Bài 26.8 trang 61 SBT Hóa học 10Bài 26: Luyện tập : Nhóm halogen

Bài 26.8 trang 61 Sách bài tập Hóa học 10: Có 4 lọ không có nhãn đựng riêng biệt các muối : KF, KCl, KBr, KI.

Hãy cho biết :

a) Cách phân biệt muối đựng trong mỗi lọ bằng phương pháp hoá học.

b)Từ những muối đã cho điều chế các halogen tương ứng và các hiđro halogenua tương ứng.

Lời giải:

Quảng cáo

a) Lấy một ít muối trong mỗi lọ đem hoà tan vào nước được các dung dịch riêng biệt.

Dung dịch nào tác dụng được với Br2 hoặc nước brom tạo ra tinh thể có màu đen tím, đó là dung dịch KI.

Br2 + 2KI → 2KBr + I2

Những dung dịch còn lại, dung dịch nào tác dụng được với Cl2 tạo ra dung dịch có màu vàng nâu (màu của Br2 tan trong nước), đó là dung dịch KBr.

Cl2 + 2KBr → 2KCl + Br2

Hai dung dịch còn lại là KF và KCl : cho tác dụng với dung dịch AgNO3, dung dịch nào tạo kết tủa trắng, đó là dung dịch KCl.

KCl + AgNO3 → AgCl + KNO3

Dung dịch còn lại là KF.

b) Điều chế halogen tương ứng từ muối đã cho :

Điều chế F2 : Điện phân mưối KF tan trong chất lỏng HF khan thu được F2 ở anôt.

Điều chế Cl2 : Điện phân dung dịch KCl trong nước, có màng ngăn.

Điều chế Br2: Cho H2SO4 đặc tác dụng với hỗn hợp rắn là KBr và MnO2 đun nóng. Các phản ứng xảy ra như sau :

2KBr + H2SO4 → K2SO4 + 2HBr (1)

MnO2 + 4HBr → MnBr2 + Br2 + 2H2O (2)

MnBr2 + H2SO4 → MnSO4 + 2HBr (3)

Phản ứng tổng của (1), (2), (3) là :

2KBr + MnO2 + 2H2SO4 → K2SO4 + MnSO4 + Br2 + 2H2O (4)

Điều chế I2 tương tự điểu chế Br2 và có phản ứng tổng là :

2KI + MnO2 + 2H2SO4 → K2SO4 + MnSO4 + I2 + 2H2O (4)

- Điều chế các hiđro halogenua từ các muối tương ứng :

Điều chế HF: KF + H2SO4 → KHSO4 + HF

Điều chế HCl: KCl + H2SO4 → KHSO4 + HCl

Điều chế HBr : Điện phân dung dịch KBr có màng ngăn (hoặc cho Cl2 tác dụng với dung dịch KBr, hoặc cho muối KBr tác dụng với hỗn hợp MnO2 và H2SO4 đặc ) được Br2 sau đó cho Br2 ác dụng với H2 ở nhiệt độ cao được HBr.

H2 + Br2 → 2HBr

Điều chế HI : Tương tự như điều chế HBr ở trên hoặc từ I2 ta điều chế HI bằng cách dùng khí H2S và khử I2

I2 + H2S → 2Hi + S

Quảng cáo

Các bài giải sách bài tập Hóa học 10 (SBT Hóa học 10) khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 10 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 199K cho teen 2k5 tại khoahoc.vietjack.com

Toán lớp 10 - Thầy Phạm Như Toàn

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Vật Lý 10 - Thầy Quách Duy Trường

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Tiếng Anh lớp 10 - Thầy Quang Hưng

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Hóa Học lớp 10 - Cô Nguyễn Thị Thu

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Hóa học lớp 10 - cô Trần Thanh Thủy

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k5: fb.com/groups/hoctap2k5/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


bai-26-luyen-tap-nhom-halogen.jsp


2005 - Toán Lý Hóa