Giải Cùng em học Toán lớp 4 Tập 2 Tuần 31 trang 47, 48, 49 hay nhất

Giải Cùng em học Toán lớp 4 Tập 2 Tuần 31 trang 47, 48, 49 hay nhất

Bài 1 (trang 47 Cùng em học Toán 4 Tập 2): Chiều rộng của cổng làng là 2m. Em hãy vẽ đoạn thẳng biểu thị chiều rộng đó trên bản đồ có tỉ lệ 1 : 50.

Hướng dẫn giải:

Chiều rộng trên bản đồ là:

200 : 50 = 4 (cm)

Giải Cùng em học Toán lớp 4 Tập 2 Tuần 31 trang 47, 48, 49 hay nhất tại VietJack

Bài 2 (trang 47 Cùng em học Toán 4 Tập 2): Viết mỗi số sau thành tổng (theo mẫu):

Mẫu: 23 597 = 20 000 + 3000 + 500 + 90 + 7

579 108 = ..............................

234 678 = ..............................

300 053 = ..............................

Hướng dẫn giải:

579 108 = 500 000 + 70 000 + 9000 + 100 + 8

234 678 = 200 000 + 30 000 + 4000 + 600 + 70 + 8.

300 053 = 300 000 + 50 + 3.

Bài 3 (trang 47 Cùng em học Toán 4 Tập 2): Viết tiếp vào chỗ chấm (theo mẫu):

Trong số 56 120 945, chữ số 4 ở hàng chục, lớp đơn vị.

Chữ số 6 ở hàng .............................., lớp ..............................

Chữ số 9 ở hàng .............................., lớp ..............................

Chữ số 0 ở hàng .............................., lớp ..............................

Hướng dẫn giải:

Chữ số 6 ở hàng triệu, lớp triệu.

Chữ số 9 ở hàng trăm, lớp đơn vị

Chữ số 0 ở hàng nghìn, lớp nghìn.

Bài 4 (trang 47 Cùng em học Toán 4 Tập 2): Viết số thích hợp vào chỗ chấm để có:

a) Ba số tự nhiên liên tiếp:

27; ..; 29    798; 799; ..    ..; 1000; 1001.

b) Ba số chẵn liên tiếp:

4; 6; ..    1998; ..; 2002    ..; 100; 102.

c) Ba số lẻ liên tiếp:

51; 53; ..    699; ...; 703    ..; 1001; 1003.

Hướng dẫn giải:

a) Ba số tự nhiên liên tiếp:

27; 28; 29.    798; 799; 800    999; 1000; 1001.

b) Ba số chẵn liên tiếp:

4; 6; 8    1998; 2000; 2002.    98; 100; 102.

c) Ba số lẻ liên tiếp:

51; 53; 55    699; 701; 703    999; 1001; 1003.

Bài 5 (trang 48 Cùng em học Toán 4 Tập 2): Điền dấu (<; >) thích hợp vào chỗ chấm:

7009 .. 7080     56 249 .. 70 238

551 042 ..69 398    5 710 070 .. 260 052.

Hướng dẫn giải:

7009 < 7080     56 249 < 70 238

551 042 > 69 398     5 710 070 > 260 052.

Bài 6 (trang 48 Cùng em học Toán 4 Tập 2): a) Viết các số 3450; 3448; 4348; 4350 theo thứ tự từ bé đến lớn:

........................

b) Viết các số 57 890 ; 57 980; 75 980; 75 089 theo thứ tự từ lớn đến bé:

........................

c) Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

Số lớn nhất có một chữ số là: ................

Số bé nhất có bốn chữ số là: ................

Số lẻ bé nhất có sáu chữ số là: ................

Hướng dẫn giải:

a) Viết các số 3450; 3448; 4348; 4350 theo thứ tự từ bé đến lớn:

3448; 3450; 4348; 4350.

b) Viết các số 57 890 ; 57 980; 75 980; 75 089 theo thứ tự từ lớn đến bé:

57 890; 57 980; 75 089; 75 980.

c) Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

Số lớn nhất có một chữ số là: 9

Số bé nhất có bốn chữ số là: 1000

Số lẻ bé nhất có sáu chữ số là: 100001

Bài 7 (trang 48 Cùng em học Toán 4 Tập 2): Trong các số 219; 45 731; 35 305; 5732; 1350; 64 449.

a) Số chia hết cho 2 là: .......................

b) Số chia hết cho 5 là: .......................

c) Số chia hết cho 3 là: .......................

d) Số chia hết cho 9 là: .......................

e) Số chia hết cho cả 2; 5; 9 là: .......................

Hướng dẫn giải:

a) Số chia hết cho 2 là; 5732; 1350.

b) Số chia hết cho 5 là: 35 305; 1350.

c) Số chia hết cho 3 là: 219; 1350; 64 449.

d) Số chia hết cho 9 là: 1350; 64 449.

e) Số chia hết cho cả 2; 5; 9 là: 1350.

Bài 8 (trang 48 Cùng em học Toán 4 Tập 2): a) Đặt tính rồi tính:

7374 + 2324     75095 – 4876

b) Tìm x:

x + 327 = 4109     x – 3428 = 853.

Hướng dẫn giải:

a) 7374 + 2324     75095 – 4876

Giải Cùng em học Toán lớp 4 Tập 2 Tuần 31 trang 47, 48, 49 hay nhất tại VietJack

b) x + 327 = 4109     x – 3428 = 853

x = 4109 – 327     x = 853 + 3428

x = 3782     x = 4281.

Vui học (trang 49 Cùng em học Toán 4 Tập 2): Chú Huy bán hàng ngoài chợ. Buổi sáng chú thu được 1250 000 đồng, buổi chiều chú thu được nhiều hơn buổi sáng 350 000 đồng. Hỏi cả ngày hôm đó chú thu được bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải:

Số tiền buổi chiều chú Huy thu được là:

    1 250 000 + 350 000 = 1 600 000 (đồng)

Số tiền cả ngày chú Huy thu được là:

    1 250 000 + 1 600 000 = 2 850 000 (đồng)

       Đáp số: 2 850 000 đồng.

Các bài Giải bài tập Cùng em học Toán lớp 4 Tập 2 khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt môn Toán lớp 4:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 3-4-5 tại khoahoc.vietjack.com

KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2010 ĐẠT 9-10 LỚP 4

Phụ huynh đăng ký khóa học lớp 4 cho con sẽ được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Tiếng Anh Lớp 4 - cô Giang Ly

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Toán 4 - Cô Nguyễn Thị Ngọc

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Ôn luyện Toán 4 - cô Nguyễn Thùy Linh

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải Cùng em học Toán lớp 4 được biên soạn bám sát nội dung sách Cùng em học Toán lớp 4 Tập 1 & Tập 2 giúp bạn học tốt môn Toán lớp 4.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.