Bài 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 trang 19 SBT Hóa học 10Bài 8: Sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố hóa học

Bài 8.1 trang 19 Sách bài tập Hóa học 10: Nguyên tố X có số thứ tự Z = 8.

a) Nguyên tử của nguyên tố X có cấu hình electron là

A. 1s22s22p3    B. 1s22s12p5

C. 1s12s22p5    D. 1s22s22p4

b) Nguyên tố X thuộc chu kì

A. 1.     B. 2.

C. 3     D. 4.

c) Nguyên tố X thuộc nhóm

A. IA.     B. IIA.

C. VIA.     D. IVA.

Lời giải:

Quảng cáo

a) Đáp án D

b) Đáp án B

c) Đáp án C

Bài 8.2 trang 19 Sách bài tập Hóa học 10: Nguyên tố X thuộc chu kì 3, nhóm IIA. Nguyên tử của nguyên tố X có cấu hình electrọn là

A. 1s22s22p63s1    B. 1s22s22p6

C. 1s22s22p53p4    D. 1s22s22p63s2

Lời giải:

Đáp án D

Bài 8.3 trang 19 Sách bài tập Hóa học 10: Nguyên tử của nguyên tố X có cấu hình electron : 1s22s22p63s23p3

Hãy chọn câu phát biểu đúng :

a) Số electron lớp ngoài cùng của X là

A. 3.     B. 2.

C. 6.     D. 5.

b) X thuộc chu kì

A. 1.     B. 2.

C.3.     D. 4.

c) X thuộc nhóm

A. IA.     B. VA.

C. IIIA.    D. IVA.

Lời giải:

a) Đáp án D

b) Đáp án C

c) Đáp án B

Bài 8.4 trang 20 Sách bài tập Hóa học 10: Các kim loại X, Y, Z có cấu hình electron nguyên tử lần lượt là: 1s22s22p63s1 , 1s22s22p63s2 , 1s22s22p63p1 Dãy gồm các kim loại xếp theo thứ tự tăng dần tính khử là

A. X, Y, Z.    B. Z, X, Y.

C. Z, Y, X.     D. Y, Z, X.

Lời giải:

Đáp án C

Quảng cáo

Các bài giải sách bài tập Hóa học 10 (SBT Hóa học 10) khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 10 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 199K cho teen 2k5 tại khoahoc.vietjack.com

Toán lớp 10 - Thầy Phạm Như Toàn

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Vật Lý 10 - Thầy Quách Duy Trường

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Tiếng Anh lớp 10 - Thầy Quang Hưng

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Hóa Học lớp 10 - Cô Nguyễn Thị Thu

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Hóa học lớp 10 - cô Trần Thanh Thủy

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k5: fb.com/groups/hoctap2k5/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


bai-8-su-bien-doi-tuan-hoan-cau-hinh-electron-nguyen-tu-cua-cac-nguyen-to-hoa-hoc.jsp


2005 - Toán Lý Hóa