SBT Tiếng Anh 10 trang 43 Test yourself 2 Speaking - Global success (Kết nối tri thức)

Với giải sách bài tập Tiếng Anh lớp 10 trang 43 Test yourself 2 Speaking sách Kết nối tri thức hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập về nhà trong SBT Tiếng Anh 10 Global success.

SBT Tiếng Anh 10 trang 43 Test yourself 2 Speaking - Global success (Kết nối tri thức)

(trang 43 SBT Tiếng Anh 10 Global success):

Complete the following conversations by circling the best answers. (Hoàn thành các cuộc trò chuyện sau đây bằng cách khoanh tròn các câu trả lời hay nhất.)

40. (After the trip)

A: How are you, Nam? - B: A little … tired, but the trip was great!

A. bit

B. fairly

C. rather

D. quite

41. (At a restaurant)

A: Here is the menu, Madam.

B: Hmm…… Everything looks nice. Can you … something special?

A. make

B. show

C. recommend

D. explain

42. (At a shop)

A: … ? - B: I'm looking for a new shirt.

A. How do 1 help you

B. How am I helping you

C. How can I help you

D. How should I help you

43. (At a shop)

A: Can I try that shirt on? - B: … Here you are.

A. Certain

B. Sure

C. Maybe

D. Possibly

Đáp án:

Quảng cáo

40. A

41. C

42. C

43. B

Hướng dẫn dịch:

40. (Sau chuyến đi)

A: Bạn khỏe không Nam? - B: Hơi mệt một chút, nhưng chuyến đi rất tuyệt!

41. (Tại nhà hàng)

A: Đây là menu, thưa bà.

B: Hmm …… Mọi thứ có vẻ tốt đẹp. Bạn có thể giới thiệu một cái gì đó đặc biệt?

42. (Tại một cửa hàng)

A: Tôi có thể giúp gì cho bạn? - B: Tôi đang tìm một chiếc áo mới.

43. (Tại một cửa hàng)

A: Tôi có thể mặc thử chiếc áo đó không? - B: Chắc chắn rồi. Của bạn đây.

Quảng cáo

Xem thêm các bài giải sách bài tập Tiếng Anh lớp 10 Global success sách Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 10 sách mới:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 10 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 10, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k6: fb.com/groups/hoctap2k6/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 10 sách mới các môn học