải các bài tập Sinh học 12 bài 30 khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


bai-30-qua-trinh-hinh-thanh-loai-tiep-theo.jsp


Các loạt bài lớp 12 khác
Tài liệu giáo viên