SBT Tiếng Anh 10 trang 67 Test yourself 3 Writing - Global success (Kết nối tri thức)

Với giải sách bài tập Tiếng Anh lớp 10 trang 67 Test yourself 3 Writing sách Kết nối tri thức hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập về nhà trong SBT Tiếng Anh 10 Global success.

SBT Tiếng Anh 10 trang 67 Test yourself 3 Writing - Global success (Kết nối tri thức)

(trang 67 SBT Tiếng Anh 10 Global success):

Complete the second sentence so that it has a similar meaning to the first sentence. (Hoàn thành câu thứ hai để nó có nghĩa tương tự với câu đầu tiên)

44. They must stop child marriage because it limits children's access to education and training.

45. Blended learning is becoming more popular now than it was in the past.

46. I have never received such an attractive job offer before

47. Women should be provided with more job opportunities to reduce gender inequality.

48. Some teachers may not want to use electronic devices; their computer skills are very poor.

49. Do you know the boy sitting next to me at Nam's birthday party?

50. They'll have to change the date of the meeting again.

Đáp án:

Quảng cáo

44. Child marriage must be stopped because it limits children's access to education and training.

45. In the past, blended learning wasn't so / as popular as it is now / blended learning was less popular than it is now.

46. This is the most attractive job offer I have ever received.

47. More job opportunities should be provided for women to reduce gender inequality.

48. Some teachers whose computer skills are very poor may not want to use electronic devices.

49. Do you know the boy who sat next to me at Nam's birthday party.

50. The date of the meeting will have to be changed again.

Hướng dẫn dịch:

44. Họ phải chấm dứt nạn tảo hôn vì nó hạn chế khả năng tiếp cận giáo dục và đào tạo của trẻ em.

45. Học kết hợp đang trở nên phổ biến hơn so với trước đây.

46. Tôi chưa bao giờ nhận được một lời mời làm việc hấp dẫn như vậy trước đây

47. Phụ nữ cần được cung cấp nhiều cơ hội việc làm hơn để giảm bất bình đẳng giới.

48. Một số giáo viên có thể không muốn sử dụng thiết bị điện tử; kỹ năng máy tính của họ rất kém.

49. Bạn có biết cậu bé ngồi cạnh mình trong bữa tiệc sinh nhật của Nam không?

50. Họ sẽ phải thay đổi ngày họp một lần nữa.

Quảng cáo

Xem thêm các bài giải sách bài tập Tiếng Anh lớp 10 Global success sách Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 10 sách mới:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 10 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 10, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k6: fb.com/groups/hoctap2k6/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 10 sách mới các môn học