Bài tập trắc nghiệm trang 51, 52, 53, 54, 55 SBT Sinh học 8

Bài tập trắc nghiệm trang 51, 52, 53, 54, 55 SBT Sinh học 8

Bài 1 trang 51 SBT Sinh học 8: Tiêu hoá thức ăn gồm những quá trình biến đổi nào ?

A. Biến đổi hoá học.     B. Biến đổi lí học.

C. Hấp thụ các chất.     D. Cả A và B.

Quảng cáo

Đáp án D

Bài 2 trang 51 SBT Sinh học 8: Các chất hữu cơ trong thức ăn được phân cắt thành những phân tử nhỏ hơn nhờ

A. Enzim trong tế bào biến đổi.     B. Răng nghiền nát thức ăn.

C. Dạ dày co bóp.     D. Hoạt động tiêu hoá thức ăn.

Đáp án D

Bài 3 trang 51 SBT Sinh học 8: Quá trình tiêu hoá thức ăn được thực hiện nhờ

A. Ống tiêu hoá.     B. Hệ cơ.

C. Tuyến tiêu hoá.     D. Cả A và C.

Đáp án D

Bài 4 trang 51 SBT Sinh học 8: Chức năng nào sau đây không phải là của hệ tiêu hoá ?

A. Thuỷ phân thức ăn.

B. Hấp thụ chất dinh dưỡng.

C. Tổng hợp các hợp chất hữu cơ.

D. Thải bỏ các chất thừa không thể hấp thụ.

Đáp án C

Bài 5 trang 51 SBT Sinh học 8: Ở dạ dày, sự biến đổi lí học có sự tham gia của

A. Sự tiết dịch vị.     B. Enzim pepsin.

C. Sự co bóp của dạ dày.     D. Cả A và C.

Đáp án D

Bài 6 trang 51 SBT Sinh học 8: Ở dạ dày, sự biến đổi hoá học có sự tham gia của

A. Sự tiết dịch vị.     B. Enzim pepsin.

C. Dạ dày.     D. Cả A và B.

Đáp án B

Bài 7 trang 52 SBT Sinh học 8: Ở dạ dày, sự biến đổi lí học có tác dụng:

A. Hoà loãng thức ăn.

B. Phân cắt prôtêin thành các chất đơn giản.

C. Nghiền, bóp, nhào trộn thức ăn.

D. Cả A và C.

Đáp án D

Bài 8 trang 52 SBT Sinh học 8: Ở dạ dày, sự biến đổi hoá học có tác dụng

A. Hoà loãng thức ăn.

B. Phân cắt prôtêin chuỗi dài thành các chuỗi ngắn.

C. Đảo trộn thức ăn.

D. Cả A và C.

Đáp án B

Bài 9 trang 52 SBT Sinh học 8: Ở khoang miệng, biến đổi lí học và hoá học gồm các hoạt động

A. Nhai, nghiền, biến đổi tinh bột.

B. Co bóp của dạ dày, biến đổi prôtêin.

C. Tiếp tục biến đổi tinh bột, prôtêin, lipit, axit nuclêic.

D. Nhũ tương hoá lipit nhờ dịch mật do gan tiết ra.

Đáp án A

Bài 10 trang 52 SBT Sinh học 8: Ở dạ dày, biến đổi lí học và hoá học gồm các hoạt động

A. Nhai, nghiền, biến đổi tinh bột.

B. Co bóp của dạ dày, biến đổi prôtêin.

C. Tiếp tục biến đổi tinh bột, prôtêin, lipit, axit nuclêic.

D. Nhũ tương hoá lipit nhờ dịch mật do gan tiết ra.

Đáp án B

Bài 11 trang 52 SBT Sinh học 8: Ở ruột non, biến đổi lí học và hoá học gồm các hoạt động

A. Co bóp của dạ dày, biến đổi prôtêin.

B. Tiếp tục biến đổi tinh bột, prôtêin, lipit, axit nuclêic.

C. Nhũ tương hoá lipit nhờ dịch mật do gan tiết ra.

D. Cả B và C.

Đáp án D

Bài 12 trang 52 SBT Sinh học 8: Các tác nhân có hại cho hệ tiêu hoá là

A. Các vi sinh vật và kí sinh trùng gây bệnh.

B. Các chất độc hại trong thức ăn, đồ uống.

C. Ăn uống không đúng cách, thiếu vệ sinh.

D. Cả A, B và C.

Đáp án D

Bài 13 trang 53 SBT Sinh học 8: Các biện pháp bảo vệ hệ tiêu hoá và giúp tiêu hoá có hiệu quả là

A. Ăn uống hợp vệ sinh, khẩu phần hợp lí.

B. Ăn uống đúng cách, vệ sinh răng miệng sau khi ăn.

C. Chế độ hợp lí.

D. Cả A và B.

Đáp án D

Bài 14 trang 53 SBT Sinh học 8: Mục tiêu của việc bảo vệ hộ tiêu hoá là

A. Có một hệ tiêu hoá khoẻ mạnh, hoạt động tiêu hoá có hiệu quả.

B. Ăn uống hợp vệ sinh, khẩu phần hợp lí.

C. Ăn uống đúng cách, vệ sinh răng miệng sau khi ăn.

D. Chế độ hợp lí.

Đáp án A

Bài 15 trang 53 SBT Sinh học 8: Dạ dày có cấu tạo

A. Gồm 3 lớp niêm mạc.     B. Gồm 3 lớp cơ.

C. Gồm 2 lớp niêm mạc.     D. Gồm 1 lớp niêm mạc.

Đáp án B

Bài 16 trang 53 SBT Sinh học 8: Lớp niêm mạc dạ dày có đặc điểm

A. Gồm 3 lớp cơ.     B. Gồm 4 lớp cơ bản.

C. Gồm nhiều tuyến tiết dịch vị.     D. Gồm 1 lớp niêm mạc.

Đáp án C

Bài 17 trang 53 SBT Sinh học 8: Quá trình tiêu hoá nhờ hoạt động của các cơ quan trong ...(1)... và các tuyến tiêu hoá. Quá trình tiêu hoá bao gồm các hoạt động : ...(2)..., đẩy thức ăn vào ống tiêu hoá, tiêu hoá thức ăn, ...(3)..., thải phân.

A. hấp thụ các chất dinh dưỡng

B. ống tiêu hoá

C. ăn uống

Đáp án

1. B2. C3. A

Bài 18 trang 53 SBT Sinh học 8: Ăn uống không đúng cách sẽ làm cho ...(1)... kém hiệu quả, các cơ quan tiêu hoá ...(2)... Giun sán có thể ...(3)...

A. viêm loét     B. gây tắc ruột

C. hoạt động tiêu hoá     D. các tuyến tiêu hoá

Đáp án

1. C2. A3. B

Bài 19 trang 54 SBT Sinh học 8: Khẩu phần ăn không hợp lí làm cho ...(1)... có thể bị xơ cứng, ...(2)... bị rối loạn nên hiệu quả kém.

A. bị viêm loét     B. gây tắc ruột

C. hoạt động tiêu hoá     D. các cơ quan tiêu hoá

Đáp án

1. D2. C

Bài 20 trang 54 SBT Sinh học 8: Tinh bột có thể phân giải thành ...(1)... và tạo sản phẩm cuối cùng là ...(2)... Prôtêin có thể được phân giải thành ...(3)... và tạo sản phẩm cuối cùng là ...(4)...

A. đường đơn     B. đường đôi

C. gluxit     D. chuỗi peptit

E. axit amin

Đáp án

1. B2. A3. D4. E

Bài 21 trang 54 SBT Sinh học 8: Ghép nội dung ở cột 1 với cột 2 cho phù hợp và điền kết quả vào cột 3.

Cột 1Cột 2 Cột 3

1. Biến đổi hóa học trong khoang miệng.

2. Biến đổi hóa học ở dạ dày.

3. Biến đổi hóa học ở ruột non

A. Biến đổi tinh bột → đường đơn;

prôtêin → axit amin;

lipit → axit béo+ glixêrin ;

nuclêic → nuclêôtit và các thành phần cấu tạo của nuclêôtit.

B. Biến đổi một phần tinh bột (chín) trong thức ăn thành đường mantôzơ.

C. Phân cắt prôtêin chuỗi dài thành các chuỗi ngắn gồm 3-10 axit amin.

1...

2...

3...

Đáp án

1. B2. C3. A

Bài 22 trang 54 SBT Sinh học 8: Câu nào đúng ghi Đ và cáu nào sai ghi S vào ô trống :

Câu Đúng Sai
1. Hoạt động tiêu hoá thực chất là biến đổi thức ăn thành các chất dinh dưỡng mà cơ thể hấp thụ được.
2. Quá trình tiêu hoá chỉ được thực hiện nhờ các tuyến tiêu hoá.
3. Tinh bột được biến đổi thành glucôzơ là nhờ hoạt động của răng.
4. Thức ăn được đẩy xuống thực quản nhờ hoạt động chủ yếu của lưỡi.
5. Tiêu hoá là quá trình biến đổi thức ăn nhờ biến đổi cơ học và hoá học. Trong đó, biến đổi hoá-học là quan trọng.

Đáp án

1. Đ2. S3. S4. Đ5. Đ

Bài 23 trang 55 SBT Sinh học 8:

Khoang miệngDạ dàyRuột non
Thức ăn bị cắt, nghiền nhỏ, nhào trộn dịch vị.
Thức ăn bị cắt nhỏ và tẩm nước bọt.
Nơi thức ăn được tiêu hoá về mặt hoá học quan trọng nhất.

Đáp án

Khoang miệngDạ dàyRuột non
Thức ăn bị cắt, nghiền nhỏ, nhào trộn dịch vị.X
Thức ăn bị cắt nhỏ và tẩm nước bọt.X
Nơi thức ăn được tiêu hoá về mặt hoá học quan trọng nhất.X

Bài 24 trang 55 SBT Sinh học 8:

Các chấtCác chất trong thức ănCác chất hấp thụ được
Prôtêin
Axit béox
Glixêrin
Gluxit
Lipit
Đường đơn
Axit amin
Muối khoáng
Nước và vitamin

Đáp án

Các chấtCác chất trong thức ănCác chất hấp thụ được
Prôtêinx
Axit béox
Glixêrinx
Gluxitx
Lipitx
Đường đơnx
Axit aminx
Muối khoángxx
Nước và vitaminxx
Quảng cáo

Các bài giải bài tập sách bài tập Sinh học 8 (SBT Sinh học 8) khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Sinh học 8 hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 8 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 8 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Học tốt toán 8 - Thầy Phan Toàn

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Tiếng Anh lớp 8 - Cô Hoài Thu

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Học tốt Văn 8 - Cô Mỹ Linh

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k7: fb.com/groups/hoctap2k7/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập sách bài tập Sinh học lớp 8 | Giải SBT Sinh học 8 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung SBT Sinh học 8.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

chuong-5-tieu-hoa.jsp