Lý thuyết Tin học 8 Bài thực hành 5: Sử dụng lệnh lặp For do

Lý thuyết Tin học 8 Bài thực hành 5: Sử dụng lệnh lặp For do

1. Mục đích, yêu cầu

- Viết chương trình Pascal có câu lệnh lặp for…do

- Tiếp tục nâng cao kĩ năng đọc và tìm hiểu chương trình.

2. Nội dung

2. Nội dung

Bài 1. Viết chương trình in ra màn hình bảng nhân của một số từ 1 đến 9, số được nhập từ bàn phím và dừng màn hình để có thể quan sát kết quả.

a. Khởi động Pascal. Gõ chương trình sau:

Lý thuyết Tin học 8 Bài thực hành 5: Sử dụng lệnh lặp For do - Lý thuyết Tin học 8 đầy đủ nhất

b. Tìm hiểu ý nghĩa của từng câu lệnh trong chương trình;

c. Chạy chương trình với các giá trị nhập vào lần lượt bằng 1, 2, …,10. Quan sát kết quả nhận được trên màn hình.

Gợi ý:

b. Ý nghĩa của câu lệnh for…do

Cho I chạy từ 1 đến 10, in ra lần lượt các biểu thức N∗i.

c. Kết quả

Lý thuyết Tin học 8 Bài thực hành 5: Sử dụng lệnh lặp For do - Lý thuyết Tin học 8 đầy đủ nhất

Bài 2: Chỉnh sửa chương trình để làm đẹp kết quả trên màn hình như hình dưới đây:

Lý thuyết Tin học 8 Bài thực hành 5: Sử dụng lệnh lặp For do - Lý thuyết Tin học 8 đầy đủ nhất

a. Chỉnh sửa câu lệnh lặp của chương trình như sau:

Lý thuyết Tin học 8 Bài thực hành 5: Sử dụng lệnh lặp For do - Lý thuyết Tin học 8 đầy đủ nhất

Lưu ý:

    - Chỉ sử dụng các lệnh GotoXY, WhereX và WhereY sau khi khai báo thưu viện Crt của Pascal

    - Màn hình máy tính được chia thành các cột và các hàng, được tính bắt đầu từ góc trên bên trái. Câu lệnh GotoXY(a, b) có tác dụng đưa con trỏ về cột a, hàng b.

    - WhereX cho biết số thứ tự của cột và WhereY cho biết số thứ tự của hàng đang có con trỏ.

Ví dụ: GotoXY(5,WhereY) đưa con trỏ về vị trí cột 5 của hàng hiện tại

b. Dịch và chạy chương trình với các giá trị gõ vào từ bàn phím. Quan sát kết quả nhận được trên màn hình

Bài 3: Cũng như câu lệnh if, có thể dùng câu lệnh for lồng trong một câu lệnh for khác khi thực hiện lặp. Sử dụng các câu lệnh for…do lồng nhau để in ra màn hình các số từ 0 đến 99 theo dạng bảng như hình sau:

Lý thuyết Tin học 8 Bài thực hành 5: Sử dụng lệnh lặp For do - Lý thuyết Tin học 8 đầy đủ nhất

a. Tìm hiểu chương trình sau đây:

Lý thuyết Tin học 8 Bài thực hành 5: Sử dụng lệnh lặp For do - Lý thuyết Tin học 8 đầy đủ nhất

b. Gõ, dịch, và chạy chương trình, quan sát kết quả trên màn hình. Sử dụng thêm các câu lệnh GotoXY(a, b) để điều chỉnh bảng kết quả ra giữa màn hình.

Tổng kết

1. Cấu trúc lặp với sô lần lặp cho trước được thể hiện bằng câu lệnh Pascal for…do

2. Giống như các câu lệnh rẽ nhánh if…then, các câu lệnh for…do cũng có thể lồng nhau. Khi đó các biến đếm trong các câu lệnh lặp phải khác nhau.

3. Câu lệnh GotoXY(a, b) có tác dụng đưa con trỏ về cột a, hàng b. WhereX cho biết số thứ tự của cột và WhereY cho biết số thứ tự của hàng đang có con trỏ.

4. Có thể kết hợp câu lệnh GotoXY(a, b) với các hàm chuẩn WhereXWhereY để điều khiển vị trí con trỏ trên màn hình.

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Tin học 8 hay khác:

300 BÀI GIẢNG GIÚP CON HỌC TỐT LỚP 8 CHỈ 399K

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 9 cho con, được tặng miễn phí khóa lớp 8 ôn hè. Đăng ký ngay!

Học tốt toán 8 - Thầy Phan Toàn

4.5 (243)

799,000đs

399,000 VNĐ

Tiếng Anh lớp 8 - Cô Hoài Thu

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Học tốt Văn 8 - Cô Mỹ Linh

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Tin học 8 | Soạn Tin học lớp 8 | Trả lời câu hỏi Tin học 8 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Tin học lớp 8.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

bai-thuc-hanh-5-su-dung-lenh-lap-for-do.jsp