Tin học 11 Bài tập và thực hành 2Tin học 11 Bài tập và thực hành 2

Để học tốt Tin học lớp 11, nội dung bài học là trả lời câu hỏi, giải bài tập Tin học 11 Bài tập và thực hành 2 hay nhất, ngắn gọn. Bên cạnh đó là tóm tắt lý thuyết ngắn gọn và bộ câu hỏi trắc nghiệm Tin học 11 bài Bài tập và thực hành 2 có đáp án.

1. Mục đích, yêu cầu.

+ Xây dựng chương tình có sử dụng cấu trúc rẽ nhánh;

Quảng cáo

+ Làm quen với việc hiệu chỉnh chương tình

2. Nội dung

Bài toán. Bộ số Pi-ta-go.

Biết rằng bộ ba số nguyên dương a,b,c được gọi là bộ số Pi-ta-go nếu tổng các bình phương của hai số bằng bình phương của số còn lại. Viết chương trình nhập từ bàn phím ba số nguyên dương a,b,c và kiểm tra xem chúng có là bộ số Pi-ta-go hay không.

Ý tưởng: Kiểm tra xem có đẳng thức nào trong ba đẳng thức sau đây xảy ra hay không:

Quảng cáo

a2=b2+c2

b2=a2+c2

c2=a2+b2

a) Gõ chương trình sau:

program Pi_ta_go;
uses crt;
var a,b,c:integer;
    a2,b2,c2:longint;
begin
	clrscr;
	write('a,b,c:');
	readln(a,b,c);
	a2:=a;
	b2:=b;
	c2:=c;
	a2:=a2*a;
	b2:=b2*b;
	c2*=c2*c;
	if (a2=b2+c2) or (b2=a2+c2) or (c2=a2+b2)
	then writeln('ba so da nhap la bo so Pi-ta-go')
	else writeln('ba so ban nhap khong la bo so Pi-ta-go');
	readln;
end.
Quảng cáo

b) Lưu chương trình với tên PITAGO lên đĩa.

Nhấn File sau đó nhấn Save as…

Giải bài tập Tin học 11 | Để học tốt Tin học 11

Sau đó nhập PITAGO.pas sau đó nhấn OK.

Giải bài tập Tin học 11 | Để học tốt Tin học 11

c) Nhấn phím F7 để thực hiện từng câu lệnh chương trình, nhập các giá trị a=3, b=3, c=5;

Giải bài tập Tin học 11 | Để học tốt Tin học 11

Khi đến câu lệnh readln(a, b, c) chương trình dựng cho ta nhập dữ liệu.

Giải bài tập Tin học 11 | Để học tốt Tin học 11

d) Vào bảng chọn Debug để mở cửa sổ hiệu chỉnh xem giá trị a2, b2, c2.

-Nhấn phím Ctrl+F7 để thêm các biến muốn xem giá trị

Giải bài tập Tin học 11 | Để học tốt Tin học 11

-Nhấn F7 để chạy tiếp các câu lệnh để nhìn giá trị của các biến.

Giải bài tập Tin học 11 | Để học tốt Tin học 11

e) Tiếp tục nhấn phím F7 để thực hiện các câu lệnh tính giá trị.

Nhận được kết quả a2=9, b2=16, c2=25 ở bảng debug

Giải bài tập Tin học 11 | Để học tốt Tin học 11

f) Quan sát quá trình rẽ nhánh. Ta thấy nhánh rẽ vào mệnh đề sau then

Giải bài tập Tin học 11 | Để học tốt Tin học 11

g) Lặp lại bộ dữ liệu a=700, b=1000, c=800.

Giải bài tập Tin học 11 | Để học tốt Tin học 11

h) Nếu thay dãy lệnh

a2:=a;
	b2:=b;
	c2:=c;
	a2:=a2*a;
	b2:=b2*b;
	c2*=c2*c;

bằng dãy lệnh

a2:=a*a;
b2:=b*b;
c2:=c*c;

thì kết quả không thay đổi so với câu g .

Lý do: nếu ta gán a2:=a sau đó thực hiện nhân a2 với a thì thực ra ta chỉ gán a2:=a*a;

Tương tự như vậy với b2, c2.

Vì vậy kết quả không thay đổi với dữ liệu ở câu g).

Xem thêm các bài giải bài tập Tin học lớp 11 hay, chi tiết khác:

Săn SALE shopee tháng 9:

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GIA SƯ DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 11

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k5: fb.com/groups/hoctap2k5/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.
Giải bài tập lớp 11 sách mới các môn học