SBT Tiếng Anh 10 trang 65 Test yourself 3 Grammar - Global success (Kết nối tri thức)

Với giải sách bài tập Tiếng Anh lớp 10 trang 65 Test yourself 3 Grammar sách Kết nối tri thức hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập về nhà trong SBT Tiếng Anh 10 Global success.

SBT Tiếng Anh 10 trang 65 Test yourself 3 Grammar - Global success (Kết nối tri thức)

(trang 65 SBT Tiếng Anh 10 Global success):

There is a mistake in each sentence. Find and correct it. (Có một sai lầm trong mỗi câu. Tìm và sửa nó.)

17. The flowers who he paints are always very beautiful.

18. The speed of light is much faster the speed of sound.

19. Your package has to wrap carefully before it is mailed.

20. Ms Lan had an old photo album whose she often showed to her grandchildren.

21. You'd better not drink the tap water. It could polluted.

22. Which is the country that economy is growing the fastest in the world?

23. Health and happiness are important than money.

Đáp án:

Quảng cáo

17. who -› that / which

18. faster -› faster than

19. to wrap -› to be wrapped

20. whose -› which / that

21. could polluted -› could be polluted / is polluted

22. that -› whose

23. important -› more important

Hướng dẫn dịch:

17. Những bông hoa mà anh ấy vẽ luôn rất đẹp.

18. Tốc độ ánh sáng nhanh hơn nhiều tốc độ âm thanh.

19. Gói hàng của bạn phải được gói cẩn thận trước khi nó được gửi đi.

20. Bà Lan có một cuốn album ảnh cũ mà bà thường khoe với các cháu.

21. Tốt hơn hết bạn không nên uống nước máy. Nó có thể bị ô nhiễm.

22. Quốc gia nào có nền kinh tế phát triển nhanh nhất thế giới?

23. Sức khỏe và hạnh phúc quan trọng hơn tiền bạc.

Choose the correct answers to complete the sentences. (Chọn các câu trả lời đúng để hoàn thành các câu.)

24. I think everybody should provide / should be provided with equal access to health services.

25. WTO rules have made trade easier / more easily for developing countries.

26. The organic products are now becoming more popular / the most popular than they were in the past.

27. The man who / whose injury is serious has been taken to hospital.

28. Girls may face / may be faced serious health problems if they get married young.

Đáp án:

Quảng cáo

24. should be provided

25. easier

26. more popular

27. whose

28. may face

Hướng dẫn dịch:

24. Tôi nghĩ rằng mọi người nên được cung cấp quyền tiếp cận bình đẳng với các dịch vụ y tế.

25. Các quy định của WTO đã làm cho thương mại trở nên dễ dàng hơn đối với các nước đang phát triển.

26. Các sản phẩm hữu cơ hiện đang trở nên phổ biến hơn

trong quá khứ.

27. Người đàn ông bị thương nặng đã được đưa đến bệnh viện.

28. Các cô gái có thể phải đối mặt với các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng nếu kết hôn khi còn trẻ.

Xem thêm các bài giải sách bài tập Tiếng Anh lớp 10 Global success sách Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 10 sách mới:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 10 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 10, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k6: fb.com/groups/hoctap2k6/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 10 sách mới các môn học