Bài tập trắc nghiệm trang 40, 41, 42, 43, 44, 45 SBT Sinh học 8

Bài tập trắc nghiệm trang 40, 41, 42, 43, 44, 45 SBT Sinh học 8

Bài 1 trang 40 SBT Sinh học 8: Trong quá trình hô hấp, sự trao đổi khí giữa cơ thể với môi trường ngoài diễn ra ở

A. Khí quản.     B. Phổi.

C. Khoang mũi.     D. Cả A và B.

Quảng cáo

Đáp án B

Bài 2 trang 40 SBT Sinh học 8: Tốc độ vận chuyển máu ở các mao mạch phổi diễn ra chậm

A. Thuận lợi cho quá trình trao đổi khí.

B. Tăng khả năng hấp thụ các chất.

C. Giúp tăng hiệu quả hô hấp.

D. Cả A và B.

Đáp án A

Bài 3 trang 41 SBT Sinh học 8: Hiệu quả hô hấp sẽ tăng khi

A. Thở sâu.     B. Chở bình thường.

C. Tăng nhịp thở.     D. Cả A và B.

Đáp án A

Bài 4 trang 41 SBT Sinh học 8: Cách hô hấp đúng là

A. Thở bằng mũi.     B. Thở bằng miệng.

C. Hít vào ngắn hơn thở ra.     D. Cả A và B.

Đáp án A

Bài 5 trang 41 SBT Sinh học 8: Sự trao đổi khí ử tế bào diễn ra theo cơ chế

A. Thẩm thấu.

B. Từ nơi có nồng độ thấp đến nơi có nồng độ cao.

C. Khuếch tán từ nơi có nồng độ khí cao đến nơi có nồng độ khí thấp.

D. Cả A và C.

Đáp án C

Bài 6 trang 41 SBT Sinh học 8: Hệ hô hấp gồm

A. Đường dẫn khí.     B. Khoang mũi.     C. Hai lá phổi.     D. Cả A, B và C

Đáp án D

Bài 7 trang 41 SBT Sinh học 8: Khí cặn là gì ?

A. Là khí thường được đổi mới.

B. Là khí bẩn đọng lại ở đường dẫn khí.

C. Là khí còn lại trong phổi.

D. Cả A và B.

Đáp án C

Bài 8 trang 41 SBT Sinh học 8: Không khí trong phổi cần thường xuyên đổi mới vì

A. Tế bào cần nhiều không khí.

B. Cần có O2 cung cấp cho mọi hoạt động thường xuyên diễn ra trong cơ thể.

C. Cần có CO2 cung cấp cho tế bào.

D. Cả A, B và c đều sai.

Đáp án B

Bài 9 trang 41 SBT Sinh học 8: Chức năng của đường dẫn khí là

A. Dẫn không khí ra và vào phổi.

B. Làm sạch và làm ấm không khí.

C. Bảo vệ phổi khỏi các tác nhân có hại.

D. Cả A, B và C.

Đáp án D

Bài 10 trang 42 SBT Sinh học 8: Phần ngoài khoang mũi có nhiều lông có tác dụng

A. Dẫn không khí ra và vào phổi.

B. Làm sạch và làm ấm không khí.

C. Bảo vệ phổi khỏi các tác nhân có hại.

D. Cả B và C.

Đáp án D

Bài 11 trang 42 SBT Sinh học 8: Phản xạ ho có tác dụng

A. Dẫn không khí ra và vào phổi.

B. Làm sạch và làm ấm không khí.

C. Tống các chất bẩn hoặc các dị vật.

D. Ngăn cản bụi.

Đáp án C

Bài 12 trang 42 SBT Sinh học 8: Hoạt động hô hấp có vai trò

A. Cung cấp O2 cho tế bào để phân giải các chất hữu cơ tạo năng lượng.

B. Thải loại khí CO2 ra khỏi cơ thể.

C. Bảo vệ phổi khỏi các tác nhân có hại.

D. Cả A và B.

Đáp án D

Bài 13 trang 42 SBT Sinh học 8: Chức năng của phổi là

A. Dẫn không khí ra và vào phổi.

B. Làm sạch và làm ấm không khí.

C. Trao đổi khí giữa môi trường ngoài với máu trong mao mạch phổi.

D. Ngăn cản bụi.

Đáp án C

Bài 14 trang 42 SBT Sinh học 8: Các giai đoạn trong hô hấp có vai trò chung là

A. Tăng nồng độ O2 và giảm nồng độ CO2 trong máu.

B. Cung cấp O2 cho tế bào của cơ thể và nhận CO2 do tế bào thải ra, đưa ra khỏi cơ thể.

C. Giúp không khí trong phổi thường xuyên đổi mới.

D. Cả A và B.

Đáp án C

Bài 15 trang 43 SBT Sinh học 8: Không khí trong phổi thường xuyên được đổi mới có tác dụng

A. Giúp cho hoạt động hít vào được dễ dàng.

B. Giúp cho hoạt động thở ra được dễ dàng.

C. Cung cấp đủ O2 tạo năng lượng cho mọi hoạt động sống của cơ thể.

D. Cả A và C.

Đáp án C

Bài 16 trang 43 SBT Sinh học 8: Hít vào và thở ra được thực hiện nhờ

A. Hoạt động của các cơ hô hấp làm thay đổi thể tích lồng ngực.

B. Hoạt động co bóp của tim.

C. Hoạt động của lồng ngực.

D. Hoạt động của các cơ liên sườn.

Đáp án A

Bài 17 trang 43 SBT Sinh học 8: Luyện tập thở sâu có tác dụng

A. Tăng số nhịp hô hấp.

B. Tăng số cử động hô hấp.

C. Tăng lượng khí lấy vào, tăng hiệu quả hô hấp.

D. Tăng sự hoạt động của cơ hô hấp.

Đáp án C

Bài 18 trang 43 SBT Sinh học 8: Chọn từ, cụm từ cho sẵn và điền vào chỗ trống trong các câu sau cho phù hợp:

Hô hấp là quá trình không ngừng ...(1)... cho các tế bào của cơ thể và ...(2)... do tế bào thải ra khỏi cơ thể. Quá trình hô hấp gồm ...(3)..., trao đổi khí ở phổi và ...(4)...

A. sự thử     B. trao đổi khí ở tế bào

C. cung cấp O2     D. loại CO2

Đáp án

1. C2. D3. A4. B

Ghép nội dung cột 1 với cột 2 cho phù hợp và điển kết quả vào cột 3

Bài 19 trang 43 SBT Sinh học 8:

Cột 1Cột 2Cột 3

1. Khoang mũi

2. Thanh quản

3. Khí quản

4. Phổi

A. Ngăn bụi và diệt khuẩn.

B. Nhận không khí từ khoang mũi.

C. Chống bụi, làm ấm và ẩm không khí.

D. Làm tăng bề mặt trao đổi khí.

1...

2...

3...

4...

Đáp án

1. C2. B3. A4. D

Bài 20 trang 44 SBT Sinh học 8:

Cột 1Cột 2Cột 3

1. Thở

2. Trao đổi khí ở phổi

3. Trao đổi khí ở tế bào

A. Cung cấp O2 cho tế bào và nhận CO2 do tế bào thải ra.

B. Giúp không khí trong phổi thường xuyên đổi mới.

C. Tăng nồng độ O2 và giảm nồng độ CO2 trong máu.

1...

2...

3...

Đáp án

1. B2. C3. A

Bài 21 trang 44 SBT Sinh học 8:

Cột 1Cột 2Cột 3

1. Khí nitơ ôxit

2. Khí cacbon ôxit

3. Các vi sinh vật gây bệnh

4. Chất nicôtin

A. Chiếm chỗ của O2 trong máu,làmgiảm hiệu quả hô hấp.

B. Có thể gây sưng hoặc viêm các lớp niêm mạc, cản trở quá trình trao đổi khí.

C. Làm tê liệt các lớp lông rung, giảm hiệu quả lọc không khí.

D. Làm tổn thương hệ hô hấp, gây các bệnh viêm đường dẫn khí.

1...

2...

3...

4...

Đáp án

1. B2. A3. D4. C

Câu nào đúng ghi Đ và càu nào sai ghi S vào ô trống :

Bài 22 trang 44 SBT Sinh học 8:

CâuĐúngSai
1. Hít vào và thở ra nhịp nhàng giúp cho phổi được thông khí.
2. Hít vào chỉ nhờ hoạt động của lồng ngực.
3. Chỉ có trao đổi khí ở phổi mới diễn ra theo cơ chế khuếch tán.
4. Cử động hô hấp gồm 1 lần hít vào và 1 lần thở ra.

Đáp án

1. Đ2. S3. S4. Đ

Bài 23 trang 45 SBT Sinh học 8:

CâuĐúngSai
1. Hai lá phổi được cấu tạo từ các túi nhỏ gọi là phế nang, bao quanh phổi có rất nhiều mao mạch.
2. Đường dẫn khí ở các động vật hoàn toàn giống nhau.
3. Sự trao đổi khí ở phổi còn được gọi là sự trao đổi khí ngoài.
4. Các chất độc hại trong thuốc lá có thể làm tê liệt các lớp lông rung ở phế quản, làm giảm hiệu quả lọc không khí.

Đáp án

1. Đ2. S3. Đ4. Đ

Bài 24 trang 45 SBT Sinh học 8: Điền dấu X vào ô phù họp trong bảng sau .

Cấu tạoKhoang mũiThanh quảnKhí quảnPhổi
Thành khoang phủ lớp biểu bì có lông
Gồm nhiều mảnh sụn khớp với nhau
Gồm nhiều mảnh sụn khuyết xếp chồng lên nhau
Gồm 2 lá, trong có chứa nhiều phế nang
Hai thành bên có dây thanh âm
Phế nang là một túi mỏng
Dưới lớp biểu bì có mạng lưới mao mạch sưởi ấm không khí khi hít vàox

Đáp án

Cấu tạoKhoang mũiThanh quảnKhí quảnPhổi
Thành khoang phủ lớp biểu bì có lôngx
Gồm nhiều mảnh sụn khớp với nhaux
Gồm nhiều mảnh sụn khuyết xếp chồng lên nhaux
Gồm 2 lá, trong có chứa nhiều phế nangx
Hai thành bên có dây thanh âmx
Phế nang là một túi mỏngx
Dưới lớp biểu bì có mạng lưới mao mạch sưởi ấm không khí khi hít vàox
Quảng cáo

Các bài giải bài tập sách bài tập Sinh học 8 (SBT Sinh học 8) khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Sinh học 8 hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 8 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 8 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Học tốt toán 8 - Thầy Phan Toàn

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Tiếng Anh lớp 8 - Cô Hoài Thu

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Học tốt Văn 8 - Cô Mỹ Linh

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k7: fb.com/groups/hoctap2k7/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập sách bài tập Sinh học lớp 8 | Giải SBT Sinh học 8 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung SBT Sinh học 8.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

chuong-4-ho-hap.jsp