Bài 16.1, 16.2, 16.3, 16.4, 16.5, 16.6, 16.7, 16.8, 16.9 trang 37 SBT Hóa học 10Bài 16: Luyện tập: Liên kết hóa học

Bài 16.1 trang 37 Sách bài tập Hóa học 10: Số oxi hoá của nitơ trong NO2-, NO3-, NH3 lần lượt là

A. -3, +3, +5     B. +3, -3, -5

C. +3, +5, -3.     D. +4, +6, +3.

Lời giải:

Quảng cáo

Đáp án C

Bài 16.2 trang 37 Sách bài tập Hóa học 10: Số oxi hoá của lưu huỳnh (S) trong H2S, SO2, SO32-, SO42- lần lượt là

A. 0, +4, +3, +8.     B. -2, +4, +6, +8.

C. -2, +4, +4, +6.     D. +2, +4, +8, +10

Lời giải:

Đáp án C

Bài 16.3 trang 38 Sách bài tập Hóa học 10: Cho các chất và ion : Mn, MnO, MnCl4, MnO4- Số oxi hoá của Mn trong các chất và ion trên lần lượt là

A. +2 , -2, -4, +8.     B. 0, +2, +4, +7.

C. 0, -2, -4, -7.     D. 0, +2, -4, -7

Lời giải:

Đáp án B

Bài 16.4 trang 38 Sách bài tập Hóa học 10: Ion nào sau đây có 32 electron ?

A. SO42-    B. CO32-

C. NH4+    D. NO3-

Lời giải:

Đáp án B

Bài 16.5 trang 38 Sách bài tập Hóa học 10: Ion nào có tổng số proton bằng 48 ?

A. NH4+    B. SO32-

C. SO42-    D. K+

Lời giải:

Đáp án C

Bài 16.6 trang 38 Sách bài tập Hóa học 10: Trong dãy oxit : Na2O, MgO, Al2O3, SiO2, P2O5, SO3, Cl2O7. Những oxit có liên kết ion là

A. Na2O, SiO2, P2O5    B. Na2O, MgO, Al2O3

C. MgO, Al2O3, P2O5    D. SO3, Cl2O3, Na2O

Lời giải:

Đáp án B

Bài 16.7 trang 38 Sách bài tập Hóa học 10: Nguyên tử của nguyên tố X có cấu hình electron lớp ngoài cùng là ns2np4. Trong hợp chất khí của nguyên tố X với hiđro, X chiếm 94,12% khối lượng. Phần trăm khối lượng của X trong oxit cao nhất là

A. 50%.    B. 27%.     C. 60%.     D. 40%.

Lời giải:

Đáp án D

Bài 16.8 trang 38 Sách bài tập Hóa học 10: Hợp chất khí với hiđro của nguyên tố R có công thức tổng quát là RH4, oxit cao nhất của nguyên tố này chứa 53,3% oxi về khối lượng. Nguyên tố R là

A. cacbon.    B. chì.    C. thiếc.    D. silic

Lời giải:

Đáp án D

Bài 16.9 trang 38 Sách bài tập Hóa học 10: Số oxi hoá của clo (Cl) trong hợp chất HClO3

A. +1.    B.-2.     C. +6.    D.+5.

Lời giải:

Đáp án D

Quảng cáo

Các bài giải sách bài tập Hóa học 10 (SBT Hóa học 10) khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 10 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 199K cho teen 2k5 tại khoahoc.vietjack.com

Toán lớp 10 - Thầy Phạm Như Toàn

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Vật Lý 10 - Thầy Quách Duy Trường

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Tiếng Anh lớp 10 - Thầy Quang Hưng

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Hóa Học lớp 10 - Cô Nguyễn Thị Thu

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Hóa học lớp 10 - cô Trần Thanh Thủy

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k5: fb.com/groups/hoctap2k5/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


bai-16-luyen-tap-lien-ket-hoa-hoc.jsp


2005 - Toán Lý Hóa