Tin học 11 Bài 16: Ví dụ làm việc với tệpTin học 11 Bài 16: Ví dụ làm việc với tệp

Để học tốt Tin học lớp 11, nội dung bài học là trả lời câu hỏi, giải bài tập Tin học 11 Bài 16: Ví dụ làm việc với tệp hay nhất, ngắn gọn. Bên cạnh đó là tóm tắt lý thuyết ngắn gọn và bộ câu hỏi trắc nghiệm Tin 11 Bài 16 có đáp án.

Ví dụ 1:

Một trường trung học phổ thông tổ chức cho giáo viên và học sinh của trường đi cắm trại, sinh hoạt ngoài trời ở vườn quốc gia Cúc Phương. Để lên lịch đến thăm khu trại các lớp, thầy hiệu trưởng cần biết khoảng cách từ trại của mình (ở vị trí có tọa độ (0,0) )đến trại của các giáo viên chủ nhiệm. Mỗi lớp có một khu trại, vị trí trại của mỗi giáo viên chủ nhiệm đều có tọa độ nguyên (x,y) được ghi trong tệp văn bản TRAI.TXT (như vậy tệp TRAI.TXT chứa liên tiếp các cặp số nguyên, các số cách nhau bởi dấu cách và không kết thúc bằng kí tự xuống dòng).

Trả lời:

Quảng cáo

Ta sử dụng hàm eof để kiểm tra xem đã đọc hết tệp hay chưa (Hàm này giới thiệu ở bài trước).

Sau đó lần lượt đọc 2 số nguyên ra rồi tính khoảng cách của điểm (x,y) đến điểm (0,0) bằng công thức

Kc = √(x2 + y2 )

program kc;
uses crt;
var
	d:real;
	f:text;
	x,y:integer;
begin
	clrscr;
	assign(f,'TRAI.TXT');
	reset(f);
	while not eof(f) do
	begin
		read(f,x,y);
		d:=sqrt(x*x+y*y);
		writeln('Khoang cach :',d:10:2);
	end;
	close(f);
	readkey;
end.
Quảng cáo

Kết quả:

File TRAI.TXT

Giải bài tập Tin học 11 | Để học tốt Tin học 11

Kết quả in ra màn hình

Giải bài tập Tin học 11 | Để học tốt Tin học 11

Ví dụ 2: Tính điện trở tương đương:

Quảng cáo

Cho ba điện trở R1,R2,R3. Sử dụng cả ba điện trở để tạo ra năm mạch điện có điện trở tương đương khác nhau bằng cách mắc theo các sơ đồ nêu ở hình 17.

Mỗi cách mắc sẽ cho một điện trở tương đương khác nhau.

Cho tệp văn bản RESIST.DAT gồm nhiều dòng, mỗi dòng chưa ba số thực R1, R2, R3, các số cách nhau một dấu cách, 0<R1, R2, R3 <=105.

Chương trình đọc dữ liệu từ tệp RESIST.DAT và RESIST.EQU, mỗi dòng ghi năm điện trở tương đương của ba điện trở ở dòng dữ liệu vào tương ứng.

Trả lời:

program dientro;
uses crt;
var 
	a:array[1..5] of real;
	R1,R2,R3:real;
	i:integer;
	f1,f2:text;
begin
	assign(f1,'RESIST.DAT');
	reset(f1);
	assign(f2,'RESIST.EQU');
	rewrite(f2);	
	while not eof(f1) do
	begin
		readln(f1,R1,R2,R3);
		a[1] :=R1*R2*R3/ (R1*R2+R1*R3+R2*R3); a[2]:=R1*R2/(R1+R2)+R3;
		a[3]:=R1*R3/(R1+R3)+R2;
		a [4] :=R2 *R3/(R2+R3)+R1;
		a[5]:=R1+R2+R3;
		for i:= 1 to 5 do write (f2, a[i]:9:3, ' ');
		writeln(f2);
	end;
	close(f1);
	close(f2);
end.

Xem thêm các bài giải bài tập Tin học lớp 11 hay, chi tiết khác:

Săn SALE shopee tháng 9:

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GIA SƯ DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 11

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k5: fb.com/groups/hoctap2k5/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.
Giải bài tập lớp 11 sách mới các môn học