Giải Cùng em học Toán lớp 4 Tập 2 Tuần 22 trang 15, 16, 17 hay nhất

Giải Cùng em học Toán lớp 4 Tập 2 Tuần 22 trang 15, 16, 17 hay nhất

Bài 1 (trang 15 Cùng em học Toán 4 Tập 2): Đánh dấu (x) vào ô trống dưới hình vẽ biểu diễn phân số bằng 1/3 :

Giải Cùng em học Toán lớp 4 Tập 2 Tuần 22 trang 15, 16, 17 hay nhất tại VietJack

Hướng dẫn giải:

Giải Cùng em học Toán lớp 4 Tập 2 Tuần 22 trang 15, 16, 17 hay nhất tại VietJack

Bài 2 (trang 15 Cùng em học Toán 4 Tập 2): Viết phân số rồi điền dấu (>; <; =) thích hợp (theo mẫu):

Giải Cùng em học Toán lớp 4 Tập 2 Tuần 22 trang 15, 16, 17 hay nhất tại VietJack

Hướng dẫn giải:

Giải Cùng em học Toán lớp 4 Tập 2 Tuần 22 trang 15, 16, 17 hay nhất tại VietJack

Bài 3 (trang 15 Cùng em học Toán 4 Tập 2): Điền dấu (>; <; =) thích hợp vào chỗ chấm:

Giải Cùng em học Toán lớp 4 Tập 2 Tuần 22 trang 15, 16, 17 hay nhất tại VietJack

Hướng dẫn giải:

Giải Cùng em học Toán lớp 4 Tập 2 Tuần 22 trang 15, 16, 17 hay nhất tại VietJack

Giải thích:

Trong hai phân số cùng mẫu số, phân số nào có tử số lớn hơn thì phân số đó lớn hơn.

Phân số có tử số lớn hơn mẫu số thì lớn hơn 1; phân số có tử số bằng mẫu số thì phân số bằng 1; phân số có tử số nhỏ hơn mẫu số thì phân số nhỏ hơn 1.

Bài 4 (trang 16 Cùng em học Toán 4 Tập 2): Trong các phân số: Giải Cùng em học Toán lớp 4 Tập 2 Tuần 22 trang 15, 16, 17 hay nhất tại VietJack

Các phân số lớn hơn 1 là: ..............................

Các phân số nhỏ hơn 1 là : ............................

Hướng dẫn giải:

Các phân số lớn hơn 1 là : Giải Cùng em học Toán lớp 4 Tập 2 Tuần 22 trang 15, 16, 17 hay nhất tại VietJack

Các phân số nhỏ hơn 1 là : Giải Cùng em học Toán lớp 4 Tập 2 Tuần 22 trang 15, 16, 17 hay nhất tại VietJack

Giải thích :

Phân số có tử số lớn hơn mẫu số thì lớn hơn 1; phân số có tử số bằng mẫu số thì phân số bằng 1; phân số có tử số nhỏ hơn mẫu số thì phân số nhỏ hơn 1.

Bài 5 (trang 16 Cùng em học Toán 4 Tập 2): So sánh hai phân số (theo mẫu) :

Mẫu: So sánh 3/7 và 4/5. Quy đồng mẫu số của 3/7 và 4/5 được 15/35 và 28/35 .

Mà 15/35 < 28/35. Vậy 3/7 < 4/5

a) So sánh 7/5 và 8/3

b) So sánh 11/8 và 9/7

Hướng dẫn giải:

a) So sánh 7/5 và 8/3 . Quy đồng mẫu số của 7/5 và 8/3 được 21/15 và 40/15 .

Mà 21/15 < 40/15 . Vậy 7/5 < 8/3 .

b) So sánh 11/8 và 9/7 . Quy đồng mẫu số của 11/8 và 9/7 được 77/56 và 72/56 .

Mà 77/56 > 72/56 . Vậy 11/8 > 9/7 .

Bài 6 (trang 16 Cùng em học Toán 4 Tập 2): Điền dấu (>; <; =) thích hợp vào chỗ chấm:

Giải Cùng em học Toán lớp 4 Tập 2 Tuần 22 trang 15, 16, 17 hay nhất tại VietJack

Hướng dẫn giải:

Giải Cùng em học Toán lớp 4 Tập 2 Tuần 22 trang 15, 16, 17 hay nhất tại VietJack

Giải thích:

+ Giải Cùng em học Toán lớp 4 Tập 2 Tuần 22 trang 15, 16, 17 hay nhất tại VietJack vì cùng có mẫu bằng 5, tử số 6 > 4.

+ Giải Cùng em học Toán lớp 4 Tập 2 Tuần 22 trang 15, 16, 17 hay nhất tại VietJack vì có cùng tử số, mẫu số 13 < 27.

+ Giải Cùng em học Toán lớp 4 Tập 2 Tuần 22 trang 15, 16, 17 hay nhất tại VietJack vì tử số 51 > mẫu số = 49.

+ Giải Cùng em học Toán lớp 4 Tập 2 Tuần 22 trang 15, 16, 17 hay nhất tại VietJack

+ Giải Cùng em học Toán lớp 4 Tập 2 Tuần 22 trang 15, 16, 17 hay nhất tại VietJack

+ Giải Cùng em học Toán lớp 4 Tập 2 Tuần 22 trang 15, 16, 17 hay nhất tại VietJack vì tử số bằng 17 < mẫu số bằng 18.

Bài 7 (trang 16 Cùng em học Toán 4 Tập 2): Viết các phân số sau theo thứ tự từ bé đến lớn: Giải Cùng em học Toán lớp 4 Tập 2 Tuần 22 trang 15, 16, 17 hay nhất tại VietJack .

Hướng dẫn giải:

Giải Cùng em học Toán lớp 4 Tập 2 Tuần 22 trang 15, 16, 17 hay nhất tại VietJack

Giải thích:

Quy đồng các phân số với mẫu số chung bằng 30.

Giải Cùng em học Toán lớp 4 Tập 2 Tuần 22 trang 15, 16, 17 hay nhất tại VietJack

Bài 8 (trang 17 Cùng em học Toán 4 Tập 2): Viết tiếp vào chỗ chấm để được câu trả lời đúng:

Từ nhà của mình tới trường, Minh phải đi bộ 3/5 km còn Hoa phải đi bộ 4/7 km. Hỏi ai phải đi bộ xa hơn? Vì sao?

Hướng dẫn giải:

Minh phải đi bộ xa hơn vì:

Giải Cùng em học Toán lớp 4 Tập 2 Tuần 22 trang 15, 16, 17 hay nhất tại VietJack

Vui học (trang 17 Cùng em học Toán 4 Tập 2): Lan và Huy cùng làm báo tường. Trên mặt một tờ báo, Huy dự kiến trình bày bài của mình vào 1/3 tờ báo, Lan dự kiến trình bày bài của mình vào 2/5 tờ báo đó. Hỏi bài của bạn nào chiếm nhiều phần của tờ báo hơn?

Hướng dẫn giải:

Trả lời: Bài của Lan chiếm nhiều phần của tờ báo hơn vì:

Giải Cùng em học Toán lớp 4 Tập 2 Tuần 22 trang 15, 16, 17 hay nhất tại VietJack

Các bài Giải bài tập Cùng em học Toán lớp 4 Tập 2 khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt môn Toán lớp 4:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 3-4-5 tại khoahoc.vietjack.com

KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2010 ĐẠT 9-10 LỚP 4

Phụ huynh đăng ký khóa học lớp 4 cho con sẽ được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Tiếng Anh Lớp 4 - cô Giang Ly

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Toán 4 - Cô Nguyễn Thị Ngọc

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Ôn luyện Toán 4 - cô Nguyễn Thùy Linh

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải Cùng em học Toán lớp 4 được biên soạn bám sát nội dung sách Cùng em học Toán lớp 4 Tập 1 & Tập 2 giúp bạn học tốt môn Toán lớp 4.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.