SBT Tiếng Anh 10 trang 40, 41 Test yourself 2 Vocabulary & Grammar - Global success (Kết nối tri thức)

Với giải sách bài tập Tiếng Anh lớp 10 trang 40, 41 Test yourself 2 Vocabulary & Grammar sách Kết nối tri thức hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập về nhà trong SBT Tiếng Anh 10 Global success.

SBT Tiếng Anh 10 trang 40, 41 Test yourself 2 Vocabulary & Grammar - Global success (Kết nối tri thức)

(trang 40-41 SBT Tiếng Anh 10 Global success):

Choose the best answers to complete the sentences. (Chọn các câu trả lời đúng nhất để hoàn thành các câu.)

5. A … is a small computer that we can carry to work or school easily.

A. smartphoneB. laptopC. hardwareD. software

6. Many inventions are a result of careful ….

A. experiencesB. experimentsC. exercisesD. explorations

7. Thank you for your help. It was very … of you.

A. valuableB. convenientC. usefulD. generous

8. He is so … that he has lost his phone twice this week.

A. careB. carefulC. carelessD. caring

9. Many people have … clothes and money to people in flooded areas.

A. helpedB. donatedC. takenD. shared

10. Our trip to Ha Long Bay was very … We took a lot of photos.

A. exciteB. excitedC. excitementD. exciting

11. One of the health … of using a vacuum cleaners is improving the indoor air quality.

A. profitsB. benefitsC. inventionsD. problems

12. We … in Ha Noi since 2000. We love living here.

A. liveB. livedC. have livedD. are living

13. Nam can't cycle to school today because his bike ….

A. breaks downB. was breaking down

C. has broken downD. is breaking down

14. Many people enjoy … the news on their smartphones.

A. readB. readsC. readingD. to read

15. Phong has decided … a new laptop for his children.

A. buyB. buysC. buyingD. to buy

16. It's very difficult … this device.

A. useB. to useC. usingD. uses

17. While I … home from school, it … to rain. I was soaking wet!

A. walk / startsB. walked / was starting

C. was walking / was startingD. was walking / started

18. Hoang is very tired because he …. a lot of homework today.

A. doesB. is doingC. has doneD. will do

Đáp án:

Quảng cáo

5. B

6. B

7. D

8. C

9. B

10. D

11. B

12. C

13. C

14. C

15. D

16. B

17. D

18. C

Hướng dẫn dịch:

5. Máy tính xách tay là một máy tính nhỏ mà chúng ta có thể mang theo để đi làm hoặc đi học một cách dễ dàng.

6. Nhiều phát minh là kết quả của những thí nghiệm cẩn thận.

7. Cảm ơn bạn đã giúp đỡ. Đó là rất hào phóng của bạn.

8. Anh ấy bất cẩn đến mức bị mất điện thoại hai lần trong tuần này.

9. Nhiều người đã quyên góp quần áo, tiền bạc cho bà con vùng lũ.

10. Chuyến đi của chúng tôi đến Vịnh Hạ Long rất thú vị. Chúng tôi đã chụp rất nhiều ảnh.

11. Một trong những lợi ích sức khỏe của việc sử dụng máy hút bụi là cải thiện chất lượng không khí trong nhà.

12. Chúng tôi sống ở Hà Nội từ năm 2000. Chúng tôi thích sống ở đây.

13. Hôm nay Nam không thể đạp xe đến trường vì chiếc xe đạp của anh ấy… bị hỏng.

14. Nhiều người thích đọc tin tức trên điện thoại thông minh của họ.

15. Phong đã quyết định mua một chiếc máy tính xách tay mới cho con mình.

16. Rất khó sử dụng thiết bị này.

17. Khi tôi đang đi bộ từ trường về nhà, trời bắt đầu đổ mưa. Tôi đã ướt đẫm!

18. Hoàng rất mệt vì hôm nay làm bài tập nhiều quá.

Choose the correct forms of the words in brackets. (Chọn dạng đúng của các từ trong ngoặc.)

19. Be (care) when you cross the road. It is dangerous.

A. careB. caringC. carefulD. careless

20. The story was very (interest).

A. interestB. interestedC. interestingD. uninterested

21. It's (hope) trying to change her mind. She's very determined.

A. hopeB. hopingC. hopefulD. hopeless

22. Are you (excite) about the summer holiday?

A. exciteB. excitingC. excitedD. excitement

23. The trip was (bore) because it rained all day!

A. boringB. boredC. boresD. boredom

Đáp án:

Quảng cáo

19. C

20. C

21. D

22. C

23. A

Hướng dẫn dịch:

19. Hãy cẩn thận khi sang đường. Thật là nguy hiểm.

20. Câu chuyện rất thú vị.

21. Cố gắng thay đổi suy nghĩ của cô ấy là vô vọng. Cô ấy rất quyết tâm.

22. Bạn có hào hứng với kỳ nghỉ hè không?

23. Chuyến đi thật nhàm chán vì trời mưa cả ngày!

Identify the mistake in each of these sentences (Xác định lỗi sai trong mỗi câu này)

SBT Tiếng Anh 10 trang 40, 41 Test yourself 2 Vocabulary & Grammar | Giải Sách bài tập Tiếng Anh 10 Kết nối tri thức

Đáp án:

Quảng cáo

24. C (sửa lại: typing)

25. C (sửa lại: for)

26. C (sửa lại: using)

27. C (sửa lại: benefits)

28. A (sửa lại: are used)

Hướng dẫn dịch:

24. Bạn đã đánh máy xong bức thư chưa?

25. Cô Lan đã là giáo viên được 14 năm.

26. Một số người ghét sử dụng điện thoại thông minh tại bàn ăn tối.

27. Lưu trữ dữ liệu là một trong những lợi ích của máy tính.

28. E-reader được sử dụng để đọc các văn bản lấy từ Internet.

Xem thêm các bài giải sách bài tập Tiếng Anh lớp 10 Global success sách Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 10 sách mới:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 10 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 10, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k6: fb.com/groups/hoctap2k6/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 10 sách mới các môn học