SBT Tiếng Anh 10 trang 44 Test yourself 2 Writing - Global success (Kết nối tri thức)

Với giải sách bài tập Tiếng Anh lớp 10 trang 44 Test yourself 2 Writing sách Kết nối tri thức hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập về nhà trong SBT Tiếng Anh 10 Global success.

SBT Tiếng Anh 10 trang 44 Test yourself 2 Writing - Global success (Kết nối tri thức)

(trang 44 SBT Tiếng Anh 10 Global success):

Choose the sentence which has the closest meaning to the original one. (Chọn câu có nghĩa gần nghĩa nhất với câu gốc.)

44. I bought this computer when I was 15.

A. I used this computer when I was 15.

B. I have used this computer for 15 years.

C. I have bought this computer since I was 15.

D. I have had this computer since I was 15.

45. It is convenient to learn with smart devices.

A. Learn with smart devices is convenient.

B. Learning with smart devices is convenient.

C. Smart devices are convenient to learn.

D. Smart devices can be learned conveniently.

46. Everyone was disappointed with the results.

A. The results were disappointed to everyone.

B. Everyone was disappointing with the results.

C. The results were disappointing to everyone.

D. Everyone and the results were both disappointing.

47. E-readers help us read texts taken from the Internet easily.

A. E-readers allow us read texts taken from the Internet easily.

B. E-readers allow us to read texts taken from the Internet easily.

C. E-readers allow us reading texts taken from the Internet easily.

D. E-readers allow us can read texts taken from the internet easily.

48. The accident happened on my way to London.

A. I travelled to London when the accident happened.

B. I travelled to London when the accident was happening.

C. I was travelling to London when the accident happened.

D. I was travelling to London when the accident was happening.

49. Computers can help store information.

A. Computers are useful for storing information.

B. Computers are useful for stores information.

C. Computers are useful storing information.

D. Computers are useful for store information

50. Old clothes are not totally useless.

A. It is useless to buy old clothes.

B. You cannot use old clothes at all.

C. Old clothes are totally useful.

D. Old clothes can be useful.

Đáp án:

Quảng cáo

44. D

45. B

46. C

47. B

48. C

49. A

50. D

Hướng dẫn dịch:

44. Tôi mua máy tính này khi tôi 15 tuổi.

45. Thật tiện lợi khi học với các thiết bị thông minh.

46. Mọi người đều thất vọng với kết quả.

47. Máy đọc sách điện tử giúp chúng ta đọc các văn bản lấy từ Internet một cách dễ dàng.

48. Tai nạn xảy ra trên đường đến London của tôi.

49. Máy tính có thể giúp lưu trữ thông tin.

50. Quần áo cũ không hoàn toàn vô dụng.

Quảng cáo

Xem thêm các bài giải sách bài tập Tiếng Anh lớp 10 Global success sách Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 10 sách mới:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 10 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 10, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k6: fb.com/groups/hoctap2k6/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 10 sách mới các môn học